גליון 887

העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 1 | סיפורו המזעזע של הצעיר הערב• שאהובתו נמצאה חנוקה אחרי שכוחות הרת חברו יחד למנוע את אושרם בצרת ״מלכת היין״ מתארת את מסעההמ שכ ר זיוה הכזיבה תאור חבר המשלחת הי ש
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 2 | העולס ר־.׳ד רז ה שבזמן ןרימצויר ל אינ 3ו ר מגי ה המנהל הכללי : נ. ו .לוין תל־אביב רזז׳ נליקסון 8 מעז מברקים :״ עו למפרם״ ת. ד . 136 .טל 26785 . סו ״ל: העולם
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 3 | זוהי תמונתו של זוג צעיר, זוג של נאהבים תמימים שהיה זכאי וראוי לאושרו במיליוני זוגות אחרים מסביב לכדור הארץ. אולם זוג זה לא הגיע לבד. יד זדונית התערבה• כשבוע
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 4 | ״היא אמרה לי: איש לא יפריד בינינו מאת נ! ׳ זה התחיל הכל מזמן מזמן. אני זוכר איך שלפני כשתים־עשרה שנים באו שכנים חושים לגור באותו הרחוב בנצרת מול ביתנו, ך,ם באו
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 5 | או כעם!״ הושיט לי זועבי קבלה ואמר :״תחתום״ שאלתי :״מה זה? איזו קבלה? אני לא חותם על שום נייר״ .״תחתום, או שאנחנו נהרוג אותך. תצא מכאן ונהרוג אותך״. הסתכלתי
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 6 | תצפית וכל הזכויו ת ש סו דו ת: .דוד כן־גוריץ יחזור לזירה הפוליטית בפברואר או במרס , 1955 כדי ליטול לידיו את השלטון על נזערכת־הבחירות של מפא״י, ישאיר אותה ששה את
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 7 | השבוע רמז נציג הודו באו״ם, מנון בעל ההופעה אפופת־הכבוד, מוכנה לתוזך. המשלחת ההודית להכחיש את הדבר, אמרה שהיתר, פרטית. אך הלקח היה ברור. קרישנה כי הודו הזדרזה
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 8 | במדינה מבצע עדוד השתדמות 1954 לאור הצלחתו הגדולה של מבצע זה באביב , 1953 עשתה הנהלת המכון מאמצים עליונים כדי לארגן גם השנה, על סף שנת הלמודים החדשה, מפעל דומה.
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 9 | בא גל חדש של עלייה, הציף את הכיתות בילדים עיראקיים, גרם להתפרצות חדשה : המרוקאים סירבו לשבת עם העיראקים. גם זה חלף במשך הזמן. אולם השנה החריף המצב שוב: הילדים
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 10 | העול הוה מגיש דו׳יח ער מסעה עטור ההצרתחשר מלכתהיין בארה׳ב כאוגדסט השנה, כתחרות שנערכה כעת פסטיבל היין השנתי כזכרון־יעקכ, נכחדה מכין 30 מועמדות זיוה שפיר, נערת
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 11 | טוס הקטן, בעל המראה המצחיק, הושטה יד גדולה ושרירית לעזור לי. איזו יד ! הי־תה זו ידו של רוקי סרצ׳יאנו, אלוף־העולם באיגרוף במשקל כבד, שבא לקבל את פני. למרבית
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 12 | ספורט שח מ ת עדנצ חונו ת וה&סד״ס מחיר הקופסא 3 5 0מרוטה טמפו משקה מיוצר טהור אמריקאי בישראל 1מרענ 7 מועדון השחמוז על שם עמנואל לסקר בתל־אביב לא זכה מזמן לשיאים
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 13 | ראיון מיו חד פ ס 1״1 3ס ק. ראשהק בו צ ה הי שרא לי תבכדורסל היו צאתלכדויל ״מצדנו -ששה הנדר מתי נודע לועדת-הבדורסל על משחקי-אליפות-העולם? מי היו האנשים אשר בחרו
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 14 | ויו ה (המשך מעמוד )11 ישראל גם לאחר שאסיים את עבודתי. מכל עיר בה ביקרנו כינסו אנשי כרמל מזרחי את טוחרי־היין לשיחה רצינית. הם היו ברנשים רציניים ומעשיים. אולם
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 15 | אמנות בובות ה מו שר ב חו טי (ראה שער) במאפיית קיבוץ גבעת־חיים היה חם. באוויר ריחף ריחו של לחם טרי. האופה, דוד כן־שלום, הידוע בקיבוץ בכינויו הונזו, חפן מדי פעם
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 16 | המ״לוה העממי הנדמה. העממי העממי המיזוה המירוה העממי תש״ד 1954 - בנובמבר לאחר שהתקבל בסבר פנים יפות ע״י חוגים רחבים בארץ הוא החליט להשאר עד אחרי החגים. 1א
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 17 | במרחב אנשים מצרים הערה עו ק צני ת המטרהה עי ק רי ת צרוד במקצת אחרי שורה ארוכה של נאומים ברחבי הארץ, התאונן יגאל אלון על הצורה בה החלו הבריות משתמשות במושג ״אדם
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 18 | בשל צ רפ ת הגפ קו והבא כל הדרכים מובילות לרותי. אינכם מאמינים? בבקשה: כאשר עבר איש צעיר בשם ישראל רביש ברחוב ארלוזורוב, לפני שבועיים בערך׳ מצא על הכביש ארנק
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 19 | וחמה שזז! לבסוף הגיע רגע הנעילה. נשיא־זימועצה, ברוני ב תיני, סיים את נאום־הסירים, אחר ישב על מקומו. קמנו והתכוננו לעזוב את האולם. אבל כאן חיכתה א ו הפתעה נעימה
העולם הזה - גליון 887 - 13 באוקטובר 1954 - עמוד 20 | הפסיכולוגים המודרניים הגדירו את הנישואין כמקצוע הקשה ביותר בעולם. הם לא טעו. מן הרגע בו אתה עומד תחת החוסה, לוגם מכוס־היין, מנשק את בחירת לבד ומצליח לשכור את
חזרה לתחילת העמוד