גליון 858

העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 1 | ראיח מיוחד עם הסיבוב השני חסד! עצמה מד1ע לא בא לארץ » ס • 56 .שנה 17 3״ 1אדר 3׳ ת ש• ״ד 1.4.54 ה מ הי ר 3 0 0מ דו מ ה בלימורא־בלי גגשואפנים
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי : ס העדל הז ה אורי א בנ ר׳ ראש המערכת : רק כד? שרום כה! עורך משנה, תבנית : עורך משנה, כיתוב: י שעי הו ה שבו עץהמצדד לאינם ורמציה א ורי רביא
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 3 | 2תן אלבז לא חלם מימיו כי יבוא יום ושמו יהפוך סמל במדינת ישראל. השבוע ׳ שעה שלהבות השנאה והדמים התפשטו לאורך הגבולות׳ שעה שעיני רבבות אזרחים היו מופנות אל
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 4 | כששמעתיאתחצעסה:״רימון י ישר אל מחוץ לאוהל,״ מס פר זייס סבאג, חברו לאוהל של נתן אלבז .״שנינו עסקנו בפירוק הרימונים כששמעתי את הנקישה. היו שם קרוב ל־ 50 רימונים
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 5 | כתמונה משמאל מתואר מאהל הפלוגה כרגע ההתפוצצות. האוהל של אלכז נמצא כתוף שטח גדול, המכוסה כולו אוהלים. כסכיכה עפקו כמה מאות חיילים כסידורים לקראת מיסדר חגיגי
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 6 | בחדרו של הרס״ג התכנסו ששה חיילים׳ מכריו הקרובים ביותר של נתן אלבז. הם הסבו ליד שולחן־עץ חשוף, העלו זכרונות של חברם שהקריב את עצמו, כפי שהכירוהו במעשיו
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 7 | תצפיה במדינה ש הנ שי א f • המתן למ שבר ה מו ר במחנ ה הפרו־אמריקאי ב אי רו פ ה המערבית. אחרי ^אויזנהו אר החליט לקצין את הוה הצבא והצי הא מרי קאי ולס סו ד אד ורק
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 8 | במדינה משך שעה וחצי, כשהוא פורס את ידיו בקינה ומנופף את אגרופו באיום, מתרגש׳ מתפרץ, בוכה, לוחש, נוהם, מהמם. מסעם לפעם קצר סערה של מחיאות־כפיים, בייחוד כשהזכיר
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 9 | n ^ W W W m A W W ^ N V IlU W A M lW W W W IM U V V V W V צ רי כי םרק ל מ שז ך בחוט.. , האורח רא בא אפשר שדני קיי אינו יודע זאת, אבל ישראל שימשה במה לאחת
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 10 | הראשוןהגואל: מנהל בי ת־ ה ח רו ש ת צועק כמטורף לתוף הטלפוניים :״בהול ו״ ,״ז כו ת קדינדה 1״ ״ מ שבר !״ ביו ם האחרון של כל חוד ש, נח ברא שון לחוד ש הבא•
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 11 | קולםמזורז. הטראקטוריסטים ׳הטיועדיט, עוברים בריצה את ת א״הטראקטור, מקבלים ת עו ד ת״ הסמכה. ב ח פזון, שומעים באזנ ם האחת הסברות המדריך המצביע במקלו על המכונה גות
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 12 | במרחב מצרים •ום חתכרעה השבוע גדולה במיוחד הדרישה למוסיקה׳ תיאטרון ואמנות בכלל. ועוד אומרים כי לנוער העברי אין זיקה לדברים כאלה. —ל השטחים בלונדית בת ) 858/202(
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 13 | במדינה (המשך מעמוד )9 בשעות הבוקר המוקדמות של יום הששי האחרון, הגיעה א/ק חיפה לגיברלטר, כשהיא נגררת על ידי א/ק דקסטרוס. שם יוכלו ע! בדיה להרכיב את מדחפה
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 14 | מנחם בגין. יו שב רא ש תנו עת ה חרו ת .מוסב מלחמה גיד, מאשו ריוס בו יסתערו הערבים למחרת אסיפת־ההמונים כתל-אביב נראה כמדינה) פנה ״העולם הזה״ אל מנחם בגין, מי
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 15 | לחנות עלינו!״ מתחייבת לדאוג לכך ששום י,הודי לא ייהרג. אם המשפט הזה לא הופיע בשלמותו בעתונות, אין לכך הסבר אלא אחד: בנאומו של מר שרת נעשתה צנזורה ״חיובית״.
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 16 | ר איון לרגל נסיעד, לחוץ־לארץ (המשך מעמוד ) 15 למכירה כהזדמנות » 3ו 1י ת 11 סע־כי. פיגיו. מו ד ל 10 1946/7כי ם 13k opjQs p ׳p i n ג &א>/לי~ tylllllllHHU להתהדר
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 17 | ספורט משנה) אייש לינקולן, סגן־נשיא הפדראציה הציונית בבריטניה׳ כאשר מיצה הוא את תש,בתו להגדרת דוד בן־גוריון כי ציוני הוא רק אדם המגשים את מצוות העלייה לישראל,
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 18 | ק 1ל נ 1ע הוליבוד ח שי בו תהשד מיניות ריסה מורנו היא כוכבונת בת 22 היודעת לשיר׳ לרקוד; ואפילו במקרה שדבר כזה עלול באמת להיות חשוב בהוליבוד — לשחק. את כשרונותיה
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 19 | .h j i T״ ? .ר ר כן ון]\י־א׳> 3וד התוכל לחבר את תשע הנקודות אשר י׳,מטה בארבעה קווים ישרים, מבלי להסיר את העפרון מעל הנייר? קל מאוד לעשות זאת בחמישה קווים, אבל
העולם הזה - גליון 858 - 1 באפריל 1954 - עמוד 20 | נמצאתי בתא צר ואפל, מואר על ידי חרך זעיר. הדלת נסגוד, בחבטה. צעדי האיש הלכו והתרחקו. נשארתי לבדי. ( f t JV tfiJ S i( J (1 hלסן / 0ו ( 5ו 1צ ( כאשר הסתגלו עיני
חזרה לתחילת העמוד