גליון 827

העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 1 | הומוריסט אפרים קישון שזג ט מטי / 637 עונה / 16 טז׳ ב א רו ד, ת ו*1י״ג 27.0,1953 / ! 11ש הי ח ־ ר 2 9 6סי
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי נ העולם הז רז אוריאב גר י עורך משנה, כיתוב : ראש המערבת ! שלו ם כ הן עורך משנה, תבניי׳ אורי סלון הצלם הראשי מ״מ הכתב הראשי ; ([מנואל סרת ה ש בו ע
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 3 | מלך יוון פאול >מרבז) מביע ת ודתו לאלוף־משנה אראל (ימין), אשר כחזור הצי לחיפה נתקבל בנמל על־ידי אשתו(למטה) בנשיקה חמה, צי הי שועה חוזר מפרכת. ה עו ל ם הזה״
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 4 | האניות האחרות, שעברו במקום לפני זמן מה, נמנו גם הן על הצי• המוזר. כששאלו החברה אם ישנם עוד כפרים נפגעים בסביבה, סיפרו היוונים על כפר נוסף, בשם שרלאטה, הנמצא
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 5 | הריםמתפוררים. גשר ב טון, בתוך קניון עמוק, בדרך לאחד הכפרים ההרריים שנהרסו. המעקה השמאלי נהרס לחלוטין, מן הימני נשארו רק שרידים. אבן גדולה, שנעקרה מתוך הר עשתה
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 6 | במד ־ נ ף, הממשלה, ועדיין נזקקו העתונאים לשרותיה קנה ההגיונית :׳ לשחרר את באדיאן. אולם שבירת מדינת־החוק. מעט מאד. נשיא בית־הדין לא סבר כקטיגור. בניגוד היתד,
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 7 | נים באמצעי־זהירות שונים, איש איש לפי סבעו. אחד ברח אל מעבר לחזית, שני הסתתר בפרדס עד עבור זעם. אולם אביה של פטמה אבו־גוש, בכפר הנושא את שם מש פחתו, נקס באמצעי
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 8 | 5 0 0 0צופים. נדחהו ל איצטד ״המועל׳׳ 1 אבאושר. לחיים וייספי ש המתאגרף ה מצטיין של הערב, לא היה פנאי לשים לב לחתך שבעיונו הימנית, לאחר הקרב המרתק, בו ניצח את
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 9 | נו, על מנת לחוות בקרב האגרופים. כול צעקו : ברגליו, דרש בתוקף גזוז ושעשועים. בין שריקה לשריקה מצא זמן לפצח מספר גרעינים, שקליפותיהם הועפו מיד על שכם היושבים
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 10 | במדינה (המשך מ ע מוד )7 שטיין משהה את ההחלטה הסופית, משום שטרם בא לכלל הכרעה אם להיענות לתוכנית הייצרנים, המבוססת על חומרי מתיקה שהופקו מסלק סוכר (דבר שייקר את
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 11 | נים, שראו בתמהון איך שנערים שונים הוסיפו כל כמה דקות* אבטיח לערימד״ חשבו את הפעולה לתכסיס מסחרי מחוכם, שיראה איך אוזל המלאי בהתמדה. מדי פעם היה אחד משני
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 12 | תיאטרון פתק. בחס. פחק (ראה שער) הילד הראשון הצליח הרבה אנשים עסקו השבוע בהרבה דברים: בפסק־הדין על ארגון המחתרת, בתחרות האיגרוף, במלחים שחזרו מיוון. אולם למאות
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 13 | חנה, קולונל הונגרי חובב שח־מת, גילה את יכולתו השח־מתאית־של עובד הכפייה היהודי, לשעבר אלוף השח־מת בבתי־הספר התיכוניים בבודפסט. קישון, שהפך למורה השח־מת הפרטי של
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 14 | ^ שווווווווווווווווווווווווווו במרחב מרוקו ה שי טההצרפ תי ת ]זי 0ט1->1ין אי ] 1יז לעלח מי ם עם צפורי הבזק ״ארגדנאונז קלין יגן על בריאות משפחתך. לא די בנקוי
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 15 | ץונש ־ 0 ק 1ל } 1ע הוליבוד האמההע רו מ ה נכמעט! שחימוודימה היתד״ אולי, מתקבלת על הדעת, אולם זו שחורהן מדי. לשווא!מנ(|ר. הבן להסביר להם שגלימת הכומר היא אפילו
העולם הזה - גליון 827 - 27 באוגוסט 1953 - עמוד 16 | נאסףו פו רסם על-י ד• הוווד הציבוד ל ע רי כתח \ יו בלה 3 9 -ש ל \ומפל פי ש. מאתליל 51ריר פתח דבר בדחילו ורחימו אנו מגישים כאן לציבור רק מעט מזעיר מפעליה של אותה
חזרה לתחילת העמוד