גליון 826

העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 1 | £כלי כוור<<~7בלי כועך ו^ 7פגיס הד ה ח ני 111 ;1 1 1 1 ;1111 שייך יזסוף אברגוש מי רצח? מסי / 6 3 6שנ ה / 16ט׳ באלולחש 30.0.1953 / חוגח*ר 3 3 0מרו ט
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי 5 או רי אבניי ראש המערכת : שלו ם ב הן עורך משנה, כיתוב : .עורך משנה, תבניי־ : אורי סלע מ״מ הכתב הראשי : הצלם הראשי דן ברגע. עמנואל פרת חברי מערכת :
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 4 | בשביל מוסדותההתישבות לא היה חש וב איך ואיפה יושבו העולים -העיקר שהם יושבו מאת שד>ם כ תן צילומים דן 3דנ ע לפני עמדה אשר, זקנה, מקומטת, עו־ | ך ״ לה מרומניה,
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 5 | הבארות שהערבים, ברוב טובם, השאירו במצב תקין. לפני ארבעה חודשים חיבר דוב פיקל, מהנדס מים הגר בחבצלת, ואשר מונה כמזכיר הכפר על־ידי משרד הפנים, את הבתים הערביים
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 6 | •י* גםס׳׳ןרי, ס דגי א לי י ם קשים רוב השאר מחוסרי-עבודה הספיקה להתרוקן מרוב טלטולים. ״תני לי את הדלי,״ פניתי אליה .״אני אעזור לך.״ האשד, הגבירה את קצב צעדיה
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 7 | המחסור במים, החיים במקום, שנוסףלכל שאר קשיי נפלעל ראש התושביםכגזירת -אימי 0 שלמה גנאה הוא תימני בן .55 הוא מתאר את עצמו ככיעל. אבל אין לו היכן לעבוד. הוא גר
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 8 | במד העם הגבול הרביע בשלושה צדדים מוקפת ישראל גבול יבשתי. גבול זה שתת דם. צעירים עבריים ישבו על משלטיהם, חיבקו את נשקם. השנאה דיברה בלילה. קולה התערב בגניחות
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 9 | הדפתק9 ראשונ1 מאת יורם פרידמן, סגן מפקד ״•שדיגלה׳׳ רודוס .22.7.53 ,בבוקר החלה הפרוצדורה הרגילה בנמל, כאשר הופיעו הרופא ואנשי החוק בספינה. בהתחלה הם ניסו קצת
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 10 | במדינה הברירה: ביטול המכירה או מוות. תשובת יוסוף: אם יקרה לו משהו, יחסלו צעירי אבו־גוש את חברי הועד הערבי העליון. האיום לא הועיל: עוד באותו לילה פלחו קלעים את
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 11 | במד הגיון וללא תכלית כל שהיא. רצח שכדאי לחקור מי האשם בו. דת מלך בכב לי לפני שנתיים לא היה איש חולם, על כך׳ אך כיום לאחר שחלקם של הדתיים בקואליציה הצטמק, חדל
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 12 | קולנוע סרטים ארבע חמש* וחמ ש קצין ם ש.טרה. עוזונאי. אליעזר, נהג בן ,40 רחב כתפיים, גבוה, פנים אהודות וותיק בארץ. אסתר אשתו, כבת ,36 טיפוס של אשה עובדת. עמי,
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 13 | אודם תאונה קטדנית שמה קץ דשתי הפגישות -של ההסרטה בתאונות של ממש, אלא שהסרט עצמו נתגלגל מתאונה לתאונה: הבמאי הכניס לסרט תמונה זרה של פגישת אוהבים, לקוחה מתסריט
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 14 | במרחב ״קודנתול״ משחה נגד יכלות יעיל ללא באב להשיג בכל בתי מרקחת ודרוגריות הנזנייוניס, ה א חי סנזט לי- 1ת.ד.וג - 20ת: א להשיג בכל בתי המרקחת תוצרת נקה —
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 15 | מוסיקה הי ד ד, שיחקו הקהל נכנם לאולם כשעל שפתיו מרחף חיוך של טוב־לב. הוא שמע כי הגדנ״ע הקים לו תזמורת של ילדים, התכנון להאזין למעין תזמורת של מכבי־אש או
העולם הזה - גליון 826 - 20 באוגוסט 1953 - עמוד 16 | היום נבתחת א ל תחמי ץאתה הז ד מנו ת לו בותבאחד מאלפי הפרסי נר אה בר שי מ ה! .ה מו צ ע׳ ל ד מבלי שתצטרך להש־קיע בל כסת או להשתתת באיה שהיא הגרלה. הנ ערפתבמ שו
חזרה לתחילת העמוד