גליון 867

העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 1 | • מי היה אי ש המסתורין? • מה היה יחסו לזאב ז׳בוטינסקי? • מה היו היחסים האי שיים בינו ובין אברהם שטרן? • מי הל שין עליו? • מה גרם לפילוג הנורלי* • לשם מה נסע
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 2 | העורך הראשי : העולס אור׳ א בנ רי ראש המערכת : שלו ם כהל עורך משנה, ניתוב : עורך משנה, תבנית : י שעיהו לב -א תוטבזעון ה מ צויר ראיגס ורמציה רח׳ נליקסול 8תל־
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 3 | הוריו קר או דו ד * א שתו וידידיו קראן לו * •nפ קו דיו קראו דו בן־ חנני ה. ע ד־ ש !ננהיג הקנ אי , או פ שו ט ב״ה * עלקב רו ר ש פו ה אנג לי בן־ משה * בעיני !׳
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 4 | דוד דד אל הארגון לא רצה לקבל את הילדה. כנקמה עלתה על הגו, המטירה אבנים על החברים. החברים תפסו אותה, ביקשו להכותה, אך נמלכו בדעתם והטילו עליה תפקיד של שימרת.
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 5 | דוד דויאל .1929 ועד־ד,קהילה קרא למתנדבים- ,רזי״ התגייס, עבר ישר להגנה ב׳ ,שהתפלגה, באותם הימים, מן ההגנה ר״שמאלית״. תפקידו הראשון: להשתתף בהלווית טבוחי ישיבת
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 6 | דוד רזיאל אנשי אצ״ל את הערבים, גרמו להרג רב. איש לא נתפס. רזיאל השתתף בעצמו באחת הפעולות. הוא לא עשה זאת בדי להפגין את אומץ־לבו. להיפך, חסר לו בל יצר להבליט את
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 7 | דוד דויאל יגלו את נשקם, יתפסו את מרכזי־השלטון של ארץ־ישראל. באותו רגע תשגר הפזורה המאורגנת, מליוני היהודים באירופה המזרחית, את חטיבות צבא־המילואים — כמה
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 8 | דוד רד אד מסע־כיבוש למחרת יום הנצחון, בעזרת הדיביזיות של מכל אלה שהיו לפניו. ככה הם החיים...״ יהדות אירופה. הפגישה נסתיימה בהצלחה מלאה — לרזיאל. הארגון ניצח.
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 9 | ב מדינ ה העם עוגת השערוריות הכל התחיל כשחיצצר מעריב, בערב שבת שעבר, את הידיעה כי ח״ב אגודת־ישראל שלמה לודנץ הואשם במכירת דולארים (העולמ הזה .)866 איש לא י־ע
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 10 | a S n u n ru n נוצרים נמצאת עתה בנן את ידידותה. מצד אחדי רות ורוכלים ומצד שני העתונות המצרית נחשבת לאחת הטובות בעולם. כתביה, צלמיה, עורכיה עולים, למשל, ברמתם
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 11 | cשל או״ם: מפתח הארגז (פלסטין) כידי הליגה
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 12 | ב מדינ ה (המשך מעמוד )9 צלם העתונות הותיק פאול גולדמן בשומעו את החדשה בתל־אביב :״היה אפשר לצ פות מקאפא שימות בצורה כזאת. הוא היה צלם ללא־חת, רודף החדשות ביותר
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 13 | הימי לישראל להקמת מוסד לנערים עזו קרלינסקי לא הסתפק בדירה זאת, החליט אצלאזרחית בים, צחק לתכנית הקמת מוסד לארבעים לשכור דירה נוספת, הפעם ילד, הציע מוסד ל־ 600
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 14 | A ia n נעל ישר לגבדn 1 דגבדים ל • ל-ד י איכות משובחת מבחר גד ול מ בי תהח רו שתלצר פן! ת ל -אביב, רחהגליל t e l a v i v , h a g a l i l 5T. 2 - 4 ע״י רדתרונרד ך
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 15 | מכל החי טעות טאקטית בהלסינקי׳ פינלנד, נכנם ה&מונה על חי נוך ילדים דפקטיביים בטעות לבית־הספר לפרחי קצינים׳ הושלך משם החוצה אחר שהביע את תקוותו כי ״הילדים יתגברי
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 16 | דוד דזיאל אימפרסריו ו. ה .רוברט הרקדנים היונים 25 רקדנים, זמרים ומנגנים תל־אביב: אהל שם יום ד׳ 8.30 ,9.6בערב ירושלים: אדיסון יום ה׳ 9.00 , 10.6בערב בי ת ציוני
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 17 | ק 1לנ 1ע ספורט סרטים כדורגל דון קא»ידו חוור דג עשד אמת הצלחתו הבלתי רגילה של עולמו הקטן של דו! קאמילו, המריצה את הבמאי, זוליאן דיביבייה, לעשות לו המשך (כנראה
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 18 | ל צרכן... דו״ח ל צרכן... דד״רו ל צרכן... הסניף ה־4צ של פלס בככי־ דיזנגוף תל־אביב. מצטיין בחלונות הראווה שלו התופשים את כל רוחב החזית. גס לאחי שעת הסגירה, שבע
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 19 | פרק מתוך הספר אני, ניו־יורק וכל השאר, שזכה להצלחה יוצאת מגדר הרגיל בארצות־הברית, והמופיע בשבוע הבא בישראל, מוגש לקוראי העולם הזה. ׳*•.mo־r.־ .סאליגגי״ הולדן
העולם הזה - גליון 867 - 3 ביוני 1954 - עמוד 20 | תשבץ חצי ענק 241 כ \ 1ך/ 431 571 /O i 97 106 130 108 121 1031 109 11C 1121 נ 1י1 1141 12 21 115 126 01־131 13 | TT5 142 104 150 |153 1461 1191 118 127 137 1361
חזרה לתחילת העמוד