גליון 870

העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 1 | כי צד נבחרה אביבה פרלמז למלכת ^וסיפורו האי שי ש ל זכרני ש לי ח. ה עו ל ם הזה״ מתאר את nrnnn הגביע בשרץ ר שי מ ת 100 החכים בתחרות הכוסית ט ס 0 7 0 .שנ ת 17 כ״*
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 2 | העורך הראשי העווס ה ־י ה או רי אבנר׳ ראש המערכת : ש לו ם כ הן עורך משנה, תבנית : עורך משנה, כיתוב : או רי י ש עי הו ל בי א השבועון הם צזיר לאיגפורמ צי ה רוז׳ נ
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 3 | המלחמה נסתיימה. אלפי עולים זרמו לארץ. היה צורך דחוף בשיכון. נופן של ערי ישראל השתנה. בקצוות העוני של הערים קמו שורות מפוארות של תיבות עץ, פח וגדונים. בקצוות
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 4 | רמת־גן, שתבעה מבליזובסקי לקיים את התחייבויותיו הראשונות ולהחזיר למשתכנים את התשלום הנוסף. ד ^יון 13י 1ח7 ע 0שלמה בליחבסקי שתידרישותדפ1י הטאבו שוב נדחקו אנשים
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 5 | ציבור, דבר זה הרם כל אפשרות של קבלת אשראי בתנאים רגילים, ערער את אימון הציב, ר ,ביתר עסקי הקניה שלי. זה היה רעש הכרחי לשיכון ציבורי. מה רצו ממני, שלמה
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 6 | זו צ פי ת ב מדינ ה וגי זזוכויות ספורות) • אתה יכול להתכונן לתלות על קירך את תמונתו של הנשיא דוד בן־גוריון, כעוד ארכע שנים. אחרי שתסתיים בלצמגד 1957 תקופת
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 7 | י איון מיו ח ד עם השר רץברנע 1ט ׳ י ן. נשיא הסחדרזת ה»י1נים־ר.כלל יים ״האיחוד של המפלגות יוגשם בהדרגה!״ לקבל לידיו את משרד־החוץ ולבצע את תכניתו להשגת שלום עם
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 8 | ב מדינ ה מוסדות אחרים. ייצוג בהנהלת המפלגה. י* I1ממשלד. לקיום מחירים נמוכים למצרכי מזון בועד־הפועל שלה נותן דריסת־רגל בחלוקה[ ׳וויוניים (,סובסידיות*) עוררה
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 9 | מטרתו לדכא את לח״י, אחרי רצח ברנדוט. התפקיד כפוי־הטובה להגן על החוק נפל על פנחס רוזן הליברלי, שפתח בהתנצלות שהחוק אינו מושלם. רוב הח״כים רחמו עליו. הם ידעו כי
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 10 | minהשש־ שר a & iu nה 1ה זוכה בכתר מלכת זפי תער בחן, להתנועע, ללכת בראש זקוף :״בעצם, הן כולן דומות אחת לשניה, פנים נאים. אולם כמעט ואין אחת שתרכז בתוכה את כל
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 11 | נהג הקהל בשקט, היה מרוצה בהחלט מן הבחירה של מלכת היופי, הביע זאת הסכמה. אביבה הקסימה, פרט לשופטים, גם את הקהל שבא לחזות בתחרות. :יפות, חברה גבוהה, או אפילו חתן
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 12 | ב מדינ ה ו 1ע ר עדמ• דסמזדז קציעה אפרתי: את מתחילה לתפוס כמעט יותר מקום ממני במדורי, וכמעט כל תשומת הלב עוברת אליך, דבר הגורם לי לבעור מקנאה. ובכן, דן אשל,
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 13 | סרבןמלחמהישרא לי פר ש ת החייל א171 ון זכרוני כשיצא אמנון זכרוני מבית־החוריס הצבאי, אחר 23 ימות צום, לבוש מכנסי חאקי קצרים וחולצה בהירה, חיכו רו הוריו, הובילו
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 14 | שאול לדני בן ה־( 18 משמאל), הוא תלמיד המחלקה השמינית הריאלית של בית־הספר התיכון גאולה, תל־אביב. כשהתכונן ב שבוע שעבר לבחינת הבגרות בספרות׳ לא הפסיק מהרגלו זה
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 15 | רצתנ ער ת־ ש ע שו ע׳ פוע«עאתכסה אפיפיור זשחמת הגונה ב שנה הים משפט קסטנר״גרינוולד הוכית כי לא כל משפט טל הוצאת דיבה מתפתח בכיוון לו מצפה פרקליט המדמה. באמיתה
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 16 | בתחרות ה כדו רג לעל הגביע ה עול מי 750 דקות ראשונות מאת ש לו שדקותמתוך : 750 דוגמה קלסית לבלימת התקפה מבוצעת על־ידי ההגנה היוגוסלבית (למעלה) שהצטיינה במשחקה (
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 17 | ספורט כדו רגל המשחק הא־טלש׳ ״אומרים שאני משחק טובי שיתה עם פאראנץ פושקאש ראש נבחרת התגריה הראיון עם הכדורגלן הצעיר (ל־) והמהולל ניתן לכתכו המיוחד של ,העולם הזה
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 18 | אנשים מדוע תזניח גופך? מרה אחת נשארו למכירה מספר מצומצם של ,״חוברות תרגילים״ אשר נכתב ע״י מר ישראל רפאל הלפרין בהוצאת מכון שמשון. החוברת כוללת 34 תרגילים 63
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 19 | להתעכב לנוח. עתה לא שם איש לב לאנקות הזקנים ולדמעות הנשים והילדים. הכל חפזו על פני המישור השומם. במהרה נתכסו השמים עננים והחל יורד גשם צונן ודוקרני. אולם מי שם
העולם הזה - גליון 870 - 24 ביוני 1954 - עמוד 20 | ניאון ב ש עו ת אפלות ישנם אנשים שאינם יכולים לעבור ער פני חנות ס פ רי ם ;גברתי. הו עי די א ת חייו שום אנשים שאינם י כו לי םלע בו ר ״ י פני אשה. (שמים! עלתשלחו
חזרה לתחילת העמוד