גליון 849

העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 1 | כלי מ ורא ב mנניס שדא לי
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 2 | העורך הראשי : אורי אבנרי ראש המערכת : העולם הז ה שיו ם דעות כי אם א לו. כ הן. עורך משנה, תבנית : עורך משנה, כיתוב : רענן או רי סין! ה ש בו עון המצדד
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 3 | בשוחו המדינה מקצועי תע שיית האופנה הי שר אלית היא ם קו ר: ה ד ביזי ם: השלישי בלוח הייצוא של המדינה. מלבד זאת היא גם המפ רנ ס ת של אלפי פו עלי ם ופועלות. אחד הב
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 4 | מקצועה הקבוע שי רות סנדר הוא גננת בתל-אביב. מדי « I I I Jבוקר, כשמזג האוויר מרשה לה, לוקחת היא את הירדים לטיול. כפעם הראשונה הופיעה בדוגמנית בתצוגה שד התאחדות
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 5 | 1 1 U =J 11 1 1 1 אביבה פרלמן, למרות היותה בת ,19 הספיקה כבר להתקבל כדוגמנית מקצועית כבית חרושת לסוודר דרים. לפני שנכנסה לעבודה, למדה את המקצוע משך חצי שנה
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 6 | במדי העם נוצות הטווס ״ד,ם לא יוכלו להיפרד מאתנו לעולב. אח רי שישבנו כל כך הרבה זמן בממשלה נוד עו לנו יותר מדי פרטים ^ שערוריות פנימיות. אם נגלה אותם, תתמוטט
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 7 | בין משה סנה. בשטח החומר הפרידה תהום: בעוד שסנה היה בעיר אדם חפשי׳ מבוסס (יחסית) מבחינה כלכלית, היה. ריפתין חבר משק עין־שמר. משפחתו, פרנסתו, עבודתו, חברתו,
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 8 | מאת מחסי סלומון כשנזקקת, לאשרת־כניסה לאנגליד״ החלטתי בתמימותי לעשות את אשר עושה כל אזרח בעולם כשהוא נקלע למדינה זרה וזקוק לעזרה: הוא הולך אל הבית הנושא את דגל
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 9 | האנש הסגל הדיפלומטי הגבוה בצירות ישראל בפאריס, בשעת צפיה לראש־הטבס הצרפתי, בשאנשיו לכושים כתלבשות חגיגיות. כמסיבה כללית של עובדי השגרירות מציג המזכיר הראשון
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 10 | הטראגדיה מאחרי ״כרה פחננסקי קשה כ שאול קגאה דמות כפופה, נושאת חבילת כרוזיב וקופסת דבק, חמקה מרחוב לרחוב באפלולית של ערב שבת, נעצרה מדי פעם להדביק כרוז בתנועות
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 11 | בפירסום משאלים, הגיעה למערכת תלונתו של אתר הקוראים׳ שטען כי המשאלים באים בדרך כלל לאחר שהעתון נקט בשאלות ה נדונות עמדות חד-משמעיות ואין הוא מצפה אלא לכך
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 12 | התמונהההיסטורית: קבלת־הפניח אצל נשיא גרמניה המערבית m ,ה שתתף הציר ה מוס מך הישראלי׳ ,ו ח נן שנער •(העולם הזה ,)848 בעתון גרמני, שציין במיוחד את נוכ חו ת של
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 13 | תהת משמר של חיילים ושוטרים מובא הנידון למוות(כורע) אל מקום ההוצאה להורג. המוציא להורג מנחית את מכת החרב הראשונה על עורפו. דם בחוצות תימן עד לפני שכועיים נחשכ
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 14 | ספורט W W W W W W W כדורגל שקט אחר הסערה הסנסציה הקולנועית של המאה העשרים! הקולנוע בצורת תיאטרון הסרט הראשון ב־ 3ממדים בירושלים UP€RGRS חברה ישראלית להפצת גז
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 15 | ק 1ל1 בו־ימדה ואמם בשחת טענתו מל אלמם (עולם חדש) האקסליי כי הפוריטאני הוא בעל שחיתות מינית איומה, מתאמתת. בגישתם של בני ארצו לכל דבר צרפתי. אותו ,״או!״ מסורתי,
העולם הזה - גליון 849 - 28 בינואר 1954 - עמוד 16 | maMHng: ם ידעו שזאת אהבתם הגדולה מהרגע הראשון שפגשו ? ״ 1זה בזאת. דן — גבה,־קומה, ארוך ידיים ורגליים, | נוח־פנים ופיקח. נורית — תמיד לובשת חאקי, זכר לשתי שנות
חזרה לתחילת העמוד