גליון 829

העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 1 | בלי נז 7דא2 -לי נ7נ ט!* פני הנ ט בו צון ה מצ הר לאת פו רמצה 1111£1^111י 1ף51 איש־השנה חיים כהן המדינה -זה אני
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי : גי א לי א לא נ סו צו. אי * אתנו לא יצא ידי וזוב־תו ראש המערכת : ע לו ם כ הן לי. ביליצקי, תל־אביב אורי אבנר• העולם רז־ ל ר־־ו עורך משנה, כיתוב :
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 4 | *זי י ייג השמש של תשי״ג נטתה לשקוע. קרניה האחרונות תרו כץ בתי־הפאר של הערים וצריפי המעברות, על פני שדות מוריקים של משקים ומרחכי האבק של הערכה. הן חיפשו את
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 5 | מויי> יייי! חייי*נ וו*ייג הדמות המכרעת שד שנת תשי״ג לא היתה דמותו שר אדם, כי אם דמותו של תהליך. צעדיו הראשונים של תהליך זה נראו לחדי-המכט עוד כסוף מלחמת
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 6 | הנועד שרו• כה לשוא ־ דינה — או לו בחרו מנהליה — בפיה זו. היא היתד, אומרת למדינה 1מאות אלפי העולים, שאת מביאה אותם אליך — ,רדי לקראתם כדי להעלותם. התיחקי אליהם
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 7 | לקנות כלי־עבודה. עם החי על יגיעת כפיי הוא עם עצמאי. מדינה העוסקת בקבצנות, סופה לעסוק בזנות. היא היתר. אומרת גם זאת: אל תפחדי מן המעוט השוכן בקרבך• הוא דוכא משד
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 8 | איש השנה -- היותו יתום. מצבם של מנהלי המרינה היה דומה. כי כשם שעבירה גוררת עבירה, שררה גוררת אחריה שררה. משסר של פקודה עיוורת הורס את ההתנדבות. הרם ההתנדבות
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 9 | הנופש מתחיד כשהאנייה עוד בגמד: מבטי חודרים אד האופק או מגוחה ער הסיפו!. יננס באר החיפאי היה מלא מן הרגיל. 1 0ליד כל שלחן הצטופפו אנשים, מזוודות וחבילות נערמו
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 10 | רי ק 1ד י ריקודעלהסיפון. למו*ה, נחים נמה מאנשי הצוות של האניה אחר העבודה. על הסיפון העליון, רוקדים הנוסעים והקצינים לצלילי תזמורת ש.הובאה במיוחד ללוות את
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 11 | חזפוחי־עגז המודל האחרון שהגיע ׳מדטרויט. הנהגים לחצו על דוושת הבנזין ועל הצופר כאילו המכונית לא היתר, נוסעת בלעדי זה. לפני השיירה נסעו שני שוטרי תנוער• — על
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 12 | במד ־ נ ר. (המשך מעמ!ד )8 מחמוד ראשיה אמרו לו בשמחה . :אחה רואה, קיבלת את תודתו. זה מגיע לן.״ מח תר ת שדות דאודחיס מאז קבע בית המשפט העליון׳ במשפט טריפום, כי
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 13 | ירד, אחרי חקירתה של המשטרה, המסך. בטעות, גוויה אחרת. שמואל י לוי ערוסי וכל חבריו נאסרו מיד. עד מהרה נשאה החקירה פרי: אחד הנאשמים הסכים לשמש עד־המלך, סיפר
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 14 | מדע תעטזית בירה א״י ב?-מ ראשון לציון מאחלת ׳׳לגל וידיד׳-ה קוניה שנת ברכה; אושר ושגשוג בירה נשר נשר אקספורט נשר מאלט חברות עזר : בכיר כע״ם, כת ים לכנט (תעשית
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 15 | למודעה בעתון לקברטים מפוקפקים יוחדת חנויריז ב י;ץ ז~ת השעה 11 בערב!? ,יט־טאק באר מלא עד אפס מקום: מלחים אמריקאים׳ דנים, נורבגים וגם קצת ישראלים .,תזמורת ג׳א־
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 16 | וז א ת הברכה לי שראל! לקראת הש3ה החדשה 6 תהייגה ד רכי הדרכיכעסי וכל נתיבותיה שלום [ בבר כי ה בנס כלכל לאומיי לי שראל בע״מ רק 5שעו ת נ תל־אביב עד עם צפורי הבזק
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 17 | ץ ו ] ש י 0 ספורט חו פשהמ קו צצת שחקן הבימה הצעיר יהודה אפרוני, אשר נשא בימים אלה לאשר, את אולי של קן, בתה של הזמרת יוספה שוקן, לא ש חי ה המטרה:הלאמאנש כמה
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 18 | קולנוע יפה, ארויבג ה עו ב די ם רחבי נ פוי א עול 0נן ריפ טו יעיראל ב בי ל צרפ ת הו כחהבודטת כשהופיע ערב אחד סדרן בית קולנוע מסויים בפריס חבוש בעינו הימנית,
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 19 | הם לחסה הקרה בי שראל הסוד מאחורי ה שלגון כמד, פעמים ביום רפכיקים מאות אלפי אנשים את עבודתם, ניגשים לקיוסק הקרוב ביותר לקנות שלגון. ילדים ומביגרים מלקקים בלי
העולם הזה - גליון 829 - 10 בספטמבר 1953 - עמוד 20 | לא השאיר, היה היה כבר כחי״פ שאהב מבינים, תותה-ם, ואמנם, הקצין נתן לו סבין - ושלחהו לקלוף תפוחים. יוסף דכטר, ת׳ו־אבב היה היתה כת כ ת כנצרר שמצאה את עצמה מעובד
חזרה לתחילת העמוד