גליון 875

העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 1 | ..העולם הזה״ פותח בוויכוחהגורלי: נוהגהמונעת !הקנה שרום שאלון רכל אב ואם: האם אתם הווים טובים? שנה 17 *ס675 . כ״ח תמח תש״׳ד 39.7.54 המח־ד 300 פרוטה ה שנור:
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 2 | העולס העורך הראשי : אווי אבנר׳ ראש המערכת : שלום כזזן עורך משנה, כיתוב : השבועון ר.ם צ 1י ר לא י 1פ וו־בוגי ה רח׳ גליהם ון 8תל־אביב (ליד תיאטרון ״ אהל ״ ) מען
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 3 | שמש התכוננה לעלות מעל להרי חברון. זיו אדמדם האיר את האופק הגלי של רכסי ההרים. במשלט אי־שם יצא זקיף אדום־עיגים משוחה, פלט קללה מסורתית וניפנף לחברי• שחזרו מסיור
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 4 | וחננו נער לרעתנו }:ל אורך החזית. על כך היתה בנויה איסטראטגיה הערבית של הסיבוב הקר. האיסטראטגיה הישראלית לא היתד, בנויה על כך — כי היא לא היתד, קיימת כלל, לא
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 5 | הם אוגרם: גלחגה ל עוד מאזן הכוחות הוא פחות או * #יותר לטובת ישראל׳ וכל עוד יש לה סיכויים לצאת מנצחת מן המערכה. כלומר: ״מלחמה מונעת״. אמנם, סיסמת
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 6 | ת צפי ת במדינה (כל הזכויות שמורות) • אין כמעט כל סיכוי בי מפקדי הפלמ״ח הגבוהים יחזרו להרג העליון של צה״ל עם התקרבותה תחדש של סיעת לאחדות העבודה לנופא״י. בה
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 7 | תע שייה קין עצמו צעיר בצ״ס הוא הצטרף למפלגה רק לפני שלוש שנים׳ כשזו החלה בעלייתה המסחררת. הוא ידע את אשר הוא רוצה : כשהסביר אליעזר אהרונוב, לשעבר מנהל השפעה.
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 8 | המלחמה, את יהודי צפון־אפריקה. שוקן׳ י בנו של מו״ל שהיה פעם אישיות מרכזיו; ביהדות גרמניה, משוכנע כי יהודי מארוקו פוגעים באופיו האירופאי הנעלה של הישוב הישראלי,
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 9 | במדינה הגבוהה ביותר. בינתיים מנסים התיכונים להסתדר בעבודה אחרת. למשרדם בבאר־שבע לא הגיע כל ממלא מקום׳ הוא סגור. נחלי ביוב ועכברו״ שים ממשיכים לזרום בעיר. נראה
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 10 | n S iiiinהוה מציג דקדנית־בטן מה מרקיד את א היה קץ למחיאות הכפיים הנלהבות, ״ 1לצעקות העידוד ולשריקות :״דליה, #דליה, אנו רוצים את דליה !״ הגברים החלו משתוללים
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 11 | פות מהפנטות את הצופים לא פחות מריקודי הבטן -שובבו ת יותר מהריקוד אהבתי את המשחק: אהבה, שנאה, תאווה — זה היה כשרוני האמיתי.״ ״הנערות קינאו גי באיטליה פג שה דליה
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 12 | במרינה ה 11ה תו ק פ ני ת לאברהם (אבי) ביתן בארצות־הברית ברכותינו הלבביות ליום הולדתך ח־4 מאחלים כל טוב סבא, סבתא, דוד שמואל ודוד חיים נ. ב .טו און פויקו טרללי
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 13 | / .גופו חולצה צהובה ומכנסיים משובצות. אחרי שגמר את הארוחה בשלווה הוא־ל קיש ללוות את חוקרי המשטרה לחדרו• על הקולב בקרבת הקיר היו תלויים זוג מכנסיים אפורים׳
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 14 | ה ת אגרפו ת כו כבי שראל טמפו משקה מיוצר אמריקאי בישראל הופיעו מצוי למכירה ככל חנויות הספרים הצו השני שר המטבע 1וגאת אוד• אבנר• בבית־חולים הזיתי שוכב חייל פצוע
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 15 | ,לא היתד׳ זאת נערתו הראשונה של דויד. משך שנים היה חבר לנערה חומת שיעד ויפהפיה. הם נפרדו לבסוף׳ כי הנערה תבעה שדויד יטוש את הזירה, יתמסר ללימודים. דויד לא היה
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 16 | דו־וז לצר כן * דו״וז ל צ רכן * דו־־ח לצרכן * דו־־וז ל צ ספרים מקור פצעאדתד מן התור כלי סוף היא מחזה שכיח ליד קופת כל קולנוע זמנך שווה 50 נווטה רופא תל־אביב אחד
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 17 | קולנוע סרטים אנ ד רו קלםוהא רי ה גבריאל פאסקאל, במאי סרטי ברנרד שו, שמת לם ני שבועיים, החליט, בגשתו לביים את אנדרוקלס והאריה, לא לחזור על שגיאותיו בסרטו הקודם,
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 18 | החי בעולם הוד 1סין מלחמה או־לי ת ג׳ינג׳י: מכתבך התפרסם תחת המספר 844/112 אין זו אשמתי שלא כתבו לך. כנראה שהנערות אי נן אוהבות ג׳ינג׳ים (אני דווקא כן). צבי שכתב
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 19 | mmmamm m en הודים טיגי ס כל ההורים יודעים, או מגדים, כסופו •בל דבר, את העובדה כי כדי להיות הורים טובים דרושות סבלנות אינסופית, התמדה, חכמה ותקווה, למזלם,
העולם הזה - גליון 875 - 29 ביולי 1954 - עמוד 20 | PMCa « 1מנדים טו גי ם| (המשך מעמוד ) 19ן האם אח אם ט 1ב ה? האם אחה אב ט 1ב? ב) בדרך כלל לפיהם, אך, לפעמים, תוך התנגדות מסויימת. ג) ללעוג להם ולא לקבלם.
חזרה לתחילת העמוד