גליון 842

העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי : אורי העוכס אבנרי ראש המערכת : שלום כ הן עורך משנה, תבנית : עורך משנה, כיתוב : אורי סלע הכתב הראשי : ה ש בז עון המצדר ל אינ פו ר מ צי ה רחוב
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 3 | בערב חורפי אחד, בפברואר ,1950 הוזמן סנאטור צעיר ובלתי־ידוע לחלוטין, לנאום לפני אסיפה של חברי המפלגה הריפובלי־קאית, באחת הערים הפחות־חשובות בארצות הברית. שם
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 4 | אחד מתכסיסיו החכיכים שר מק־קארתי הוא לנו3ף מסמך או תמונה שאינם מוכיחים כלום, כאן הוא את תמונתו של פקיד אמריקאי ממוצא ספרדי חיל כצכא הרפוכליקה, טען שאלה מדיו של
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 5 | .ו &ז מ״י ^-עול ם לא היתד, רמת־החיים החמרית של האמריקאי הממוצע גבוהה 13כ מו היום. מעולם לא היתד, רמת־החיים של אדם עלי אדמות כה גבוהה כזו של האמריקאי הממוצע.
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 6 | מק־קאדתי־האנשים שניהלו -את הענינים בימי רוזבלט וטרומאן. נצחונו, כך בטחו רבים׳ ישים קץ להיסטריה ולמק״קארתיזם. בפני אייק עמדה השאלה אם להכיר במק״ קארתי כחבר
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 7 | ע ם ״ ז׳ א ק פאט, יזצר אופנה למה זה יקר? • מר פאט, קונים אמריקאיים טוענים בי אילי האופנה הצרפתיים הם היקרים כיותר. האם נבון הדכר? לא. בעד 300 דולר אפשר לקבל
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 8 | בגיל העמידד״ ששמו ורעיונותיו מרעידים לבבות מיליוני נשים, כיסיהם של מיליוני גברים. לא ! אמר הפרלמנט. את עולמו קנה בשנת ,1947 כאשר יצר את ה״ניו־לוק״ — אפנת השמלה
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 9 | שמלת קוקטייל ״ל,אפודה -כלומר, כיפה של כנסיה או כית כגסת - נשיית מאד, מתאימה לעגלגלות. בקרב הנשים האנגליות. באמריקה קמו בצרים ועסקנים׳ דברו ב־אסיפות־עם נגד
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 10 | במדי j ( ה נז שןמעמךד ) 6 בג׳יס שלו את הג׳יפ של העורך. בחוץ היה חושך מוחלט. שלום כהן ישב ליד ההגה, חיכה כמה דקות עד שהעורך בדק ותיקן את המנוע במכוניתו. הוא
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 11 | בבית החולים. שאר שבעת חברי הועד היו עסוקים מדי. הודה בגלוי לפחות חבר אחד של האגודה : .מי יודע מי הרביץ. אולי לא כדאי לריב מדיניות תקרית באוסטרליה אינצידנט
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 12 | מה תרבש• הוז־דף* -- (ייווסד מעמוד )9 המעיל לא יצא מן האופנה גם בשנתיים הבאות. כשמלה, יותר פזיזות. דבי זה ניכר בייצור המעילים בארץ. הקו החדש הדומה לפירמידה
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 13 | 7אןגאבין, כ 1כ ב הקולנוע !הצרפתי מאת מי כאלאלמ1 הממונה על ענינים אלה מטעם תעשית הסרטים הצרפתית גרד את ראשו. ,ראיון עם ז׳אן גאבין?״ שאל את עצמו׳ והשיב : ,כן׳
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 14 | קולנוע חובבי מוסיקה - שימו ל ב! סימפוניות. קונצרטים. מוסיקה קמרית׳ ,אופרות וכו., עונת קונצרטים שלמה — בביתך על ידי • סרטים נש פד התקופות, התאחדו! ספרית תקליטים
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 15 | כדורגל קרווו שיר מחד מאז הוקמה המדינה ביקרו בארץ קבוצות כדורגל רבות מאירופה, אחת מארצות הברית. אך ההתלהבות לא היתה מספקת כדי למלא את הקופות ברווחים של ממש.
העולם הזה - גליון 842 - 10 בדצמבר 1953 - עמוד 16 | מהללות חיל רגלים. רות המנהיגות הטבעית של המועמד לעליה בדרגה״ חייבת לשכנע את פיקודיו בכל מצב שהוא. היה! כדאי מאד שלכל מועמד למנהימת תהיה הופעה אכזרית מעם
חזרה לתחילת העמוד