גליון 883

העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 1 | מידו ץהש רון 1954 עועדורית החינוך העדתי ברחובות קינן פשוהח עס דח־סיקה ע*וס ¥קלושפרל בעפולה * סיפור פקוד• פאת אור׳ 4ל*ו כלימווא־בלי משוא כלם ונס׳ .6 *3שנח 17
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 2 | העורך הראשי : העוכס ר־י־לר־ו אורי אבנר• ראש המערכת : שלום כהן עורך משנה, כיתוב עורך משנה, תבנית : ישעיהו לביא ה שבועון הםצדר לאיוםור סי ני ה רח׳ נליקסיז
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 3 | תודת עורכי..העוד ר?.ה״ לכל האישים והמוסדות ששיתפו עמם פעולה והבטיחו בעזרתם הפעילה את ביצועו המוצלח של ״מרוץ השרוף, ובמיוחד לראש עירית נתניה, מר עובד כן• עמ״י,
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 4 | ואלתהחברותשתר מו פ ר סי למשחה פי מירו׳ו ה שרון מירוץ השדון 1954 (ראה שער) ״שלוש דקות ...שתי דקות ...דקת אחת״.״ שלמה אדיר עמד על הג׳יס כמהפכן על המתרס, הרים את
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 5 | ״אל תנשום !״ ד״ר היינץ קארו, הרופא הראשי של הנוכביה, בודק את אלעזר טגנסקי, אלוף הפועל, בדיקה ארעית. לפני התחרות נבדקו המתחרים בדיקה רפואית ים ו דית. ארבעה
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 6 | הקהלר ענן. מאות המוזמנים שהתכנסו באמפיתיאטרון היפה של רמת־אביב וחיכה לתוצאות היו הרבה יותר רעננים מקבוצת המתחרום שהגיעו בזה אחר זה לנקודת הסיום. ים שדתנו
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 7 | ׳ 11 הנוער הרב שהצטופף בנקודת הסיום חיכה בקוצר רוח, כשמדי פעם ,הנה הם !״ אך ללא הועיל. לפתע גברה התנועה: כמה ג׳יפים של המערכת שמחת־הנצחון. איש אחר רעהו הגיעו
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 8 | ת צ פי ת במדינה (כל הזכויות שמורות) • אין להניח פי החלטת מרכז מפא״י להעכיר. את שיטת הבחירות האזוריות עוד בפנסת הנוכחית היא כת-כיצוע. רבים מן הזז״כיס של נזפא״י
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 9 | משפהת הכורחים: האם פרייו-אזרהס, האם מריה-שרה, הכת ברברה-רות, הכנים מרבום־שמעיה ופרטיוף־אבטליץ סייפרד מישו להפועל המזרחי, ממטבח השרון לשוייץ, מנהריה צפונה בעינ׳
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 10 | דו1ו * 0 הוד ג1לחאתך ואמתעדשע מאת עמנואד פרת יהודי תימן הרחוקה נסערו: ממרחקים הגיעה אליהם שמועה על הופעת אדם יפה־תואר כמלך, בעל זקן שחור־ארוך ועיני־נשר, אשר
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 11 | ״האם הוא עזב את בית־דודו ובא לביקור קצר בבית?״ אברהם ביקש סליחה, אמר כי יש לו עבודה רבה :״שלום.״ הכתב המשיך בדרכו — מבית לבית. א חי דהיבשהט טו כסח ווו כ• הניגו
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 12 | חסיגדחקד7/7/ע/71 במדינה (המשך מעמוד )9 ל 7ע ך 2/ב ל ^ ד ק1ד 777/77־ עןיא 7 -ג ע 1מ / 7 למכירה ל/י א בהזדמנות מכונת חישוב חשמלית מכונת סיכום חשמלית מכונת כתיבה
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 13 | המכתביםשהס עי רו אתש די רתהדס לי ם קלושמול בעטרה הרים אינם נפגשים. רק בני אדם נפגשים. בפאריס -ין מנה על ידי הרבנות הראשית לעמוד בראש העדה הספרדית כמעט כל
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 14 | מ׳ האי ששהש פי ע יו חדמכד אד אחדעד הידי עו ת שרח שי״ד* מ• האי ש ש עניו או ת ך יו תר מכדאדאחר? מ הי ה קרא את התשובה בכתבת־הענק שתכלול ניתוח סנסציוני הדש של
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 15 | ביעור חמץ לראש השנה• פרט לביעור חמץ, לא נופלות ההכנות לקראת ראש השנה וסו כות, מאלו הנעשות לפני פסח. לעזרת עקרת הבית בא ״לינ־דול״ — קוטל החרקים היעיל מתוצרת
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 16 | קולנוע סרטים ה מו ד ח ( ה חנ״כי) ה פ רו ע כאלקיס, מלכת שבא הוא סרט תנ״כי כביכול, שגיבוריו לקוחים מספר־מל־כים: שלמה מלך ישראל, בנו רחבעם, מל״ כת־שבא. העלילה,
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 17 | במרחב יחסי־חוץ ה כו מרוה קו מי סאר אני מודד. מאד לאלה ששגרו לי כרטיסי ברכה. מובן שהברכה היא הדדית. גש לאלה שלא עשו זאת (ובצדק) .היות ומתקרבים הימים הנוראים
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 18 | ספורט כדורגל א כז בהוהפתעה שחמת דאו רבים -עט אחד באולימפיאדת־השחמת האחרונה, לפני המלחמה העולמית שהתקיימה בצ׳כוסלובקיה, .קנתה לה מהלכים הבדיחה הבאה: מה זה עם
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 19 | ב ל סיפור משקראת מאו״ושדהמחבר, אתש איפו תיו ה כ מו סו ת. אוד׳ גדין. טייס אסון מסגן. אינו יוצא מבדדזה. ב סי פו רו ז ה מז דהה מסבת ־ ש אי פו תיו עםמסבת ־ ה ש אי
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 20 | ת שו בו ת יכו ה אגן 19י>1 א. אחריות: אס ענית על שאלה מאבדים בכי ארם -כים את משרותיהם, מצט־• בתקופתנו -תקופת השפל הכלכלי פיכוייד גדולים זצטו למחנה פים אל מחנה
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 21 | חבובא משה בא ארצה עם העליה הגדולה מצפונה של יבשת־אפדיקה. הוא היה קטן־קומה, בעל רגליים מסורבלות ועקומות ופני נער תמים וסקרן. סקרנותו זו המהולה בתמימות היא
העולם הזה - גליון 883 - 23 בספטמבר 1954 - עמוד 22 | בשחור, דכן ... 818888 אדם וחווה מאתז׳ אן אפל עם מלאת 5714 שנה מיום היווסד בדור הארץ בצורתו הנוכחית, מד הראוי שבד אדם ייזבר בתחילת הענין .״העולם הזה״ מגיש בזה
חזרה לתחילת העמוד