גליון 850

העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 1 | להבות בג׳בל־דו־וז מה גוום לשחיתות י החוקר ב ס 1כ
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 2 | העורך הראשי : אורי אננרי ראש המערכת : העולס ש לו ם ר חו בנייקסוז ! .ת ל ־ א בי ב ( לי ד תי אטרון ת. ד136 . ט ל20785 . מ ען המבר קי ם עולספרם ״ הז הבע ״ ם ד פו
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 3 | ׳׳ כדנ ! ס ר ^ -פלשחינה ^ -א ״ 1 ro w scהאר־,־ הקציבה »מ הפרשים ;דלקמן ס ידיע־ת שז־כיאל 6h,:-*rb־^ cא* !:דל וזכי׳ האיגיו האחיא -להספרצציה •»א*יעה בייש 5 . בסז>
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 4 | יאיר יאיר יאיר יאיר יאיר יאיר בסוף ימיו ידע היסב רוסית, שהיתה שפת־אמו. פולנית, עב־ית, אנגלית, איטלקית, לאטינית ויזזנית עתיקה. עוד בילדותו סירב בהחלט ללמוד
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 5 | י ייג- מאותו רגע ב־ , 1932 משך 10 שנים תמימות, יהיה אברהם שטרן לוחם מקצועי. מזחדות בבד 1ת ס אד המחתרת הארצישראלית היתר. במידה רבה עניין של חובבים. היא לא
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 6 | שהיתר. קבוצה אשר פעלה כגוף. בחירתו של רזיאל כמקום שסרן נבעה מהערכת תכונות שני האנשים, שעמדו להתנגש אחר כך בצורה כה חריפה. רזיאל, הצבר הירושלמי, היה מפקד יותר
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 7 | הע ם שקט. שק ט. שקט מרכז אד״ס, ניו יורק( ,יו. פי תדהמה כללית השתררה הבוקר בממדרמות ה׳ או׳ס כשנציג ישראל החדש, הבר־הכנסת הדרוזי סאלח חניפס, חבוש הקפיה הלבנה,
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 8 | בית־וזרושת לגיזרה היו זמנים שאשה היתד, באמת אשד. והיה עליה להסתפק במה שהטבע נתן לה עד סוף החיים. אם נולדה בעלת נמשים, שום דבר לא עזר להעלים אותם. אם שערה היה
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 9 | אחת לדוגמה אלינור טל, מנהלת המכון להימוג הגיזרה, מדגימה גמה מן המצגים בהם אפשר להשתמש --כמכשיר יחיד,סיכוג. את המצגים רוגעת המעסה את הגוף תוך כדי סיבוג. היא לכל
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 10 | במד ע 1PJניר ״ רפאלקס , ( ה מ שן שנ *0 9ח 1קדשלה סו כנו ת מ ע מוד )7 שונה, נרמז להם במסדרונות המפלגה. יקב לו פיצוי בצורת סובסידיה ממשלתית. המשכורות עלו — המהיר
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 11 | משה, הסתפק בחקירת מוצא שמו. מסקנתו החד־משמעותית של גריפיתס, שנתפרסמה השבוע בכמה כתבי־עת מדעיים, אחר שהועברה למשרד פרמונט: משה הוא שם מצרי, סירוס השם מסה, שהוא
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 12 | במד־ n j גורדון, מורד. לרכיכה, שחזר זד. עתה מבית־המשפט המחוזי, בו התבררה תביעתו נגד הרופא הווטרינארי ישראל קלמן. התביעה נסבה על מאורע עגום ביותר : מותו של בחיר
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 13 | מדע עתיקות ה קו ד ה קו פאב קו ד רנות־הברית משוסעת, בין היתר, במוע־חחים מכל הסוגים. אחד הסוגים החביבים, בעיקר על! עיתונאים, להם הוא מספק תומר *תיבה ועל
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 14 | ספורט רועא כחרמים) עם נערח צעירה בגיל . 18—20 שלא תהיח נעדרת הש כלת. חבר עיברו ידוע (העיבוץ ו בו , 1850/154 ( 22 מעוניין להכיר כ- מכתבים נערה. הוא לא פרם כל
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 15 | במרחב הסכנה המאיימת על שישקד סצרים איור. יו 9י! אגמיגון קונסטנטס היא צעירה יוונית (,)20 ילידת מצרים, גבוהה, שמנמונת, יפה בתערובת של יופי מזרחי ומערבי. חוץ מזה,
העולם הזה - גליון 850 - 4 בפברואר 1954 - עמוד 16 | יסתכל , ,אנוא אב׳ שלי אומר שאתה אידיוט ונזנוול ! לא יכול ל עזו ם ח מור זה נראה יופי. אנוא ! אף ׳חד לא ירל שזה נפל קודם לפח האשפה ! האנק קצ׳האם הוא אביהם שד שגי
חזרה לתחילת העמוד