גליון 846

העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 1 | לאינפורמציה ויר בדרנית גיג״י למי י ש כסף
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 2 | העורך הראשי : או רי א בנ יי עורך משנה, כיתוב : עורך משנה, תבנית : רענן אורי >0ע לו רי א הכתב הראשי : הצלם הראשי : ע מנו אל דן ברנ ע פרת חברי המערכת : ר.שב
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 3 | 111. .11111111111111111111 i 111i 111111i i 111! i 11n 11111,11111111111111 *aכונית משטרה ירוקה, עמוסת קופות )Jברזל׳ מיהרה בורך המתפתלת ירוש־לימה. שני שוטרים
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 4 | !!imuf i M f i m pan; iiiiiiiiiuijiiM 2מאחורי מנעול ובריח כדי להגיע לתא קטן זה, יש לעבור תזזילה זרך כמה דלתות ברזל. בגניסזז למרך זף י שנה דלת מיוחדת, שמשקלה 30
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 5 | .מיד אל יד התחלת הנדודים לצעיר המחכה בתור יש רק לירה הוא מנצל את שניהם וקונה שני הלילה. כעבור שעתיים יצא מאולם לו פנאי, אבל לא לירה. היא עברה בכיס, אך פנאי רב.
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 6 | J0 7 0 6 9 2 במד ־ jף, אפשרית מבלי לקבל מבנק הלוואה שתוחזר אחרי הצלחתה. ט דוו מ ה ושלוש פעולות אלה עלולות, במרוצת הזמן, להגיע להתפשטות בל־תיאמן. באמריקה, למשל,
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 7 | מכה בראש. עין הזכוכית נפלה על הארץ. פאול מוחמר׳ ערבי משוחרר צה״ל קטוע־רגל, קיבל מכה בגרם רגלו. • דוד ווידר, נכה ברגלו. למען הצדק ו שווי המשקל׳ נשברה עתה אחת
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 8 | ״מועדוני הלילה בי שראל אינם נבדלים במאומה, במראה החיצוני, מתחילים החיים כ שבבית הקפה !במסעדה מקפלים המלצרים בשעות שאחרי חצות הוא ב על עסקים מצליח. קצין צבא הו
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 9 | בית־הקפה או המסעדה הממוצעת, אלא שבהם ת המפות ...האיש המוציא כיום סכומים גדולים קר פעם לכמה חדשים. עובדי צירויות זרות...״ של דם כו שי • רנזבה !״ לוליטה היא ת
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 10 | במדינה (הנז שן מעמוד )7 דוכן העדים גם את האנשים שאישרו את האליבי של מיזאן. בלקחו לדוגמה את הסופר הצרפתי הג דול, אמיל זולא׳ מצילו של אפלרד דרייפוס, ולוחמים
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 11 | 3פעמים ביום בשעות קבועות במשטרה׳ יצאו להפש עבודה שתתאים לתנאים אלה. הם מצאו, תוך ארבעת החודשים 30 ,ימי עבודה, בסיכום כולל. בכל זאת, אין זמנם עובר לריק. הס עוצ
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 12 | ש שה הגבול הארוך החוצה בין ישראל וערב הוא גבול של מתת. בדרך כלל נחרץ דינו של אדם החוצה גבול זה. בדרך כלן פולטים הרובים והמקלעים את כדוריה,ם לפני שנשאלת השאלה
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 13 | א״ ס סיל אזברי כבר מאת מ ־ כאלאל » ז נקשתי באצבעי על זגוגית האשנב שמעליו היתר. רשומה המלה קונסיירז,׳ .תרגומה: שוער או שומר־בית, אבל יש לה׳ בצרפת׳ מובן
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 14 | הטריו וייזנו ח ל ־ א בי ב: חיפה ־ וזכו רוז־ הרצל 37 הצדה שני שדה פנ סיון הראשון כפרם בתחרות אמני מפוח ות הפה המקצועיים הבינלאומיים אשר התקיימה בפריז בשנת .1951
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 15 | ספורט אתלטיקה בעט. שמן ל מ דו ר ה לאדם רעב יש תמיד חשק לאכול. ליש׳ ראל אסולין, נמוך הקומה וקל המשקל מכפר־תבור היה השבוע חשק ממין אחר: הוא היה רעב לשיא. צורתו
העולם הזה - גליון 846 - 7 בינואר 1954 - עמוד 16 | כי ג ר n nSHI אוזד לא הסס: נמר — הוא לא ׳ סוג ויסורים ה ד רן כה ארכה/ חבר נמר לפו ש מן הטרחה. לשווא חיפ ש תרבות־אמת ואמנו על נערות פולי־ברז׳ר ישב וגם רצה הוא
חזרה לתחילת העמוד