גליון 897

העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 1 | המשפט בקהיר סיפור הדייגים:הניצודיס מ הו מו ת בכפר מנדא פאמפ ני ני מיגיעה לישראל ביזוכסלו תאוט־יו ימז״ד: ס ס * סווסח משוא
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 2 | ד״עררך מחושי ארד׳ אמדי ראש ממערכת העולס תנו כבוד דגיבוריס שולים מזן ה ־י רז וירך סעמ -ריתדב זידך פשט* ת טיס ר.ע 1ב 1ע 1ן יזסצויר לאי 1פורםצ ־ה !״מגמל מכללי :
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 3 | עוד בימים קדומים ביותר היתד, בקעת בית־נטופה המוריקה המפתח הכלכלי והאיסטרטג־לבל איזור הגליל. הבקעה המשתרעת על שטח של 240 קילומטרים מרובעים והמוקפת הרים גבוהים,
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 4 | נסיגה: שער כפר מנדא העוי׳נז הימה הרביעית של עוד בימים הראשונים לקיום מדינת־ישראל נצבה לפנית בעיית־המיס בכל חריפותה ובהירותה: בה בשעה שבגליל העליון זרמו המים מן
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 5 | ₪ 1ו שער! ״אך ד,אינכם מבינים שהמים יבואו ויכסו את כל הכפר?״ ״כן׳ אנחנו מבינים. אבל רק אז נעזוב את המקום. נישאר תמיד כמה מטרים מש־פת־המים. נעזוב רק כאשר יגיעו
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 6 | ת צ פי ת במדינה וכי הזכויות שמורות) .אם תצליח ישראל לקשור יחסים דיפלומטיים עם סין העממית, תקשור גם הודו יחסים עם ישראל. בין הסיבות שמנעו בעד ממשלת ניו־דלהי
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 7 | מאחורי הפרוטוקול שד עשרה גברים וצעירה אחת ישכו כתא המסורג של אולם כית המשפט הצכאי בקהיר. ההאשמות נגדם נשמעו משונות, שייכות יותר לפיליטץ של ילדים מאשר לעניין של
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 8 | *7חם-עע^\1ק*7/דה * 9ר 1סז/ במדינה האינדכס באופן מלאכותי ב־ 4נקודות בחודש נובמבר, תתכונן לבשר על כך בתרועת־ניצחון. התרועה לא נשמעה: בסיכום שנערך השבוע התברר
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 9 | למצעד מפחד נקמה גרמנית בנשארים באוש־ווי לקראת הופעת הרוסים. פחד זה נתבדה, לאחר מכן, כשהגרמנים עוד חזרו מספר פעמים, לפני בוא הרוסים, לאושוויץ אך לא חיפשו את
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 10 | הונובס הזה *1קדם את בניה שד (ראה שער) 138 סרטים גדולים בעונת 54־ : 1953 זה היה יבולו המבורך ביותר של הקולנוע האי- מלקי ההולך מחיל אל חיל. חלק מן ההצלחה הזאת יש
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 11 | השחקנית האיטלקית המצולמת ביותר. במשרדי אמיטליה, ח1 הפרסומת המרכזית של מפיקי איטליה, מוחזקות אלפי תמונות של סילב! פאמפאניני, המוכרדת קשות מל ידי הצלמים. הביקוש
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 12 | היעה את חרד ינס ־דה לוכן ם במדינה (המשך מעמוד )9 הוא עשה זאת רק באורח חלקי. אחת הסירות, מנורה נמסרה למספנת גליה, הותקנה כספינת־גרר. שלד שני נמסר למספנת העוגן
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 13 | ני. ואסיר היה לבן־אנוש לשנות אף אות מאותיותיה. החוק האוסר על כהן לשאת גרושה לא נמחק. להיפר, חכמי כל דור ודור הוסיפו עליו סייגים ואיסורים, הורישו אותו כמפלצת
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 14 | ספרים מקור מחתרתהפט מו ת ב ס -אלפא תל־אכיב. רחוב בלפור .6טלפון 4737 פקידות כללית קורס בשעות הערב -התחרת הרימודימ השבוע. מינוי א בילים ניידים בטרי נטביים ־
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 15 | בשלם אטלנטיקה האצבע על ה הדק מחר בבוקר תפרוץ מלחמה. צבא־הקרקע הסובייטי האדיר יסתער מערבה, אל הים, מולו יעמדו הדיביזיות המעטות של המערב, על מטוסיהן המעטים
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 16 | מהד די רח דחגגוף .151 תל־אביב תכגו! ובצוע מק 11י ע ם. דיו הפלא״ 2א]0 השמחה מתחילה רהוט ומנורות בסגנון מודרני נ>! 9יו צ ביום בו הנך קונה מצלמה. השמחה הולכת
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 17 | במרחב החי סעודיה סי בהבת ־ מ עו ק ר בקיבוץ נחשולים, הסביר אחד החברים מרוע הגיע רק במקום ד,־ 15 במירוץ־ התבור :״אחד החברים שלי נפל. העמסתי אותו על הגב והמשכתי
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 18 | אכזרי הוא ״התאהבתי בים ברגע בו ראיתי אותו...״ זה קרה לפני שנים רבות, כאשר עזב יצחק אריאל, בן ה־ 11 את עיר־מולדתו, ציריך ועלה על אניה, שהפליגה לארץ־ישראל.
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 19 | אדם יכיל להתרגל לבל. היא יכול להתקיים. זמן רב כלי־ מזון, כלי מג שמיה., בקור צורב, כרוח המצליפה. אולם אין הוא יכול להתקיים ללא תקווה. השבוע עכרו כל הסכלות
העולם הזה - גליון 897 - 23 בדצמבר 1954 - עמוד 20 | איזה מ חכמי המשנה קכעו כי אדפי האדם ניכר ככיסו, ככרסו ובכעסו. כיום, כדורם של הנרי פורר והנרי ג׳י אפשר להוסיף כי אופי האדם ניכר גם כגורת נחיגת־מכוניתו^. רדפה כי
חזרה לתחילת העמוד