גליון 828

העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 2 | - - 1ייי השלס ר־; ־דרת ראש המערכת אורי אבנרי העורך הראשי שלום כה ן עורך משנה, כיתוב : מכתבים עורך משנה, תבניי• : אורי סלע מ״מ הכתב הראשי ; הצלם הראשי עמנואל
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 3 | כשנה האחרונה הגיעה ערומי* העבריינות כקרב הנוער לשיא חדש, והיא ממשיכה לקצור קציר גובר והולד •.גני- כות, מעשי אלימות, פריצות ואפילו הריגות. חולייתחקר של ״העולם
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 4 | מתחילה כשהנער, תלמיד הכיתות חראשונות של בית הספר העממי, מחפש תעסוקה לשעו׳ תיו הפנויות. אם הוא גר בחדר קטן ע,ם תרי סר בני־משפחה, אין הוא יכול לעמוד בפני הלחץ
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 5 | ע 7 1י ב שו. מומחה אמריקאי, ה .אלט, שביקר בארץ, הביע את דעתו כי מספר הילדום והילדות ה מובאים מדי שנה לבתי־משפט הוא גבוה מאד, אף בהשוואה לארצות־הברית. מעגל
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 6 | סוד ההנאה והקינאה * :מה טיפות חשיש שהוכנסו אל תוך הסיגריה. ״גנב ! גנב!״ ליד סככת־העץ של מוכר האבטיחים שיח קו כמה נערים. במרכז עמד א־ש מבוגר, כבן ,50 הציג
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 7 | ארגן במסגרת הפעולות של הגדנ״ע. הם עשו זאת בהתלהבות עצוה. הפעולות הצבאיות־למחצה, שהתנהלו פעם או פעמיים לשבוע, ריתקו את כל התעניינותם: מסעות, ספורט שימושי,
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 8 | העם דם הלהבה היבהבה מול תמונת־הענק של יצחק שדה. על הבמה דיברו האלופ-ם על חוסר המתח החלוצי, על חוסר הדם של ה נוער העברי. עשרת האלפים שבאו להתיחד עם קברו של
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 9 | הניר, ואמרו לי שעלי לבנות מזה יחידה קרבית. אני חושב שחינוכו של האדם היא העיקר. אני חושב שאתה יכול לעזור לי ב זאת.״ קשה היה לתאר שני טיפוסים שונים יותר משמעון
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 10 | של גבעתי, האיש והחטיבה. היא מצטיירת בספר בפרק מרהיב־לב על אודות ״צביק״, מפקד־מחלקה בן _ ,20 שנשלח ליום־יומיים• להרמוב ונתקע שם. הנער הרחובותי (המו כר היסב לכל
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 11 | אדמיניסטראטיבי שתוכח נים במעצר אשמתם.״ מי משוכנע באשמה? זהו אחד מסודות המדינה. אך דבר אחד גלוי לעין: לפי נוסח זה אפשר לכלוא כל אדם בישראל. חופש הדיבור. בעכו
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 12 | ק 1לנןע דו׳׳ח קינם״ עד מונקו לא לשיר. בבק ש ה האשת ובעיית אחד-עשר איש ואשה, בראשותו שד ד״ר ארפרד ס. קיכסיי, עסקו כמשך חמש-עשרה שנה כחקר ההתנהגות המינית. הם
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 13 | מאל 1 19צ 1ר י בן ש ״ ר עו סני״ ה כל שאיפתנו פמאל מנצור, כן ,22 הוא בנו של שייך נג׳יב מנצור, איש עסופיה. הוא סטודנט למדעי המזרח באוניברסיטה העברית כירושלים,
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 14 | ׳ 1ח גי ם דם ומיץ עגבניו ת שמעון כשניסה צלם -גריז לצלם את הפלמ״ח (ראה (״גבעתי״) אכידן בכנס במדינה) ,חייך המפקד־הטרקטוריסט: אני מזי היר אותך, אינני פוטוגני.״
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 15 | שחיה הבריכות התבישו חמישים בריכות־השחיה בארץ עדיין לא הו לידו את השחיינים המקווים. למרות שאלי־פות הפועל בחדרה הביאה עמה שלל שיאים ותחרויות מכבי בגלי־ג־ל
העולם הזה - גליון 828 - 3 בספטמבר 1953 - עמוד 16 | בן ,21 בן למשפחת צברים, חניך גמנסיה הרצליה, הצטרף לאצ״ל בגיל , 15 הש תתף במלחמת העצמאות בקרבות יפו והדרום. הצטרף לחיל האויר השתתף כאיש צוות אויר ברוב ההפצצות
חזרה לתחילת העמוד