גליון 861

העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 1 | פטיש ומגל בנצרת פצצת האם היא מסכנת את י שראל? הסטודנטיס כנסת החיות מם « 61 .שגה 17 ׳ ״ט ניסן ת ש״׳ד המרו ר 3 0 0פ רו ט ת בלי מוו א־ב משוא
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 2 | העולס העורך הראשי : או רי א בנ רי ראש המערכת : ש לו ם נ לי ק סון 8 138 או רי סלע הכתב הראשי : הגלם הראשי : ע מ נו א ל סר ת דן ברנש הברי המערבת : ת ל ־ א בי ב ט
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 3 | אי־שם גאוקינוס השקט שאגה פצצה, עדה השמימה פדור־אש אדיר. העולפ לא התרגש. עוד פצצה התפוצצה. אולם כעבור שעות מעטות צעקו הכותרות את הידיעות הראשונות שהעידו׳כי משהו
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 4 | : 1f<*j«a J(3 3 d o k t iונ בי א מלחמה? דבר כדאי לו, לא יהסס הצד הנתקף, אם מצבו יהיה מיואש, ולפניו הברירה: מימן או מוות. הקפטן לידל־הארט׳ הפרשן הצבאי המהול
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 5 | האס יעונה ויגנו לכל נשק שהומצא עד כה׳ נמצא ב־מוקדם או במאוחר נשק־נגדי. האם נכון הדבר גם לגבי מכשיר זה של השמדה המו נית? ברגע שפצצת־המימן מתפוצצת, שוב אין בפניה
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 6 | תצפית במדינה • אל תצפה לשום שיגוי מיידי במצב על הגבול המצרי, עם נצחונו של גמאל עבד אל־גאסר. המלחמה־הזעירה נכנסת מז מן 5ש. גו ה מתנהלת על־ידי של טונות הצבא
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 7 | פטיש ומגל בנצרת מדוע ה פו משיח לקומוניסט? הבונה על יסוד רופף, עושה את עצנוו רופף. (אינודה ערבית) * ״לא די שהרגתם את המשיח, אתם גם עשיתם אותו לקומוניסט !״
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )6 תבעו השתתפות ממשלתית של 2.750.000ל״י והענקת הלוואה של 1,5רוליון ל״י לכיסוי גרעון האוניברסיטה. חכ״י הועדה הרגילים למיליונים לא נבהלו
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 9 | שתה. אידה חיכתה עד בוש, ולבסוף׳ לפג חצי שנה, דילגה על פני גדר־התייל הנמוכה של בית צפאפה, פנתה ללכת לבית הוריה בעיר העתיקה. היא לא׳הגיעה לשם: חיילי הלגיון עצרו
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 10 | .רחובות היו ריקים מאדם. השערים הכבדים של בתי־הקומה היו סגורים על מנעול ובריח. התריסים היו מוגפים. גטו ווארשה * Iנראה ריק וחסר חיים. רק מדי פעם בפעם היו קבוצות
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 11 | 1943 קלטה הכל: את והחיילים חזרו אחריו. המנצחים אהבו להצטלם עם שבוייהם. עינה האדישה של התצלמה הרובים והקסדות הנוצצו תשהפ כו את הגרמנים ליצזרים עליונים. את מבט
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 12 | במדינה מברג (המשך מעמוד )9 יגברn 1 דjב ר• ם רי רדי ס ינש רע די איכות משובחת מבחר גדול יביתהח רו שתרצר כן! ת ל -א בי ב, רח הג לי ל 2 - 4 ד 7ח:דז דו7 TtL aviv.
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 13 | מכל הודו־סין ד ובו שצרפ תי אם ישנה גבורה קרבית עליונה, הרי זו גבורתו של החייל הרגלי הצונח מאוירון, זו הפעם הראשונה בחייו — ישר לתוך קרב כמעט מיואש. השבוע ביצעו
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 14 | mבר״׳ ביקשה חיה נוי׳ ד,בלוד I Iדית התמירה, ירוקת העיניים, B 11 r״אולי אתה יכול לזוז קדימה? אתה דורך לי על השמלה.״ ״מצטער,״ השיב לה קול צרוד ,״אפילו זנב של חתול
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 15 | V ,,ד י העשן התאגד. הפריע לעיניים הוא עלה מאלפי סיגריות ,/מילא את האול מות הסגורים של הטכניון. ולעד שות המצלמות ליהנות ממראה פני הן של המשת תפו ת החמודות.
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 16 | ספה־ט משלחות וו שלחתעדקב ״ סביב שולחן מוארך ישבו השבוע אנשים נכבדים מאוד. הם עמדו גם להחליט כמה הח לטות חשובות. בחוץ ציפו בחרדה שלושה צעירים וצעירה להכרעה
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 17 | ן, ך ן | 1א ק 1ל נ 1ע ( ה מ שן מעמוד 01 וקצר״נשימה, ופיו פלט משפט אחד ויחידי! ״ G h e tto 1s t a lle s v e r lo r e n f סרטים אירגן שטרום קיבל את הפיקוד על
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 18 | במרחב הווי מבעד לעד שה בבאר־שבע, קנו שני בדווים משקפיים, הו ציאו מתוכם את הזגוגיות, הרכיבו אותם׳ הסבירו שזה משווה להם מראה תרבותי. כ ש מו כן הו א בתל־אביב נעלם
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 19 | בבואה להלוויתו של מיכאלי תוכל לראות את פניו. היא הגיעה אל שער החצר ומצאה אותו פתוח. היא החלה לעלות במדרגות־האבן. ממול׳ בפינת־החצר, ניצנצו עלי עץ־התירזה
העולם הזה - גליון 861 - 22 באפריל 1954 - עמוד 20 | שוב הרים החזיר הטמא את ראשו ואם ונעץ ציפורניו כארץ־הקודש...״ קריאת פיניים שתול, י סוכן המופתי פאסקודניאק ! הוריד אורני! לד למוסקבה! בכם, מהרחרי המלחמה ׳יאליזם
חזרה לתחילת העמוד