גליון 825

העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 1 | ה שבועון רזבועויר כ 7ו י בץב 1ר\ ך ׳( 2ב ך הזח זמרת שזשנה דמארי כלניות אדמדמות בשדה דולארים ירקרקים מסי / 6 2 5שנ ה / <6ב׳ באלולת שי״ג <3.6.19 * 3 / ה מ חיר 2
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי : החוטר כמעטת מיד מ עניו ולעיתים קרובות הו פי עו בו ר שי מות מ צוינו ת, בעיקר פולי טיו ת. ואול ם) צורת ה שער החד שה אין לה. לצערי. לא טעם ולא ריח.
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 3 | ל א. איןזוחסונה של הרעבבהודו. איןזר אשה המתחננתלספל -אורזברחובותיה של קאראצ״י . זוהימריםדוד, חושבת מעברת חולון. גילהאינו מגיעל , 3 5 -אולםהיאמצומקתומקוממתכבת .
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 4 | מנחם צילומו של מנחם טובי, המודבק לתעודת העולה שלו, אינו מצטיין בשום דבר מיוחד. זהו תצלום קטן, לא ברור ביותר, המראה פניו של גבר: שמנמנים, תפוחי־לחיים, מקושטים
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 5 | קו דאיס רוח: תת־תזונה נשנו המחזות העגומים. עדיין הם רק נוגעים לבודדים, לאלה שאינם יכול־ם להשיג עבודה. אולם גם פועלים, היוצאים בבוקר ליום עבודה קשה, שוכבים
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 6 | פרסים בסר כולל שר 10.000,000 באיוונח כולל הארחה של 8ימים כמלון מפואר בבריסל וסיוד בבלגיה וכספעלי ״ארטיק׳ • מקרר חשמלי מעולה, תוצרת ״פרס* קום אופנוע משוכח •
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 7 | אור אדום למספר ירוק האורות האדומים והירוקים בכיכר מגן־דוד תל-אביב, המשיכו להתחלף, כהרגלם, בקצב קבוע, אך לשווא: התנועה ברחוב אלנבי נהפכה לתנוחה. בעלי המכוניות
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 8 | א פ רי ק אי ם ע לי ר. עי ר ד״ר יחזקאל זונאכנד לצד הכביש מזדקר שלט לא צנוע ביותר, המכריז : מועצה מקומית אשקלון. מסביב, הכל ריק ושומם: גבעות׳ חול, שדות בור,
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 9 | פ לי ש תי ם! לחפש דרכים לעזור לעיר •ות ציבוריים רואים את עצמם גשה הכללית היא כשל משפחה צה בכל מחיר שיגדל ויתפתח. .8קהילה יהודית קטנה, שהגיעה בקופתה נשאר סכום
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 10 | (המשך מעמוד )7 להרבות פרסומת לעתונים היריבים. הצעה ללא קופצים. החודש נמאס הדבר גם לראשי מפא״י. הוקמה ועדה פנימית לדיון בעתיד העתון, בראשות משה שרת, אחד השוללים
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 11 | מוסיקה הבלניה חזרה הביתה (ראה שער) ״התזכור עוד את ליל הירח, את דליל הכחול שטוף־האור כשכתב עמנואל ה• וסי את השיר הזה, היה נדמה לו שהוא כותב פארודיה מצויינת.
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 12 | • מהו היחס כין משיבה מינית ואחכה? המין ם ה אחה יייעא ^ להמין מ ה אחה יודעעלהמין ס ה אתה יודעעלהמ ^ ן ם ה אתה יודע על הסין? המין מספק צורך גופני בלבד• האהבה
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 13 | כ. הדבר מסוכן לבריאות. ג. אין סכנה, אם חום החדר והמים הוא נוח• ד. כרגיל אין סכנה, אך האשד, עלולה להצטנן כעבור 0 שבוע או שבועיים. ה. אין כל סכנה, אם האשד, נמנעת
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 14 | קולנוע העונג המלא בשפת הים תמצאי רק ישראל \ 3ד הים תענו* חובה מתוגית בירדר גולדמז ת ל ־ אביב, רח׳ בל פור 27 דוגמאות אמריקאיות אחרונות ככד הצבעיםוהצורות גברתי ה
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 15 | ארצות־הברית החמוד והחש לאיכר בשם בורידאן היה חמור. יום אחד נזדמן החמור בין שתי צרימות קש. הוא לא יכול היה להחליט איזו צרימה לאכול קודם, ולכן מת מיצב. כך,
העולם הזה - גליון 825 - 13 באוגוסט 1953 - עמוד 16 | הדוקטור מרוט־העצבים 251 גרוש למיטה מתחתי היו שייכים גופו ורוחו של אדם בגיל העמידה, שבשערותיו זרקה שיבה, מצחו רחב ולבן, שיפע חוכמת המדע, ומתחתיו ניבטו עינים
חזרה לתחילת העמוד