גליון 854

העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 1 | יחחם כהז: אסר שהכותיו סלאח סאלם: מד ע סילקנו תחרות פרסים !סיעה לאירופה .•a n .שנה 3״ט אדו־ א׳ תש רי4 המח־ר 300 מרוטה בלימווא־בלי משוא
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 2 | הכתבה על מאה שערים (העולם הזה ) 853 דה ר,א הפתיעה אותי לטובה. הוכחתם בנרות ורצינות בטיפולכם השקט והאובייקטיבי וכמעט הייתי אומר האוהד) בבעיית הרובע הדתי הקיצוני
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 3 | מ האיש»• מ׳ ההמון י 1ה כמעט לא השוב. השבוע התקהלו המונים שונים בבירות המרחב. הריעו לקצינים שונים. צעקו סיסמאות שונות. אולם מאחורי בולם עמד תהליך אתר - ,ר ב
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 4 | שאוקת שוקייד: האיש המסתור1 — אדיב שישקר: הננשיו המרחב __ כאשר הגיעו הידיעות הראשונות על המהומות בהר הדרוזים׳ לפני חודש, נמסר כי מעמדו של ראש המ טה הסורי׳
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 5 | ״מועצת״ההפיכה מזהירה: כל נסיון להפ ריע את הסדר ייענש בכל חומרת הדין ! מועצת־ההפיכה מזהירה: כל נסיון להפריע את הסדר ייענש בכל חומרת הדין!״ למעלה מעשרים פעם
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 6 | מדוע סילקנו את נגיב הדבר לא בא באופן פתאומי. כמעט מן החודש לאחר ביצוע ההפיכה, נוכחנו לדעת — אני וחברי ההפיכה — כי עשינו משגה. מוחמד נגיב, האיש בו לסמל את
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 7 | ה פ גי שהההיסטורית. כפי שנצטיירה בדמיונו של צייר השבועון אחר״סעאה, בקאהיר, בציור מתוארת ׳הפגישה בין גמאל עבד אק־נאסר ויגאל אלון בקיבוץ גת. בחזית הדרום. למרות
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 8 | במדינה העם שלושה רויציס אפלה עמוקה אפפה את נוף הנגב. רק על גבעה נמוכה אחת ניצנצו באחד הלילות השבוע אורות חלושים של לפידי נפט. הם האירו את פניהם השחומים של כמה
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 9 | ולילה (ראה שער) השנה היתד . 1947 .במלון סטה דן, אחד מבתי־המלון היותר מפוארים לפי הממדים הדלים של אותש הימים, רחשו החיים. בליל של שפות נשמע ליד דוכן פקיד־הקבלה.
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 10 | ^״ייי nדקות ספורות אחרי ההזמנה הטלפונית מגלגל המלצר לחדר עגלת־תה עמוסה ארוחה ,,קלה״ .אביבה יכולה לאכול בישיבה, מן העגלה, או בשכיבה, ממגש המותאם למיטתו. הכל לפי
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 11 | שלומדי״ בשעות הבוקר, כשאין לה מח לעשות, יושבת אביבה בטרקלין, את דרי בית׳יומלון, ברובם תיירים עשירים (אם כי לא כל כן ים) מאמריקה, המוכנים בהחלט להכיר צעירה
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 12 | במאבק על החליצה דת, חוק ואהבה בפסח 1947 פתחו גונדות אצ״ל בהסתערות על יפי. בקרב שניטש בסמטאות חסן־בק נפל בחור מסולסל״שיער, בן .23 שמו היה צבי מונצ׳ש. הוא השאיר
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 13 | לידידים בלב ונפש. לאחר שעות״ד,עבודה היו שניהם גחונים על תכניותיהם, שואפים לח רוג מן השיגרה׳ למצוא דרכים חדשות לתיב־נון בניינים שייפו את פני מדינת״ישראל. שני הם
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 14 | 2W׳lllll!llllllllllllllllllllIIIIIIII!!llllll1n1lllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 15 | את ד ״ ר ישראלרח ״ ולף U D O p־ ,עד כמשפט להוצאת דיבה הימלר 1רעה לראות אותיר Ip p (ראה במדינה) האם היה לך סיכסוך עם מדניאל גרינואלד? לא. אני אפילו אינני מכיר
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 16 | הנשים אהל הנמר נעלב השבוע, עם פרוץ ההפיכה במצרים, נזכרה א־שיות ישראלית בדברי אנייראן כיוואן׳ מנהיג השמאל הבריטי, בשעת בי קורו האח רון בישראל התרשמתי מן האנשים
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 17 | טראגי מאוד• נוכחותם של תותחים קולנועיים כבדים כשרל בואייה, דניאל דרייה ווי טוריו דה־סיקר״ אינה מצליחה לגרש את השיעמום שמשרים זוג העגילים הנודדים. הסרט חסר את
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 18 | מכל nע 1ל 0 בריטניה דק ט ם יהוד* ( ) 850/149 מבקשת אותי לתקן את המעוות. במדורי הודעתי בטעות ש כל הרוצה להתכתב אתה חייב לה יות לפחות בעל השכלה עממית. קי בלתי
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 19 | iidm &M it?!J(hhJ(71 אותו יום אחר גראנט לבית־הספר. הוא חבט בדלת הכתה, מדוכא על ידי האיחור, החום והבשורה הרע־ .שהגיעה הלילה. ״קומו פקד. הילדים קמו כשהם מרחיקים
העולם הזה - גליון 854 - 4 במרץ 1954 - עמוד 20 | בעלה של >א< מוכר (ב) כוכב (ג) דוכס (ד) עוזרו אשת זן הנו ירקות הוליבוד׳ אנגל׳ של פרופסור איינשטיין. ערבי עשיר זה (א) נתקבל כרקדדבטן באופירה בלניג־ נורש מארצו
חזרה לתחילת העמוד