גליון 868

העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 1 | עד דרים מאשימווז את בית היתומים דיסקין פסטיבל הבחסיקה בת זמננ1 הצגת הבכורה העולמית של האופרה דויד חלוקת פרסי תתרות־הענק פ • 6a .שנה 47 ט׳ פיון תשי׳׳ד 40.6.54
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 2 | העולס הז ה העורך הראשי ש. הארץ• אני מצרה העתק ממכתם ששלחתי למערכת האריו כו כתבתי וביו השאר) שאני מעדיה בהחלט לקרוא דפודטז׳ות על נושאים בינוניים. הכתובות בצורה
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 3 | לפני חמש שנים נמלטו שני יל דים מכית־היתומים דיסקין, ירו שלים. הם לא יכלו לשאת יותר את משטר הכלא. הם לא יכלו לע מוד יותר בהכאות המתמידות על הקלה בשגיאות. הילדים
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 4 | אפרים בך אפריס , 12 ,שוכב בחדר־החולים של בית היתומים אחר שהוכה קשות על־ידי אחד המדריכים. אפרים, היתום מאב, עלה עס אמו מהודו. בגלל מצבה הכלכלי הקשה היא הביאה את
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 5 | זוהמה חדר־שינה רגיל נקבע כחדו־חולים. אי! איש משגיח על הילדים החולים. הס קופצים ממיטותיהם ומתרוצצים יחפים על רצפות האבן. עשרה עד חמשה עשר הילדים הממלאים מדי יום
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 6 | תצפית (בל הזכרות שמורות) • הסיכויים למסע־נצחון שיחזיר את כן־נורידן לשלטון פוחתים והולכים. אנשים שביקרו לאחרונה את בי. ג׳י. בשדה־בוקר ובבית׳ החולים התרשמו
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 7 | אלון לפני שבועיים לרוב מוחלט של .5 3 % איש אחד לא ישלים עם שום פשרה. יצ חק בן־אהרון׳ איש״משק תקיף שהתפטר לפני שבועיים ממוסדות המפלגה, יתפטר במקרה זה גם ממוסדות
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 8 | במדינה האעה מיוחדת דסודא׳,העזדם הוהי כמסגרת תוכנית חדשה של מערכת. העולם הזה־ לאפשר לקוראיה לרכוש ססרים מוכחריס כתשלום מוזל, מציעות עתה מערכת nbiimהוה f J i i
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 9 | תפש את מקומו ליד שולחן העץ הארוך. משני צדיו התישבו שאר חברי בית־הדין : סגן וטוראי. הנאשם׳ אמנון זכרוני (העולם הזה ,)865 שזוף ובנוי אתליטית, קם על רגליו. לתל*
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 10 | n v n n & iu nהולך לשמוע את המוסיקה שיבינו אות J k lטובוידתיירים I Xתשלים. מדריד ארבע לשינות• הוא האוטובוס, המוסיקד זאת היתד, הלשו משך שביע, לאחריו שוב, במקום
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 11 | !נוחר יש גברים ונשים מכווני מצלמות חלף בפרברי סכת התיירות הסביר את מראות ירושלים בשלוש fידע את הלשון האחת המשותפת לכל נוסעי וותה באו ארבעים התיירים לדבר איש עם
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 12 | למכירה מכונת כתיבה עברית קונטיננטל(פורטבל) כמעט חדשה לפנות בכתב: חל־אביב ת• ד136 . עבור א. או טלפונית בין 5— 7אחד,״צ למס.26785 , תשובותיהן הכנות של 8000 נשים
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 13 | לכתוב את העתון בסגנון אנגלי או אמרי- קא־ (ההחלטה: אמריקאי) ,ועד לשאלת כיצד לכתוב באנגלית את השם שדה־בוקר. לפני שבוע, אחרי טיוטה שלישית־ ואח מכבשי הדפום רונה,
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 14 | לצרכן ז־ דיי ח ל ׳ 3רכך nvn aSn u n משתתף בסיום ת חרו ת 1ה ענ ק התקנון: הזוכים ייקבעו לפי טיב התשובות, אולם השופטים יקחו בחשבון את גילו של כל משיב. כשהתכנסו
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 15 | נכרים, נ שי ם :במעט כל שכבות האוכלוסיה היו מיוצגות בקרב הקהל, עקבו אחרי כל תנועה של הילדה -אולי והו t -חכה ד*ע את הממפריס מהתוף. ״ מה ע 0הכדוד*ל t׳׳ ..שוב לא
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 16 | «*ל* הדרוס״ כריכת שהיה וכית קפה, חולץ מרנוע בדור שעורי שחיה לילדים ומבוגרים כל מוצ״ש תזמורת רקודים ותכנית אמנותית שרות אוטובוסים: שרות מ׳ניות : נופש רחוב עליה
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 17 | הוזי קולנוע הול׳בוד הערה עירנית בת,־אביב. שאל מורד. להיסטוריה ב כיתת ב־ת־ספר תיכון בטין ם שעורו אש נותר לו מה להעיר, נענה על־ידי אתר התלמידים :״את כולש !״ רב
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 18 | מכל העולם ספרד מה היה כשהוא לא היה הדו־קרב המילולי בין קציעה אסרתי ודן אשל נמשך. מיד אחרי הושעת הגליון, קבלתי ממנה מכתב המכוון אל דן אשל : .ובכן דן אשל, הגבור
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 19 | השקיעה, קראה לו אמו לצאת החוצה. בידיה היה חבל. % H fi טארו משוטט ברחובות העיר שיכור כלוט, ובשמיני לאוקטובר נמצא משוטט בנסיבות חשודות לאורך תחנת־בקרבת
העולם הזה - גליון 868 - 10 ביוני 1954 - עמוד 20 | האם 1פלת על ראש? כך אמרו בל יודעי לשון לבער עמוד זה כש ראו את שיטת התבטאותו החדשה. הצייר הסביר להם כי הלשץ העברית היא ציורי ת כיותר. אבשר להתבטא בה, בקלות, דרך
חזרה לתחילת העמוד