גליון 848

העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 1 | o s m E.III D M .L 1, * KLD.I cm: TJKLUC Ifllt! CM,
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 2 | העורך הראשי : אורי העולם אבנרי ראש המערכת : שלום כהו. עורך משנה, כיתוב ; עורך משנה, תבנית : רענן אורי סלע לוריא הכתב הראשי : וצלם הראשי : השבזעון המצויר ל אינ
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 3 | אין ״ ה עו ל ם הזה״ מסתפק בתיאור מעשיהם הנועזים של אחרים. בחוב בידי. עתונאים היו ש בי ם בנו חיו ת ליד שולחן הכתיבה. כאשר ביקש לתאר ב צו ר ה נאמנה את חוויחו
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 4 | ד \וו א i._v.3Ti s Es 322j *m am m a חוכרת וידועה ...זו כר אתה את צניחתך הרא שונה? אז, אמנם היתר׳ פרועה יותר, מוזרה ומפחידה לאין ערוך ...כל החכמה היא להת רגל
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 5 | אחד אחד ה 1ינוק השלישי הוא עלול לקלל, בפשטות — אולם קללה כזו שתגרום לכך שגם המצ נח הלבן יסמיק לחלוטין. עוד מעט אנו נוחתים. יש 6תמונות, דומני. כדאי עתה המצלמה.
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 6 | 50 שניות באויד אלה הן ארבע התמונות שצולמו תוך כדי צניחה על ידי רענן לוריא, חובב בלבד. המצלמה, דייקה רגילה שהטיפול בה פשוט יחסית -הוכנה וכוונה מראש על ידי הצלם
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 7 | במד ־ העם משחק החתול אחרי התפטרותו של דוד בן־גו ריון, נאנחו הרבה אנשים במסדרונות הממשלה אנחה של הקלה. כי אין אדם יכול לנוח ולהירגע בשעה שהר־געש ש שמו בי. ג׳י.
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 8 | כך לפי הסרט׳ רקדו את הקנקן במודין רוג־ של מוריו כך ושמאל) רוקדים בתקופת האטום את אותו הריקוד הסוו אלפים בארץ ראו את הסרט מ ול י ן רויג, המתאר את חייו של
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 9 | יר הצדפתי הגאון, מועדון לילה גדול הקנק ן מועדון חלקי העולם־ כדי וכמובן -את הקנקן. מלחים אלה באו לבלות חופשה קצרה. אחרי שעות ארוכות בבארים ובחוצות העיר הגיעה
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 10 | במדינה (המשך תעמוד ) 7 בעוד שחבריהם, בעלי הסופרים המיוחדים׳ עשו הכל כדי להצניעה׳ אם בכלל פרסמוה. אורחים אורחת נסתרת משרד השילומים לא ערך מסיבת עתוג־אים לקבל את
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 11 | לא נשמעו מעל במד ס־קלס באם״••, המאות שהתאספו באולם מוגרבי לקבל את פני ההרפתקנים הצעירים — ברובם צעירים, חיילים וימאים — התגלגלו מהת קפת צחוק אחת לשניה, שיסעו
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 12 | :1מדי jה אך עוד לפני שהגיע אליו החזיו הימאי חסר- המשפחה ומועט הידידים את נשמתו לבור או. פשעים בר ש ת החומוס הדביק מסעדתו הזעירה של שמ אל אלפנדרי בשכונת בקעה
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 13 | הדבר שאתה מבקש, הנהו, איפוא, התחדשות רוחניתז צדקת. מעשה פוליטי בלבד לא יועיל. ברם, אם יבוא הכיוון החדש שרמזתי עליו, בעל בר חי שישפיע על חיי הרוח. י ש כאן השפעה
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 14 | במרחב סצרים חרב מוחמר תצעדי גם את עם רוח הזמו ובמנהג נשים רכות אדרות תפקידי בספך בבנק? כדרך וו תובלי לסדר בל תשלומיך באמצעות צקים ותהני מהרגשה של בטחון, נוחיות
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 15 | קולנוע ה 1רי ב 1ד כדורגל מיו וספגטי ״חברה. עלו למעלה!״ ״אם יקרה משהו לנישואים שלנו — אקפוץ למים,״ אמרה, לפי האגדה, אשה צעירה חומת־שער לבעלה הטרי, חודש אחרי
העולם הזה - גליון 848 - 21 בינואר 1954 - עמוד 16 | ^tmm מאת בשנת 1954 לחורבן האטומי־ ,שבי התנדפו כאויר אנשי בדור הארץ >היא שנת 3908 לספירה הנוצרית הקדומה) ירדה משלחת ארכיאולוגית של ממשלת היקום, מורכבת מאנשי מדע
חזרה לתחילת העמוד