גליון 855

העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 1 | הנ 1שחקה של ם בתמונות רקע המשפטעל טבחה מי לי חי ם גקורת ה שיא של חקירת שתי וערב. תמצית טענות שגי הצדדים. תא 1ר המאבק הדר מ טי המחיר 300
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 2 | העולס אבנר׳ ראש המערכת : ה־ר ה *יו ם !ורך משנה, כיתוב : ן1רך ם*1ד* תבנית : השבועון המצויר לאי 1פורםציה ר חו ב גיי םסוז 1ר־ אבי ב סי &UTS ת.ד1M . ם»ו חסברתי*
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 3 | מגף הנאצי רמס את א.ירופה המזרחית. פולין וצ׳בו״ סלובקיה, רומניה ובולגריה, יוגוסלביה ויוון, נפלו I Iשדודות תחת זחלי הטאנקים הדורסניים. הרחק מהד, מעבר ליבשה ולים,
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 4 | רג?ן סמלי: תמונה זו צולנוה ברגע שנכנס הנס ופגו הימי לאולם בית״המשפם וקל והנוכחים קמו על רגליהם, כנהוג. אולם היא נראית כאילו אבלים כל הנוכחים על המליונים, אשר
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 5 | | הקירת שתי וערב: השיאI Iftl ftn flA W תמיר: אני מניח שלא נקטת יוזמה לטובת שיחתרו של ם. ם .קורט בכר ממעצרו כפושע מלחמה בנירנברג? קסטנר: בודאי שלא ! ת מי ר: לא
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 6 | העובדות שעליהן נטוש סיפור העובדו ת הסבר קסטנר הצנחנית השלישית, חנה סנש, היתה במאסר בהונגריה. ידעתי על מאסרה החל ממחצית אוגוסט .44 מסרתי את הטיפול ב־ענינה למר
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 7 | המאבק: שני הצדדים הסבר קסטגד הסבר תמיד 1פור העובדו ת ן לפי עדותו של קסטנר כעד התביעה ב,ץ שסט כפי שהוא » שתקף פתור קו עדו תו בפי שהוא פשתקך מתור קו החקירה
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 8 | ב העם שניים dsn ״אין לכם היסטוריה, לכו לשחק כדורגל!״ אמר המורה, באחד מספוריו המפורסמים ביותר של הזז, לתלמידיו. ה־ 22 שעלו השבוע על מגרש הכדורגל ברמת־גן, תחת
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 9 | הדבר עלה 1020ל׳׳י. אדלר שילם 440ל״י, חתם על החוזה, במקום בו אמרו לו לחתום, קיבל הלואר, בסך 580ל״י, עזב את המעברה ונכנס לגור בדירתו החדשה, המורכבת מחדר אחד,
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 10 | במדינה איתן, תל־אביבי צעיר מוכיח אותי שלא אצור מעצמי דמות של שחקנית־קולנוע הטובעת בים של מכתבים׳ אי־שיים. הוא אומר כי חייבת אני, למרות ;חוסר״זמנ־ ,להתכתב עם
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 11 | דוייח מיוחד ד ו ייח מיוחד דו״ח מיוחד דו״ח מיוחד ד ו •יח מי וחד דו״ח. מ י וח ד ...ד ר ״ח מי וחד ד ו ״ ח. מיוחד בגדים עם ארנק מתאים ״אני כל כך שמחה לראות אותך.
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 12 | ח jש* 0 המחבר געה בצחוק מזל מיוחד היד, לשר המסחר והתעשיה פרץ ברנשטיין. בשכבו במיטתו שמע ברדיו שהוא פתח לפני כמה דקות תערוכה מסחרית חיפאית. ההסבר: עירית חיפה
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 13 | מכל קניה הגנרל לא מת כקובל בעולם כי גנרלים אוהבים פחדת למות מאשר טוראיהם» .גנרל סין״׳ מורה כושי מבני שבט קיקיו שהפך ראש חטיבת״ לוחמים במחתרת המאו״מאו, לא היה
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 14 | איוגיר• התלבו שת בטעם שמלות חולצות טוב מסחר בי ת ivanir הטעם לבעלי מזכר ת עדינ ה ברוצ׳סטר׳ אנגליה, הובא אדם בשם וזיל״ יאם אהרן לדין באשמת החזקת אגרופן׳ זוכה
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 15 | קולנוע ה וריסו־ה מלך משרועשע באירופה קראו לה ״הנערה היפה ביותר בעולם ״.בהוליבוד׳ יש לאורסולה תיס׳ גר מניה יפהפיה, מעמד אחד: כידידתו של רוברט (אייבנהו) טיילור.
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 16 | הכד^היה מוכ! ל ר\ ע הגד 7ד ד מג ר ש״ דשא מטופח. ד ג לי ם מרהי בים, תז מור תוקהל־ענב בו יותר מ ־ 5 0 אלף צופים במעט מאומה לא היה חסד בטקסרבה רו ש ם שהרטיט את ר
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 17 | שער בלי בריח הרגעים הראשונים של המשחק היו עוד נסבלים. עצירותיו הנפלאות של חודורוב יצרו בתחילה הרגשת בטחון שהשער הישראלי יהיה נעול על בריח. שלא באשמתו של
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 18 | המש דקות לפני הסיום בא השער השני. החלוץ המרכזי היווני מנצל שגיאה המורה של יצחק שניאור, הבלם הישראלי, הודר דרך הגנתו של חודורוב, מבנים את הכדור לפינה השמאלית של
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 19 | מי שר אל ל ס קו טלגד ב סירה הסקוטי שחס על הנשק בתחילת שנת ,1946נ*0וור. הסקוטי אלן באר, קפטיין באינטליג׳נס הבריטי, לטעון על ספינת נחיתה מטען גדול של פגזי מרגמות
העולם הזה - גליון 855 - 11 במרץ 1954 - עמוד 20 | יג אלמוסינזון : ה ע פי לעלפ סג ת הר אוו רסט כתבאתחסמבה וד רד נבר הקי םכתשלי הו די ם נו צ רי ם רצה לה קי ם מג רשל מי רו צי ־ סו סי ם ב חי פ ד . 2חיים ש מ חו ל :
חזרה לתחילת העמוד