גליון 900

העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 1 | מיבצע ״העולם הז שראל משפט רוז נברג או רו ת הכרך ד צי פ לין מם׳ 9 0 0שנה <6 •״ט טבת חשט״ו 13.1.1955 מחיר; 300
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 2 | אורי אבנרי ראש המערכת : שלום כ הן גי. ג׳י. וכוכע-גרב עורך משנה, כיתוב השבועון המצויר לא ינפורמציה עורך משנה, תבנית י שעי הו לביא ב. ד .ידן ת שובתו של מר דוי ד
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 3 | י מבצע שנערך על-ידי מחלקת 1החקר של העולם הזה לא היה כרוך, כניגוד למבצעים אחרים, כעבודה רכה, הוא הצריך רק פנייה למחלקת המודעות של כמה עיתונים יומיים ישראליים.
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 4 | סוחרי נכבדים ופקידה גבוהים החשו: בגלויוודדואר ובמכתבים משרדיים רבי- רושם במכונודכתיבה ובכתב־יד, בדואר רגיל ובדואר דחוף ורשום גם יחד באי מאות הסניור. כתשובה
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 5 | מרים עבריים, מחנכים ומדויכיטעו ביקשו: ״אמנם צעיר הנני ומעם הוא נסיוני, אך קרוב אני להוראה ואל הנוער ברוחי ובנפשי ונראה לי שזו הנה תכונה חיוביה ביותר לגבי מי
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 6 | הנערות שקיוו למצוא את אושרו בניכר התחבטו קשות בניסוח י מכתביהן לתיי־האמריקאי האלמוני המחפש כלה צבר ת. הרבה יותר קל היה לאחדות מהן הפת,־וו לבעייה אחרת: לשון
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 7 | תצפית במדינה העם הסגנון החדש הנוסע בימים אלה לרחבי הארץ, מזדעזע מדי פעם בפעם כשנתקל מבטו המתלחל בזוועות שהורכבו על גבי הנוף המעונה. השחתת הארץ הפכה כמעט לם
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 8 | במדינה כן, הריהו אב בלתי־מוצלח.״ קולע זד, הפיג את המתח, ומאד רגע ואילך התנהלה השיחה בקלילות. הצדדים נפרדו במצב־רוח טוב• לאחר הם ידעו כי מגמת הפגישה וריש חות
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 9 | :אשם ישראל רוזנברג (מעלעל בתיקו) ,חעד יצחק שבו(משוחח עם עתונאי) ומרדכי נורוי! (מהסס כעדותו) רוזנברג: חינו קנוו הנסר! כולם דרשו את המשפט. היועץ המשפטי, חיים כהן
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 10 | 1נציג את סוט החודש אורות הכרך לפני 24 שנה החליט צ׳רלי צ׳פלין לצאת בסרטו הקולי הראשון. אולם לא איש כצירלי, הארחי־פרווי המשופם, חובש המגבעת, נושא המקל ונועל
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 11 | יד ללון מתחת לכשר ופוגש כמליונד יא מציל אחרי שהלה מנסה להתאגד, המליונר, מגיא את צירלי לביתז״ארמונו, מאכילו. משר• ומלבישו למחר! צ׳רלי והמליונר חוזרים
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 12 | במדינה ( ה מ שן מעמוד )9 אותן: מודיעים בשרות הי,־דן, החיים בנצרת, הלשינו עליהם שהסתובבו י תר מדי בחברת יהודים, היבם חשוד ם בריגול לטובת ישראל. אמר ערבי ממורמר
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 13 | לו את פני הימאים, דוברי השפה המוזרה במסיבות אין־סופיות, גילו מידה גדושה של אהבת ישראל. סיפר אפרר. .מלאכי ()30 רב־חובלה של אתרוג :״העתונאים הכורמים שעלו על
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 14 | במרחב לבנון בנ ק הדראד עצר. מ ביי רו ת חסכרכרת: חשבונות חסכון נפתחים למבוגר ולקט׳!. מקבלים הפקדות בכל בתי הדואר בארץ. קיימים סדורים נוהיש להוצאת כספים ע״י בעל
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 15 | * י ״י—יויין ^י אמחת צי 1ר ש>1ון השמש של ירושד* (ראה 10ע ר) כשנולד יוסי שטרן בכפר יערים הונגרי נידח לא תאר לעצמו איש כי הוא יהיה כעבור שלושים שנה ציירה של
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 16 | ספורט ואלר• סניפי ה ב נק ־ חל־אביב: רחוב הרצל . 19 ^ הרצל .61 אל(בי ,56 אלנב׳ .94 1בן יהודה .17 בן •הודה 89א, דיוננוף ¥ ״ ,100 בול ,27 פרישסן ,98 אחד העם .102י
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 17 | החי קולנוע הל;.כר. שבר ב במעברת קריית־נחום׳ התנפל צעיר על עובדת סוציאלית, שסירבה להקציב לו בגדים חמים, המיל בה תנור־נפט בוער, גרם לדליקה, התנצל לפני השוטרים
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 18 | בשלם מל חמהושמם מלחמהבער בו! מו\ ב ל הראשון שבא לזהות עצמו, ו ך כה בפרס של 15ל״י, היד, גבר שביקש, מטעמים מסוייימים, לה־שאר באלמוניותו. הוא נוסע קיבוע בקו
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 19 | אנשים •ומו שרראש־ ממשדה לציפורה שרת, אשת ראש הממשלה שקמת הדיבור, המרבה לבלות את זמנה ליד הגה מכוניתה הפרטית, כמעט וקמה השבוע מתחרה: היתד, זאת אשה בת ,45 לבושת
העולם הזה - גליון 900 - 13 בינואר 1955 - עמוד 20 | היה זה הגלידו ה 500 -של ״העולם הזה״ ,לפני 400 שבו עו ת בדיוק, שפתח כמדור שהתקפל כהת• ל ה כו ת איל־ר־ץ • ״פינת הוידויים של קו ר אינו ״ מדי שבוע שיגרו מא*ת קו ר
חזרה לתחילת העמוד