גליון 869

העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 1 | המאבק ב ת! הממשלה שרת רפורטג׳ה מצולמת מכינוס הנוער בן־גוויון בשייר ממיס מר ישראל בפשלה: תחרות ההתאבקות יום 669 .שנה 17 ט״ 1פיון ת שי״ד 17.6.54 היות־ד 300 פרוטה
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 2 | העורך הראשי : העולס הזה אורי אבנר׳ ראש המערכת : שרום כהן עורך משנה, כיתוב רח׳ נליקסוז 8תי־אביב (ליד תיאטייז ״ אהל ״ ) ״עולמפרם״ מעל הסברפים יי• * 1Sטל• 26785
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 3 | הם. ישבו לפניו ־ עשרת אלפים צעירים שהק שי בו * לדב ריו ב חצי או1ן. שוחחו ביניהם ונהנו חמי 10ש המוניס שו פ ע דוח עלומים. והוא ע מד לפניהם -האיש שפשר שנים התכונן
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 4 | של עולמות זרים ע»רו זה »ול זה... שתי צעירות אלה ראו אותו זו הפעס הראשונה בחייהן. אפילו מרחוט נראה עייף, נשען בכבדות על מקל תוך כדי הליכה. קשה היה לתארו כמנהיג
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 5 | ברעהו בהערצת ובסקחות ודאמצאו שנה משותפת פר ,׳למנגנון השנוא עליו. איש א נו יכול לדעת מה עבר בלבו באותם רגעים עצובים, כאשר השליך לתוך החלל את התיאוריות הגדולות —
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 6 | צפית ( 1 3חזנו׳ווו » םור « ) • חיים כהן לא יגי ש כל תביעה לביטול חסינותו של ד־׳ר רוזנברג, אחר שניתנה הוראה מפורשת מצד ראש הממשלה לשר הנזשפטיס לגנוז את תיקי
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 7 | עד לבחירות ואז לשוב באורח פתאומי. בי. ג׳י. נ בר החל במסע הבחירות שלו. מפלגה! האקטיביסט (ראה סמר) למראית עין היה הכל בסדר. ממשלת ישראל עסקה בעבודתה הרגילה,
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 8 | במדינה צפונה סכנה גדולה: בלהט הפולמוס נוטה לבון לשכוח את מטרת כל ויכוח תרבותי — לשכנע את, הזולת. הוא יכול לפצוע את יריבו פצע־־מוות נפשיים, לעורר״ :את שנאתו
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 9 | אריה (״הזקן״) שנקר בא, כרגיל׳ באיחור של שלושת רבעי שעה בלוויה מזכייו הממושקף והנאמן אברהם קריסטל. ליד שולחן הנש אות ישבו ששה שרי ממשלה וכשלושה תריסרים מנהלי
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 10 | ומוסר והשבד:ידבני־נוער, בי שולטת בבד אהבה: בפיל. בלביא וברכוש אגדה מופלאה נספרה, סיפור בה נוגה ועצוב, על יצור-שעווה כליל־היופי, ועל עלם־החן האהוב. היא עמדה
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 11 | -ובלבה של בובת שעירה. ^ לעולם הצונן היא! הגיחה, בעירום ובחוסר מאום. ל י איה האהוב בן־החמד, היבן מקומו ביקום ז ^ המולה ממלאת את הדרך, אנשים בה זורמים ברבבה. אף
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 12 | במדינה מבקר המדינה, הראה לו את הידיעה ה מאשימה. המבקר עיין בידיעה׳ התרשם מאד. מרמת ידיעותיהם של מפרסמי הידיעה. ד,ם טענו כי 8000 הל״י שנגבו במס בניינים אינם
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 13 | והחמישית של אחד מבעלי הקפה׳ הערבי סמיר בידאס •*. ההגנה הרסה כתגמול בית ערבי על יוש ביו באחד מפרדסי פתח־תקווה הקרוב-ם והמשטרה המנדטורית עצרה כמה חשודים׳ הביאה
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 14 | ש פיד א:נ \ד:ד.ד ם רין: מה וה ״תכום־כפי־יכולתך־י׳ כחצרית מדכי פרעה לפני אלפי שנים פיתחו המצרים את ספורט ההתאבקות * היוונים הכקיסו את ההתאבקות למשחקים
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 15 | הזוג השני לא מחדש הרבה. אותם התרגילים שכל מתאבק על שפת־הים מבצע. כל הכרכורים והפרפורים חוזרים, בסדר שונה. ההבדל היחיד: תוך שש הדקות שהוקצבו להם לא מספיקים
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 16 | אנשים מנימת ריח הזיעה מובטחת ע״י שימוש יום י״יונד ת ל מי דעב רי ת ב־שופמן׳ם סבון ופודרה לגור DEODORANT אחר נסיעתו של המחבר דריום (דוד) מיו מן הארץ נתעורר בין
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 17 | מכל העזלם החי ג־נכה ב די ת מעידה בבאר שבע, הבטיח מוהל יהודי לשיך בדואי למול את חמשת בניו הצעירים, נטל עשרים לירות על חשבון ברית המילה הקיבוצית, נעלם מבלי שוב.
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 18 | קולנוע הוליבוד ה ת שוב הלת שו בתהת שוב ה מרדכי וינריב: לא אני אשמה ש התשובה לגרשון התפרסמה פעמיים. האשמים הם אנשי הדפום( .כמה טוב שיש מישהו* שאפשר תמיד להאשים
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 19 | ראיתי פני אשד, זקנה שהביעו יאוש לאין קץ ושמעתי קול בכי חנוק. כל הדלתות הסמוכות היו פתוחות. ראיתי פיות פעורים ועינים קרועות לרווחה. חששתי לשלומה של לילה ונשמתי
העולם הזה - גליון 869 - 17 ביוני 1954 - עמוד 20 | ימי. מכנסי $אדומים חולצת מלחים לגנה בפסים אדומים /הנופלת ברישול על גבי המכנסיים, מתאים לנערות דקות 1דק1ת פחות — בתנאי שרנליהך נאות. צעיר. חלקה העליון של השמלה
חזרה לתחילת העמוד