גליון 880

העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 1 | ״גם אף ביקרתי באניה המצחד צברים ביפאן מס 0י שנ ה 17 ד׳ א רו רתש ״׳ ד 2.9.54 מהיד 3 0 0פ רו ט ת בלימורא ־ משואפנים ה שער : • שר אר ג רי
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 2 | העורך הראשי ; העולס במקום כרוזים, סטיפנדיות או רי א בנ רי ראש המערכת : ש לו ם עורך משנה, כיתוב : כ הן עורך משנה, תבנית י ש עי הו ל בי א ה שבועון ה מ צוי ר ל א•
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 3 | (ראה שער) יצחק שדה היה איש הדור הראשון במלוא מ השבוע׳ שנתיים אחרי מותו, יצחק שור. ובן המילה׳ חוצב דרכים מסלע תרתי משמע. עודנו חי מאד. הוא משפיע על המאורעות
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 4 | ברירה אלא לשאול על ״הבעל של צפורה האקונומית״ או ״האבא של יהונתן״. זוהי קבלת־פנים האופיינית לצניעותו האמיתית, חסרת כל גנוני־המלאכותיות׳ שר מי שהיה אליל ההגנה
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 5 | J i ׳j h l j nt o t יצחק שדה היד, ציוני קיצוני. הוא הד־ן הן להשומר־הצעיר והן לאחדות־העבודה. הוא היה שונא מושבע של החלוקה׳ חסיד מושבע של עקרון שלמות־הארץ. הוא
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 6 | תצפית במדינה הז כויו ת ש מו רו ת ) גורם מונע חשוב בכל דיון על פירוק הקואליציה בשני המחנות הוא הפחד מידיעות הזולת. בעוד שהצ״ב בטוחים שמפא״י לא תיתן להם ללכת,
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 7 | *§81י אמריקאי (המתקבלת באמצעות משלתוז הצבא האמריקאי ביוון) בתוספת המשכורת האחידה של משקיעי או״ם 10 ,דולאר ליום, שמחציתם משתלמים במטבע מקומית. כל אנשי או״ם גרים
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 8 | במדינה המזון ה מו שלם היחיד• ה מ כי ל את כלה חו מ רי ם הנ חו צי ם לגוף. כדי שמזון ח שו ב זה ל א יחמיץ, יש ל ש מו ר אותו ב קו ר של ל פ חו ת 4צ. קור עוד נמוך מזה
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 9 | המפלגות, איחד את שני העתונים הרו־יומיים לעתון יומי. לוכש־המכנסיים. החתונה העתונאית נערכה לפני שנתיים. אולם השלום והשלווה מיאנו לשכון במשפחה הדו־מפלגתית.
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 10 | a & i u nה 1ה ממוח אתמלחי א/ק ״תל אביב אוסאקה -עירm לא פורים. אלה הם רק הימאים מלאכי שכטר ושמואל ק, שנתפתו על ידי האווירה המקסימה של ארץ־הגיישות, י את מצוות
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 11 | ( DUDאל ־ היפאני מונית, הסיעם עד לאניה, עמד והוצאות הנסיעה ישולמו מכיסו. בהחלט שורצת נערות, המנסות להנעים למלחים חוף — תמורת סכום מסויים. על כן הישראליים למראה
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )9 מס הכנסה. כאשר הלכה החקירה והעמיקה עור! בפרשה שם חדש ! נחום גילרמן, ראש מחלקת יבוא־המזון של משרד־המסחר והתעשייה. סמכות בלתי-מדגבלת. במשך
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 13 | דאנטה, ועל שוליה תרגום עברי. ושוב מסמכים ותצלומים. לאחר הסיור על פני המכון והנאומים הקצרים של פעמוני ובן־המנהיג, ערי ז׳בו־סינסקי, קם הנשיא לשאת את נאום־התשובה.
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 14 | ^|H n1Iillll!l!lllllllllllllllll!lllll!II!l!llll!ll!lllllllll!llll|||!llllllll הביקור באניית ה־ל־הים המצד׳ שלא ובה לפירסומת הכונו סודי ביו תר למרוץ 1 השרון I
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 15 | לפרסום! התנהגותש 1קטה וחרבסווי ת המלהיב המצריים׳ שטיילו ברחובות וונציה׳ הירבו לדבר בקולי קולות׳ התווכחו בלהיטות עם הזבנים בחנויות. מלח מצרי בדרגת רב טוראי׳ אשר
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 16 | הון׳ תלמידים! הורים! תלמידים! אחרי שבדו תם לעצמכם מקצוע בהתיעצות עם הוריכם מתעוררת השאלה העיקרית: באיזה בית־ספר אפשר ללמוד את רמקצוע הזה? רמת בית־הספר נקבעת
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 17 | ספורט א תל טי ק ה קציר ה 1הכ חמשה הזוגות של ״קידושין כלי חופה״* השופט נחפז קולנוע סרטים נשואי! דה־פאקטו שופט־שלום מלוין בוש (ויקטור מור) שזה עתה קבל היתר לעריי
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 18 | בעול הנוער הגרמני ללגיון: בגרמניה המערבית ישנם חצי מיליון מובטלים — ואין צבא גרמני, אשר יקלוט אותם. צרפת עד ה*דמג האחרון מאחר שנוספו משתתפים חדשים במדור, אני
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 19 | ״דון פינאנדז,״ אמר׳ ״אנו אבודים. סיניור קויצאלקואטל יהריג את שנינו. צר לי מאד על כי אני אעלה השמימה, שעה שאתה תרד לגהינום.״ ״אתה טועה׳״ השיב פרנאנדז בחפשו את
העולם הזה - גליון 880 - 2 בספטמבר 1954 - עמוד 20 | מה זה זכרון? האב זה משהו אשר אין לך כד פ*קוח עדיו האפשר לשפר אותו, או שמא הוא מוגבל בהיקפו כמו ארכיון? האם כוח־זכרונו של אהב: הלש לעת זיר,נה? למי יש כוח זכרון
חזרה לתחילת העמוד