גליון 893

העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 1 | ביחשלים חצו השני בתל־אביב תאור אכסקלחיב• של כתב העולם הזה״ שסי 693 שגה נד׳ ט חשון תשט״ו 36.44.1966 יוחיד 300 :פרוטה השעי: בלי מווא בלי משוא
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 2 | סכוזבי ם רמש מ מר כ ת : ׳*לדם כזזז 5דרך פ שנ ה, ת מיין 1 הודי סלע 5מ־ר *3888כ־ימזב •סהך זזו $כמע !1!18131110ם 9ו>יד ,יייו 0גךםן!י ד! המנהל הכללי : ב. ד .לדיז
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 3 | מאת עמנואל היכן מכלה תייר את הלילה כתל-אכיכי כמלון ״דן •-אין מקום? כ״פארק״ אין מקום? כ״גת-רימון״ .כל זה ידוע לנו. אולם כמה מאיתנו יודעים היכן מכלה קכצן
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 4 | בכל מוסד־צדקה נמצא לפחות אדם אחד המשמש נושא ללעג, לצחוק, ולהלצות של חבריו, סובל מהתגרותם ללא הרף. במוסד התל־אביב מכוונות רוב ההלצות כלפי יצחק הורנ־שטיין. יצחק,
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 5 | לכל מוסד יש ליצן משלו, וכל מוסד מד ביק בחבריו כינויים שונים ומשונים. ליאון זיגלר, הלץ חסר־הליאות בהכנסת־אור־חים התל־אביבית, מכונה בשס ״הליצן״ ,אן מציג את עצמו
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 6 | ב מדינ ה >כל הזכויות שמורות) דהתיר .ארצות הכרית תנביר את הלחץ עד המצרים הובלת נפט פרסי לישראל דרך תעלת-פואץ, אם יוסיפו אניית הצי האמריקאי להיכנס לנמל־חיפה, כדי
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 7 | התובע הצבאי 9^1ו ג/פ 4546ט. צווי אהה כמעט כל אזרח ישראלי מבוגר הוא גם חייל־כחופשה. הגבול כין שני מעמדיו — האזרחי והצבאי -לא פעם מטושטש למדי. לכן חיוני הוא לו
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 8 | ב מדינ ה (המשך מעמוד ) 6 שעובד בפעם הראשונה בתכניתו הגדולה של העולם הזה ( )877 שכונה בשם ״׳מיב״ צע ישמעאל״ ,עלה לשלב של ביצוע: מעל לראשי שליטי ערב פנתה
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 9 | אינה מרוויחה ביושר את הסכום הגדול* אשר משלם־המסים משקיע בה. הנימוקים ב עד • עליה ניכרת של רמת־הח״כים, אחרי סילוק החברים הבלתי־חיוניים אשר כל מפלגה ממלאה בהם
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 10 | מסאלי האג /מנהיגם הגולה ש| כל הקריירה הפוליטית של ו בשנת , 1936 באיצטד העירוני בהתלהבות את תוכנית ראש אלג׳ירי עתיד לזכות במעמד שי מסאלי, שנמצא באותה תקו חמק
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 11 | ׳אומנים האלג׳יריים. י התבססה על ג׳סטה אחת ויחידה, שנעשתה אלג׳יר, כאשר עמד הקונגרס המוסלמי לקבל שלה הצרפתית, ליאון בלוש, לפיה היה יכל יח צרפתי. בגלות מרצון
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 12 | ב מדינ ה (המשך מעמוד ) 9 מלא עד אפס־מקום: ראש עיריית נתניה, עובד בן־עמי, אשר נגדו הוצא צו־על־תנאי, חוייב לבוא לשם ולנמק מדוע סירבה העירייה לתת לאבא קליינשפיץ
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 13 | מאז יצא כול מוריציום כן הפני לפני 14ז שנה לא חדרו לאסוף כולים ידועים כאותו כול ראשוו ופחות ידועים. חידון הכולים הבא, הבלורככ אף הוא מכולים ידועים ופחות ידועים,
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 14 | ל דר החשבון תמיד הבנה הצעיר והבטוח ביותר במדינה הוא בנר, הדואר כעל 150 הסניפים ועשר שעות העבודה — וקבלת הקהל — ליום. אלפי המפקידים וה חוסכים הנהנים משירות
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 15 | ספו ר ט ב של המלחמה הקרה בע״ה מור החוף ענני השלום שריחפו השבוע על פני העו לם היו כה סמיכים, עו שאפשר היה לחתוך אותם בסכין בלתי־מחודדת. אסירים פוליטיים שוחררו
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 16 | ק 1לנ 1ע אנ שים הקשר עס הסשד הוליבוד אחרי שהחלימה מהתקפת טיטאנום הוסיפה ציונה זיסמן. אשתו של ח״כ צ״ כ עזרא זיסמן, לקצור את פירות פופולריותו. אחד הסימפטומים:
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 17 | היית• לילה מדע (המשך מעמוד ) 5 מתחת לכי. כדי לגהץ אותם״ .למחרת היום היה עליו ללכת לחפש עבודה. הוא חיפש עבודה מזה זמן רב, אולם המזל לא האיר לו פנים. הוא שאל
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 18 | אמנות ריקוד איובד ב ת 20 (ראה שער) יום השבת הבא יהיה, מן הסתם, יום רגיל מאד בחייהם של מאות אלפי אזרחי ישראל. אחרי יום בטלה יצאו לרחובות ויבקשו את שמות
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 19 | החי מלרכיל ־־ דיו מלא ״ים) מ מי ל ר כב ת ישמעאל בתל־אביב, בתחנת־הרכבת החדשה, איחרה זקנה את הרכבת, עלתה על הפסים, זעקה ב קול גדול :״איזה גויים חסרי רחמנות ! רכ
העולם הזה - גליון 893 - 25 בנובמבר 1954 - עמוד 20 | בריאות שבע השעות היקרווו כשדובר, בזמנו׳ על שביתת רופאים אמר רופא אחד: שביתת רופאים כמוה כרצח (של החולים) .כדי לא לעבור על דיברה מפורשת נקטו רופאי המדינה
חזרה לתחילת העמוד