גליון 895

העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 2 | מכתבים המורד הראשי : אודי אמדי ראש המלרכת : שלום כחז העוכס ה ־ דו ־ז *ודד *מגד* ד״יזדב ישעיזזי לגי* ח; 11 בזען ןר 0 .צז*ר דאינםזרט ציוז המנהל הכללי : כ. ד
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 3 | תמונה זו צולמה במסדרון כית־משפ5ז מצרי. היא מראה את שלמה לויצקי, איש צוות א/ל ,״בת־גלים״ ,ושניים מחבריו, בליווי שוטרים ומלחים מצריים, מביעה את העובדה העיקרית של
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 4 | רב החובל צבי שידלו;מימין) ואנשי צוות בת־נלים (ראה שער) בבית־קפד. קטן בחיפה, בו רגילים ימאים מקורקעים לבלות את ערביהם, ניגש צעיר אחד. אל צעיר מזוקן אחר, שאלו
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 5 | שלמה לראשונה הרעיון על הפלגה מסביר לעולם בספינה קטנה בחברת כמה בחור־ם ישראליים. בשובו לישראל נתגבשה התוכנית יותר ויותר: הוא אירגן ארבעה מחבריו, אירגן את המסע,
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 6 | תצפית במדינה (כ? הזכויות שסודות) • גישושי ישראל ליצירת קשרים עם ארצות-אסיה יגברו במידהרבה, לאחר שקיבל ראש הממשלה, משה •שרת, את הקו המדיני, עליו המליץ ציר ישראל
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 7 | לניו־דלהי. הפעם לא היה זה שליח של עדה יהודית קטנה בארץ מנדטורית, אלא דיפלומט בכיר : וולטר איתן עצמו. הוא יצא להודו בראשית שנת , 1952 נתקבל שש בכבוד, נפגש עם
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 8 | במדינה הכנ ס ת סייג לחכמה כמו כל אמן גדול, נופל גם פנחס לבון לעתים קרובות קרבן לאמנותו — אמנות הפולמוס. בשטף הדיבור הוא עלול לשכוח את עצמו ואת תפקידו הרם
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 9 | שטיינר לא קיבל את הגזירה, ערער השבוע לפני בית־המשפט העליון בירושלים, כשהוא מיוצג על־ידי עורך־דין תל־אביבי, ד״ר ריכארד פרגר, שלווה על־ידי הקונסול הארטל. אחר
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 10 | להתראות ! כ״פולי ברז׳ר״.שלום ! למעריצים כמלון ״דף תד־אכיב. מדווה רעש פרסומת, פסנתרן וארבע שמדות־־פאר ואחד מקופיה, הגיעה ג׳וזפין כייקר כשבוע שעכר ארצה. היתה זאת
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 11 | מפורסמים. ידידה: ג׳דזפין מחבקת ילדה תל־אכיכית שהגישה לה פרח. ;כז 1פול׳ בחיר משן־ חו חורה האשה: גופה ההטוב להפליא של ג׳וזפין העלה אותה לאורות הבמה, תוך הצלחה
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )9 כתב גמזו על מחזה הרצח המשפטי בו רוצח הרוצח האמתי את כל יודעי סוד זהותו: ״יש לשער כי כלו כל הקצין באהל, אם אין בו איש בעל שיעור קומה,
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 13 | דורה ושתי מזוזדותיה הצהובות־מפוארות משכו מבסיס מלאי־קיגאה. דורה לא התערבה בקהל האסירות: מעמדה הרם ושמה הטוב הטילו עליה התחייבויות מסויימות. היא עמדה מחוץ
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 14 | בשלם צרפת רעיון מענין צץ במוחו של קורא בשם יוסף זהבי׳ שאת מכתבו אני מביאה בזה כלשונו : ,,פעמים רבות קראתי מהעולם הזה מכתבי קוראים צעירים המתריעים שהרבה נערים
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 15 | הסוד השמור ביותר בממלכת ה״דייר״ הנאצי נת\לה נשי בח״ היטלד מגפי חיילים שוב רוקעים בחוצות גרמניה המרוצפות באבנים, מ־שאלים שוב רועמים באסיפות־עם. מזג־האויר
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 16 | אנשים המכ1ן העגרי להו־ך אה והאכלה בירוקזללם שינ״ ם או עיני , מתגים ?מגצע ה?חלת הע בר ית הלגיון בד בבד עם המבצע הנ״ל שהוכרז מטעם משרדהחיגוך והתרבות, מוצאת הנהלת
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 17 | ג ת ־ *לינ< קולנוע (הנושן מעמוד )5 של שלמה,״ סיפרה אמו לאחר זמן ,״הוא הפך ם ושב, רציני ושקט יותר. הוא אפילו אמר פעם שהוא יתחתן בקרוב.״ דבריו אלה של שלמה קיבלו
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 18 | ספרים מקור עלחש בון ה ב רון בנו השלישי והצעיר של בנו החמישי והצעיר של מייסד שושלת רוטשילד, אנשיל משה רוטשילד, לא התפרסם כראש ענף המשפחה הפריאסאי • בלבד. אדמונד
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 19 | בחן האפ אתה כעל השכלה כללית? האם אתה מהיר תפיסה? האפ אתה מסוגל לחשוכ כראוי כהיותר נתון תחת לחץ גדול? כדי להשיכ על שאלות אלו הנהיגה הפסיכולד גיה המודרנית מזה
העולם הזה - גליון 895 - 9 בדצמבר 1954 - עמוד 20 | בחן את שכרך צע 90 נקודות — הישג בלתי רגיל 100 .נקי־דות — המחשבה שלך מאומנת ומדוייקת להפליא .74 ילד .25 כבד אש עברת את כל המבחן וצברת 100 נקודות ב־ 8דקות בלבד —
חזרה לתחילת העמוד