גליון 833

העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 1 | העוכס הדה ברי מ7דא~ 2לך נ7ע71 אפנים ה שבועון המצויר
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי ; העולס הז ה אורי אב 1רי ממזגים __ ראש המערכת ; שיוכיו! עורך משנה, תגניר 5 נח הצלם הראשי עורך משנה, כיתוב : אורי סלע מ״מ הכתב הראשי : עמנואל סרח
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 3 | האם איננו בני־אדם מאת שלו כהן תעלה ארצה כד־ שעדות המזרח יהוו רוב תושבי המדינה. המועהה והשנאה לפני חודש פרסמתי מודעה באחד מעתוני הבוקר על עתונאי צעיר המבקש ל
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 4 | V JW עם בכור שיטרית, שחורים מר שיטרי ת כיצד מספיר אתה את היחסים הקיימים כיוס^יכיו העדות השונות כ א רץ? ״ %ן לדעתי, המצב כיום הוא תוצאה של ^ \ עות קדומות — דבר
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 5 | H K L M tiritfH H B H B H B H H H H H H H H H H H M M H H n B H SK3M fc3flHM K& 9l!gK19Rn1BHRlM nPH M raHBP<HII המשטרה nrמושג שפל! כי שדרות רוטשילד, כתד-אכיב,
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 6 | במד־ jה העם ב שלו ת פל ש ת (<960 לפהי) 0 מדן ועד מבואות סיני סערו ההתרגשויות של האנושיות. גידופים ואיומים הדדיים עובדי אדמה ואוחזי נשק על הגבולות׳ האש מות
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 7 | f lf lf t W f lW ׳׳זה יכול לקוות לפני שכו-עות נתגלה לציבור כי יוסף מנקס, אופה מגבעתיים, נשוי ואב לילדה, נעצר ללא שופט ומשפט, ונדון למעצר אדמיניסטראטי• בי לפי
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 8 | i Mהוא שהונצחו עד ידי צדם. הן ן גם כרגעים האחרונים I ריי 1ל ^י | עד עצמם ברצי דתת ,.תמיכה -מפו ־ .כך הסתפקו שד :פניה כלתי־מהייכו mmיזי המנוצחת• בודדת .,אחרי
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 9 | > גן רמיס צ, בן. נה שום סיכוי לסיום אמיתי של הפרשה, דא המשטרה פעלה בזריזו ת להוצאת האופרה מהם! אליו נכנסה, מחוסר בדירה, על ידי פריצת הדלתות. 1111i לבנין, אחרי
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 10 | (המשך מעמוד ) 6 חשיבות עולמית. אולם בשבוע שעבר קרה שם דבר כזה. האסון הוא שאיש אינו יודע בדיוק מה קרה. הדבר היה ש רוי בסוד כמום. הצירות הישראלית הפרטים הידועים
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 11 | יכלו עדיין לאסור עליהם לאהוב איש את רעותו כאוות נפשם. דפזאה חוד בשיני, ארבעים צעירים ישראליים למדו את רפו־את־השיניים באוניברסיטאות אירופיו ת ואמ־ריקאיות.אף אחד
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 12 | נזכביה המכבי המחה־ ת ח־ המכב־ ה עשרות אוטובוסי אל־על הצטופפו השבוע ליד שער כפר המכביד .,מזוודות למאות נער מו על הגגות ובליל שפות נשמע מכל עבר. כ־ססד ספורטאים,
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 13 | השעדודיה של וכרוך־יעקב מי גנב -ולמען מי? הידיעה הראשונה היתד, קטנה וצנועה: כמד, שורו ת בעתון ע /פתיחת חקירה משטרתית בדבר מעילה בכספים. בקשר לעבודות הייעור
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 14 | פרימדונה מדרה בבכי (.ה מ שן מענ!וד) 9 מאומן ו מצוייר כהלכה. מן התכסיסים שנקט היה גלוי לעין שמפקדו הראשי, אבן זוהר, למד ביסודיות משך השבוע האחרון את קו רו ת
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 15 | קולנוע סרטי ל 3על מקרין. ודיקת אמת לגי {,שלאמת, הנמשך לילה שלם, עובר על הד״ר פייר רישאר (ז אן גאבן), המגלה את התגלית הבלתי־נעימה שאשתו (מישל מדלן היפה, שחקנית
העולם הזה - גליון 833 - 8 באוקטובר 1953 - עמוד 16 | הקדמת המ חבר ת (ג) מאיפה איכפת? הניעו מי התהום עד ציפור הנפש. המצג הנוכדוי שר ספרי הדימוד, עדיהם מתחנכים ׳ילדינו החכיכים וחפרי-האונים, הוא כלתי- נסכל. ספרים
חזרה לתחילת העמוד