גליון 841

העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 1 | ״שייע״ 1 יע־שעריםK׳׳-v נצחזן סו ס רי, הפסדכס
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי : אורי יובנרי ראש המערכת : העולס י שנו עתון ממלכ תי טרסים ק טנוניים. שיו ם כ הן עורך משנה, תבנית : עורך משנה, כיתוב : רתח אי ר׳ סל ע הכתב הראשי :
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 3 | אבר הבב אי דו מ ה לגי בו ר של סרט אי טל קי רי אליס טי. הוא נזשא ע ל שב ם! !אה פ רנ סתמשפהה! כו ל ה. נ שקו הי היר, הוא חי 1ך אמיץ. ר המסטיק המר I1ND דן ברנע
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 4 | הנרחבים :אגמים סכונת התקנה, הנקראים ושום מה רחובות מנתר !ברחם, ברגלו הפצועה, ;חנות המכולת עוד במ ם התלבש. משם עליו ;הביא מלוא הסל פיתות מלוא הסיר חלב. אחרי
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 5 | יועילו אף יודע יש לי אפילו השיטות הטובות ביותר — לשואת את פניו אל אברהם. אומר מקודם מי יקנה ומי לא, אבל אפילו להפסיד? לכל היותר הוא לא יקנה.״ ״אמא, הביטי מה
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 6 | במד ־ jר. העם ני תו ח קטן פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב עולה מזרחה... לראשוני הציונים היה זה ברור לגמרי : הם יטשו את הגיטאות האפלים של אירופה, יחזרו לכור
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 7 | אינה מתלהבת לנשואין״על־תנאי, תעדיף כ נראה, במקרה זה, להעביר את החופה לממשלה, להכניס בד, את למ״ו-למ״ד כמפלגה נפרדת. בניין צוואר הברבור החרסינה המבהיקה על קירות
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 8 | החומה. בננס קייאל, קצב בן 27 נכשמוקהולם, נעל את שער א. י .ק. על בריח, דאג• לכרך ששום שער לא יכנס כל ערי הוא שומר עליו, היה עליו לעבוד קשה מאוד לשם כן. >ך אה
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 9 | הזוג הסנטימנטלי. במשך 90 דק ות דבק לנארס קארלסון, הרץ המרכזי, בשייע גדזר. מיץ הזדמנות ברורה לזכות את קבוצתו בנצחי!. המרוצים. הקהל ששילם סכומי כסף ניכרים גער
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )7 (תפוצה ממוצעת 800 :טפסים) ,שנמכרו על־ידי המשתתפים עצמם ברחובות ובבתי־הקפה. חי ותאתהשא לו ת. טוענים עורכי הביטאון, משה דור המזוקן ונתן זר
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 11 | במד • 1ר- זאת בתוקף. לדבריהם, אין קיים שמחי אמי: ההסבר היחידה שנשאר: בשכונה הוקמה מחתרתיילדים מסועפת, ששמה לה כמטרה לכפות חיוך על פיות המבוגרים. השם שמ חי אינו
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 12 | הנח לספרדים לשכב! מאת ביל מולד•! כיל מולדין הוא אליל הטוראים כצבא ארצות־הברית, אותם הגציח כמאות קריקטורות כלתי נשכחות. ככתב וכצייר קנה לו שמעולם בדעותיו
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 13 | חפי ש ל חי פ ה השוער בגלימה השחווה ״הנה מונסניור!״ קרא הצעיר הערבי שנשען על קיר המסעדה. הוא עזב את מקומו, התקרב ביראת כבוד אל הגבר המזוקן והגבוה, שהיה לבוש
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 14 | מדע פסיכולוגיה הט רור וזל א אנו ש השבוע מיוצגות גם בנות הימין היפה. אני חוששת שלבתורים בישניים ולא־ספורטאים אין הפעם הצלחה גדול,־ .רובן רוצות גברים נועזים. אהת
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 15 | ה אינפור מ צי הלאדפר ! קולנוע המימד השלישי כששמע או רי קי ס רי כי דוד בן־גוריון הכחיש את הדברים שאמר לעורך ידיעות־ ״רא שוני ת מי ד אנ חנו״ אחרונות הרצל
העולם הזה - גליון 841 - 3 בדצמבר 1953 - עמוד 16 | .IUL CULCIU UNLO׳ ,u . n u uumi ct u lL ׳UCtl NIL rLIC. a t NUU mi - a u i t L.nu CULL uauu C1U NU )TOIL L׳MDU cl. Li.׳ util an.i.n aim cnl ׳tuiL itil cau 1L
חזרה לתחילת העמוד