גליון 863

העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 1 | ר פור טג׳ ת ענק ראשעה המסירה את ה ל וט מעל החילות הקרביים ש ל צבא ההגנה שיחות מיוחדות עם ראשי החילות הלוחמים. המגלים ח הפעם הראשונה המחשב הצבאי שיקבע את דרכי
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 2 | מכתב ים העורך הראשי : העולם רד־יו־ז השבועון הסצויר לאינפורמציה אורי אבנרי ראש המערכת : שלום כחן עורך משנה, תבנית עורך משנה, כיתוב : ישעיהו אורי לביא הצלם הכתב
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 3 | mם מחר גבוקר יזעקו העתונים את נותרת־הענק ״מלחמה ! ״ ויבקע קול שיר־הלכת ממקלטי הרדיו, יהיה המצב שונה מאד כזה ששרר למחרת החלטת האו״ם על חלו קת ארץ־ישראל, שעה
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 4 | ;אויר היד האדיר • חיל האויר בשמי! קבוצת טייסים ונווטים ישבה מסביב לשולחן מוארך, בחדר התדריך של בסים מפציצים־מטוסי״קרב מסוג מוס׳ כיסו. על הכתלים — מפות,
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 5 | וי 7האויר חי 7האוייר • חי 7האויר • חיל האויר • חי 7האדיר • חי7 «יו גמל בני, מפוזר, היה עוזב את המחנה בכל הז דמנות. מאוחר יותר, בוקר אחד בהיר, היתר. מגיעה הזמנה
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 6 | • חיל האויר • חיל מאויר חיל ה! אויד י ל ״ האויר? 11 >יל רפואה היל רפואה חיל רפואה • חי? רפואה חי 7ר6ואה u 35 ובשבילי שאיני טייס. המפקדים יודעים יותר ממני.״
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 7 | חייל רפואה רפואה זעל_ר8יאי ח נ פגיעה של ju t מרגמות או תותחים קלים. ד.,זצועים, שנאספו בשדה ורוכזו בג־ ;ודו ת״ריכוז פלוגתיות, מובאים לכאן ומ קבלים לראשונה טיפול
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 8 | סה • חיל הגרסה • הילזיהנדסה היר הנדסה היל הנדסה חיי הים חי? הים חי? הים # חיל הים • חי 7היו ילדים בונים מצודת־חול על שפת־היס. הם עובדים בהתלהבות, עוזרים זה
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 9 | * ד, ד 3י SRנV ! a mXגג!א1Iרוו 11A 1JUJנוף מנוIrclו! חיל הים חי? הים חיל הים חי 7הים > חי? הי עויחה עם אלוף מדד׳ לימון, מפקד חיר־היס ללחוץ על ההדק משך שנייד,
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 10 | וים חיל רגלים חיל רגלים חיל רגלים זיל רגלים חיל רגלים חיל רגלים חיל רגלים חיל־האויר הוא חיל חשוב מאוד. היא מחבל במרכזי־הכוח של האויב, מתקיף את ריכוזיו בשדה.
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 11 | זטיל את ירה את השאיר והחבלן עם כידון המפרי־הרגלים, גורל פץ בשדה נם חשו״ זוב אצלו מסומרות קדימה הדמויות מתרכזת ן סנים — 19׳ יל־ד ספר ה זילו נתנו תר, היה זה נשלח
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 12 | תצפית (כל הזכויות שמורות) • אל תקווה לחיסול כודוו של מק־קארתי והחוגים הגזעניים ה״ מתחבאים מאחוריו עקב החקירה הנוכחית המתנהלת נגדו בקשר לשערורית החייל היהודי
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 13 | ]iiiiiiiiriiiniiiiimmuipiiffliiiiiiiiii׳Bn את מנהלו הקשיש׳ אליעזר ראל *׳ שיגר הופיין, בשליחות סודית לארצות הברית — כנראה לשם גיוס כספים נוספים לרכישת
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 14 | במד ינה ממם את רהיטיו׳ אותם התעתד להביא מ אנגליה באמצעות אמו. התשובה היתר. סי רו ג מוחלט. אזרח אפור ג׳יימם בראון לא בחר בדרך חבריו העריקים. הם, המאוכזבים, בכרו
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 15 | כגרים ואנשים כמס טיכ אד הם דט*ם פרחי כוכבים דורכים בקאן סאת מיכאל אלמו שליחו המיוחד ש ל ..העולם הזה״ לקאן !זז וזיי מ?יך גמ מו ד ד, לי! גזז לוז * איד 8דאנזם» שכ
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 16 | זה עתה הופיעו: דאופנת מבחר מספרות העול גברות האדבו ת שרי ש׳ שדרות החטא אהבה בצפון החדר בעליה הגג הרפתקה אחרונה פגישה בסודאן ביתן הנשים לילה לזכרון בסמטאות רומא
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 17 | יעקב חודורוב. השבוע היה ההרכב ברור פרט לשאלה : בן־דורי הצטיין חודורוב או בן־דורי ז והבלתי בסיור יותר מהשוער המהולל מעורער. אולם המאמן ג׳רי בית״הלוי הח ליט ברגע
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 18 | ק 1ל נ 1ע סרטים ס״ג למתיחות. שתיקה אחד הכותבים אלי כמעט תבע אותי לדין, כאשר קיבל בטעות ערי־מת־מכתבים שנועדו לנערה. אני מו כנה ברצון רב לתקן את המעוות, בתנאי
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 19 | ש משהו מוזר בכל חדר״שינד, של ילדים. ממרת הלילה׳ מטילה אור קלוש ע 7השמיכות הצבעוניות. האפילה מלאה קולות של נשימה רכ|ז׳ ואף על פי כן מזכיר לי המק ם בית״ קברות
העולם הזה - גליון 863 - 6 במאי 1954 - עמוד 20 | אחרי א ל פיי ם ושש שנים גמלאת שש.שנים להתגשמות חזון הדורות, כהתייחד העם כולו עם חדוות קומי מיותו המדינית, החברתית והכלכלית - אין ספק שגם אתה תשתתף כמסיכה וכה
חזרה לתחילת העמוד