גליון 853

העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 1 | עמודים נשואים ונין עדות האם יש להם סיכוי? סכין בגב מדור שבועי מאת עמום קינן ״״לאנדווגינוס׳ עתון חדש בעריכ ת ללי גלילי ס 53 .שנה 17 :״ aאדר אי וושי״ד 25.3.54
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 2 | בחיים ואם בני ה-׳ל, 1׳א יחנו כאוות־נסשם — מי יע שה זאת 1אני רק מצטער׳ שעברתי את ה גיל הזה בעצ מי. כשבוע הבא תתחיל שמואל כרמי, תל־אביב באחת ה ת מונו ת. הראתם
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 3 | אמונה מיואשת, רואים במדינה שלטון זר. הם הגווארדיה האחרונה בקרב האחרון, המשמר הנופל אך אינו נכנע. אודם אין הם רק חיל־משמר כמשלט מנותק. מפעם לפעם הם מנסים לנחות
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 4 | ישנם רק שני סוגים של בני־אדם היכולים לחדור לשכונת מאה־שערים בלי לעורר חשד: בני סוגם של התושבים, או תיירים. אני החלטתי להתחפש לתייר: השגתי כובע, תחבתי בפי
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 5 | בתוך המקווה תמונות אלו הן היחידות שצולמו אי־פעם בתוך המקווה של מאה־שערים. למראה הגברים שעסקו במצווה המפורשת׳ לא יכול היה הצלם אלא למלא מצוות מקצועו ולצלמם׳
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 6 | במד ־ n j העם איש המופת ישנם רגעים בחייו של אדם כשהוא עומד לבדו מול הבורא, מול עצמו, כששום מליצה לא תעזור לו, שום תהליך מחשבתי קנוי לא יקל עליו, כשמשקלו האמיתי
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 7 | מנגנון מושחת, הנתפס בקלקלתו, שתי דרבים לפניו. הדרו־ הראשונה היא ״שיטת שמורק״ .היא פשוטה מאד: לפטר את מגלה השחיתות, להתיחם אליו כאל פושע פלילי, לעורר את זעם העם
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 8 | עט ׳ 1 W I T ׳ T א * ל 1נאשט בדור מעטפות ובמעשים מגונים ״לא היתה שום פורנוגראפיה׳׳! ראיון זה ניתן על־ידי י״ר זמיי אילון, הנאשם בזיופי מעטפות מכוילות בחצאי
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 9 | במדינה שחרר]־ בערבות.״ היה זה סיומו של מאמץ דרמתי. הסני גור רץ לבית־המשפט המחוזי מיד עם הינתן צו המעצר, כדי להגיש ערעור. כל השופטים כבר הלכו הביתה, מלבד מלחי,
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 10 | להקת הבאלט תופסת חלק חשוב בתוכנית. במחול מלחמת־תרנגולים מופיעים ארבעה זוגות בעלילה מקסיקאית של אהבה ודו־קרב. הזמנים עתה קשים ; אנשים אינם הולכים כאותה קלות
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 11 | אינה כרמל היא ילדה מפונקת שברחה מבית הוריה, מפני שהם T IM Im לקיקת סוכריה לשניה היא בין לקיהת מבולבלים ואינם מבינים אותה. ביו !» IF 1I 11 *ו ו ״ו m מכפרת כמה
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 12 | את סרטך הקודם גן אללה, הזדקנתי בשמונה שנים 1״ גז בוער בבירה הקנריוו ב כ לו ב אי » אחד אהב נורא מו סיקה. אז הו א קנה קנרית בכ לוב והביא או תה הביתה. את הכ לו ב
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 13 | אהגובה 1 דעות קדומות לפני כמה חדשים הזדעזעו אזרהי המדינה בקראם בי כן רצח את אמו במעברת טירה, הסיבה למעשה האכזרי היתה מזעזעת עוד יותר: האם התנגדה לנשואי בנה עם
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 14 | ^ A V W ׳ V V V W W U %״ r f V W A f t A f t ^ V W V W W W W W V V V V W J W W W y שלטון הרובה הבחירות למג׳רים החדש באיראן מתנהלות כמלוא תנופתן. קלפיות ההצבעה
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 15 | וו ח קינסי על ההתנהנות י feaS/toin ל אג ד רזגי מ ס • tote b feta ta & sta sM111111:111111i!111i!i!1111i1l!i1)1111!i1i11!i1i11!i111111!i1M t o t to המינית של
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 16 | ספורט החד מהשבועיוצאד או ר טיולים וועלטש ביגר ד א סי א תי ם. תחל ־ ד אפריק אי השבועון המצוייר באידיש הזה ,, ״העולם המתנה האידיאלית לקרוכיך בחוץ־לארץ, מתגה
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 17 | מדע זואולוגיה דרר עוד בשמי באביב 1899 ענד זואולוג דני, ה .ם. מור־טנסן, את הטבעת הראשונה על רגלו של אווז־בר. מטרתו של מורטנסן: קבלת אינ פורמציה על מקום ומועד
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 18 | מכל סיז מ אחורי מסרה קנ בו ס גד מחיפה -מה נותן לך לחשוב שאסכים להתכתב אתך, אחרי שדחיתי רבים לפניך ואחריך? אחת הסיבות לסרובי היא שאני שונאת לכתוב מכתבים. אם
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 19 | ול CTSS ערב אחד, לפני זמן לא רב, הסיבותי עם רעי אל שולחנו של בית־קפה. ישובים היינו על גבי המדרכה הצפופה, שולחן בשולחן נוגע, וסופגים בעל״כרחנו עשן־סיגריותיהם של
העולם הזה - גליון 853 - 25 בפברואר 1954 - עמוד 20 | wm m משהוגש לי האוכל׳ ראיתי כי איני יכול להביאו אל פי. דירי רחל על הפקודה קעקעו את שלוות־רוחי עד היסוד, ועמה נסתלק גם תיאבוני. ידעתי, ששוב לא יחזרו אלי עד
חזרה לתחילת העמוד