גליון 840

העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי : היו! המשקיף אי מעמקי הנשמה המיוסרת שי ארס שהגורי התנכר יו בשיטתיות עיוורת. אורי אבנר׳ ראש המערכת : JHמל ם הזה יהושע גלביד, ח כח שיום כהן עורך
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 3 | ! 6ר (jiAChT I ׳r j o ,ft h )fJ lltc בעוד ימים מעטים אתר. תניח מידך את תיקו של ראש ממשלת ישראל ואת תיקו של שר ד,בטחון, שהחזקת בהם במישרין או בעקיפין משך למעלה
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 4 | פעולות הארגון הצבאי הלאומי ולוחמי החרות ישראלי, היה העול הכספי קטן מאד. מבין 393 הרוגי הארגון הצבאי הלאומי, רק 58 נפלו בפעולות נגד השלטון הבריטי. האחרים נפלו
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 5 | המחתרת לא דדו מצליחים לעולם לבדם׳ לולא היה קיים ייש,במלוכד שבסיסי היתה התישבות רעובדת הצ . מודה לקרקע, וארגון ההגנה על חילותיו׳. יתר על כן, סילוק האנגלים מן
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 6 | במד ׳ 1ה תמונת תקרית קיביא בעתון מצרי ׳י שלג בדמשק, גוסס בתל־אביב, קור באו״ס. העס •!־!קיס מד• שלג ירד בדמשק׳ הלבין את סימטאות עמאן. גשמים הצליפו ברחובות
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 7 | האימפריה הערבית החושית, את בי. ג׳י. לבלות בו את חודשי הקיץ החמים. הפיגור הנאד רעידות-אדמד. גדולות מעלות לפעמים׳ במקרה׳ אל פני האומה שכבות שהיו קודם לכן מוצנעות
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 8 | המעמד יו ו/,ם,שות של הקהל /ש המתחרים, כשגבם אל הקיר וז| עינם הפקוחה של שלמה אד! ש שת הגב רי ם זר,גערה האחוו שב ע ה שזל חנזת מב הי קי םבל ה צח!ק שפרץ ל ע תי ם ק
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 9 | ישראל שטילרמן התחיל בזינוק מזהיר, פתח במנה חדשה טרם סיים את הקודמת. הוא הוציא את חולצתו ממכנסיו אחרי שלוש מנות. קיבל רק את התואר סגן. ההתחלה אברהם קסטיאל הגיע
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 10 | ב נז ד ־ jר. (סוף מעמוד )7 דוקא אצל הרב גוטמן, שנישואים אלה הם בלתי חוקיים בהחלט.״ עירינת לכלוך חוק בבוקר בהיר אחד החליט אריה פרידמן החלטה רגילה מאוד: להתגלח.
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 11 | מכל טריאסט שנ״ס על הגג לפני עשר שנים׳ בנקודת השיא של מלחמת העולם׳ נפל וינסטון צ׳רצ׳יל למשכב בדלקת־ריאות קלה. ביום אחד קיבל מברקים של איחולים להחלמה מהירה
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 12 | 15 דקות התמונה הדרמתית ביותר. מאחורי הספינה הגוררת נראית פאטריק, מן הצד שהתרומם מתו! מים שה׳ י הצד השמאלי. על הדופן מטפסים המעפילים, שאחז׳יס מהם התגלגלו לתוך
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 13 | ״הייתי לבדי בתא... גב׳ היטה זקשנסקי, קרובתו שד השחקן הנודע, היתה חובשת באניה. הנה סיפורה: אף כי עברו מאז 13 שנה׳ נחרת האסון כד, עמוק בלבי, שעוד היום, בשעה שאני
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 14 | ססודיו לקרמיקה כדורגל עם כבשן, אופן לכלי חרם ווזמרים מקבל תלמידים בעלי נטיה אמנותית סוף רחוב ז׳בוטינסקי פנת כביש נתניה. אוטובוס .61 לפנות במקום בכל יום שני
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 15 | קולנוע פוש אחר הגבר האידיאלי בנעלי״בית, שיקלקל את גזרתה, סייף סוף. הוליבזד לקלקול: גורה מושלמת כשנישאה, לפני שנתיים, אוד, גארדנר לפרנק סינטרה, קרעו בזעם אלפי
העולם הזה - גליון 840 - 26 בנובמבר 1953 - עמוד 16 | ! maו * צי עודף ייקר. א ח רי ש קי ב ל תי עי דודכה רב מ קו ר אי ך, החלט תי לנ סו ת א ת כו חי גם ב כ תי בתתס רי ט. בחר תי, כ מו בן, ב נו ש א היקר ביו תרל כו ל
חזרה לתחילת העמוד