גליון 899

העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 1 | * !7ינן ב לונ דון * או פנ ת הח 1ר ף סימרו האישי של איש צווח נת־גריס ״ מפו ר ט־ ש פי ק עושעו׳ עזה!״ מסי 6 9 9שנ ה 16 ׳״ 3טבתתש טיו 6 1.1 9 5 5 מ חיר! 3 0 0פ רו
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 2 | העורך הראשי : העולס או רי א בנ רי ראש המערכת : ב. ד .לוין עורך משנה, תבנית י שעיהו רבי א אורי סל ע הכתב הראשי : הצייר הראשי ע מנו א ל סרת ש מו אלבר תו ר הצלם
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 3 | עשרה מול מצרי זו הפעם הראשונה התנופפו שני הדגלים יחד — דגל ישראל במקומו, על הירכתיים, והדגל הירוק של מצריים׳ בעל הסהר ושלושה הכוכבים, על התורן הקדמי, כפי שנדרש
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 4 | תחת משמר, היה שומר אחד שאמר שאחיו נהרג במלחמה בארץ. הוא חרק שן׳ וכל תנועה מיותרת שלנו עוררה את כעסו. פ,חמו שיפליט צרור מן התת־מקלע שלו. משך כל היום באו עתונאים
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 5 | בכל בוקר רחצו האסירים הכחולים את הריצפה וניקו את דאבק מן החלון. את האוכל קיבלנו לחדר. האוכל היה טוב. בבוקר קיבלנו שתי ביצים שלוקות, כוס תה ולחמניה גדולה.
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 6 | ת צפי ת ״ האכטדה תחוסר בריר בפברואר במדינה (כל הז כויו ת ש מו רו ת) , 1 9 5 5לאחר שיספק משרד העבודה 30 עד 50 אלף ימי־עבודה ליום בצורת עבודות־דחק וביצוע התחלתו
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 7 | 6וא/י* כן, אבד קצת מצחיק להגיד ״אחינו בני ישראל״ כי המלה ישראל מתחרזת איו שהוא עם מדינת־ישראל. מה שיודעים אצלנו על אחינו הרחוקים הוא שהם נותנים כסף׳ שולחים
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 8 | במדינה העומדת להיערך באפריל הבא: ועידה גדולה של כל עמי אסיה ואפריקה, שמטרתה להרחיב בהרבה את הגוש האסיאתי, להוסיף לו משקל בעולם. הפגישה המוקדמת התקיימה ב־בוגור,
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 9 | שלה חל שבועיים אחרי חגם שדי הקאתולים. משמע׳ שנוצרי קפריסין לא יכלו לחוג את חג־המולד. משמע, שכל תאורו הנלהב של אילון היה מביסס על שקר. תיקץכ דו ח -הז מ ני ם. לו
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 10 | הווו 05 הוה • בעמקי לב האדם, מתחת לשכבה עבה שי אהבה אל איתני־־הטבע החזקים ממנו. תגה של אדם לבל אסון -רעידת־אדמה, ש: דליקה - ,היא עליצות קדחתנית, כעליצוו בחגיגה
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 11 | ז את נפגש השספון נאשר :ולבא חד, מקננת הראשונה ! ,מלחמה, של נובחים ; בעליצות תל־אכים, :מותם לא ם ושלושה לילות. אולם הפעם היו הת-טכים מלומדי־נסיון: השט פונות
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 12 | במרינה (המשך מעמוד )9 כרמלה תחת החופה, הופיע אמנון ברבנות, הכריז בתקיפות ״דעו לכם כי ההורים משיאים אותה בעל כורחה. היום היא תתחתן — ומחר היא תהיה אצלי.״ לנציגי
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 13 | ג ־סו אברי־מין כפולים — של גבר ושל אשה. הכפילות המינית החלה להפר את שלוות נפשו של גרשון רק לאחר שהשתלם בחקלאות, עלה לארץ, החל לעבוד בקיבוצים. חברי הקיבוצים
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 14 | ד ר׳ ח 7ב 1ח ר ראיון מיו חדע משת סוד. בעולם •ו״ר הו עדה סו ע ר עוד ״ ה עו ב ד הצי1נ״ ״נשמה או בניני ענק ד החזרת הרוח החלוצית להסתדרות היא סיסמת ״העובד הציוני״
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 15 | תיאטרון ה בי ס ה ה שו פ ט שרייה ה סניגו ר (ראה שער) לויטננט בארני גרינוזלד ישב השבוע בפעם ה־ 66 ליד שולחן הסניגוריה, הסתכל בעצב על ציפורניו, הפנה מדי פעם את
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 16 | אנשים־ קולנוע ה מ תי חהה * דו ר ה את שבועה הראשון בישראל סיימה סיל׳ באלה פאמפאליני בהופעה מלבבת בקול- נ. ע חיפאי כשהיא לבושה מעיל פרווה, חולצה לבנה, חצאית
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 17 | ספורט אין לעשות מאומה נגד זה. האנגלים טוענים כי מזה שלושים שנה לא קרה כדבר הזה — שלוש בעיטות עונשין שד,וחטאו. עתון אחד טען שאם ההונגרים חושבים לשחק בצורה זו,
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 18 | מזדהים חיפאיים, הנוסע הראשון שזיהה או; עצמו *שבוע טעכר היה ראוכן כ7־ ;רה, כעד חנות לניקוי חינוי ונוסע קכוע נשיר ״אגד״ תל־אביב חיפה( .ימין למטה). הוא העיד על
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 19 | רבבות זקוקים לדידה. אלפים רבים מהם משקיעים אוז :1 5 @ 1 !2 1 2פד חסכונותיהם בדמי־מפתח -היורדים לטמיון - לשכירת דירה. הם אינם יודעים שכמעט כאותו הסכום יכולים הם
העולם הזה - גליון 899 - 6 בינואר 1955 - עמוד 20 | הכל כעד הדוגמנית־המדכה, אכיכה פאר, כפני שופטות חמורות כמעט כמו ככחירות מרפת היופי: ארן? נכרות תר־אכיכיות המעדיפות אופנה. לף בנוח־חווה שהתכנסו ביום חול בשבוע
חזרה לתחילת העמוד