גליון 901

העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 1 | שו ר י ו • ויט 1ד ממשדר! ישראל עד־ המסחר באד זמר־רגש יצחק מסי 601ש 1ת 16 זנ״חטבת חעוסייו 20,1.1955 מחיר 3 0 0
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 2 | העורך הראשי : ח עו ל ס ר־ .זרז אי רי א בנ רי המנהל הכללי : ב. ד .לוין רחוב ניישפוז .8תל־אביב מען מברקים :״#ולמסך ם־ ת. ד .126 .טל 26788 . סו״ל: העולם חזה ב#׳׳מ
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 3 | משד דורות רבים חלמו גדולי-העס על גזע חדש כישראל: גזע שכניו במטילי־כרזל, מתכת שאפשר לייצר ממנה כל הדרוש למכונה הלאומית .״חסר גלגל? חסר מסמר 7אני גלגל, אני מסמר.
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 4 | -בחור צנוע כמל־עינינ! נש9 ילדות: אורי ב בי ת־ ה תינו קו ת ובמשק, עם אביו שלמה ( שלומק) אילן, חבר פעיל בקיבוץ גן־שמואל כמשפחה: שלמה ופייגה, אורי, ש מעון (כעת בן
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 5 | ריקל לב הקיצה משנתה, נזדעזעה, התבוננה באפילה אשר על סביבותיה. היא חלמה זה עתה כי אורי דילג על פני שלולית מים. היא עדיין ראתה אותו מדלג. לפני שנים רבות היתר.
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 6 | ת צ פי ת במדינה (כל הזכויות שמורות) . .פנחס לבון לא יוסיף! לכהן בשר־הכטחון בממשלה הבאה, אחרי הבחירות. ל מ רו ת כל ההכח שות, לא רק שרת מתנגד לניהו? הענינים בידי
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 7 | :לונ דון כמה זה בנלי, וכמה זד. נכון ! הישראלי, המגיח מקליפת־ביצתו אל העולם הגדול, עומד נדהם מול שלל התופעות שתרבות המערב מציגה בפניו, ונוכח לפתע כי לא גילה כלל
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 8 | במדינה עם.דיו הפלא׳ 0 ^ 2 ארנקי ילקוטים תיקים ודברי עור ופלסטיק כמבחר גדול נחלת־בניסי 11 תל-אביב צ. בר רקודים מודרניים אצל פרוס. לאון ת״א, שינקין 17 נמרצות של
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 9 | על הספסל בשקט מוחלט כשחיוך קל מרחף על שפתיהם. החיוך לא פג גם כשהם קמו להאזין להחלטת השופט. ביום מכריע זה הם לא היו דומים ביותר ל״דוכס־הברזל״ הבריטי, ווילנגטון,
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 10 | דדח ראשה בסדרה תעשית האהבה הדד־ח הסודי של משרד הסער של ממשלת ישראל. שהוגש לארגון החינוך והמדע של האומות המאוחדות ולא פורסם עד כה במלואן ההורגשה כארצכם עליה או
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 11 | של העלית ההמונית, כגון אבדן הקשרים האמיצים, שהיו קיימים קודם בין הקבוצות העדתיות. במקומות בהם יושבו קבוצות עדתיות שלמות, בעלות רמה חרבותיה אחידה, והחיים
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 12 | ברוב המקרים משחזרים הגורמים הנזכרים לעיל זה בזה. קשה מאד למצוא אח הגורם העיקרי׳ -אשר לו יש ליחס את החשיבות המכרעת. על כן הצסמצנו בסקירת הגורמים השונים, מבלי
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 13 | נא לציין את הערותיכם עד הבעיות המיוחדות, כהן נתקלת ארצכם ככל הנוגע להדברת סחר• האדם, ביטולה של הזנות כרשיון על כד צורותיה, מניעת הזנות, שיקום קרבנות הזנות
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 14 | 3ז ה הי ח אוד• (המשך מעמוד )5 ובבעיות עליהן שוחחו הוריו* .הוא השתוקק לדעת גם את המתרחש בעולם כולו. בסוף אפריל 1945 כתב אורי בן ה־10 מכתב לחברו, צ׳יקה, ששרת אז
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 15 | אמנות וסיקר! הז מרו!ד ה סו סהלבן (ראה שער) הצעיר גבה הקומה ( 1.81 מטר) והרזה, חום השער ומוארך הפנים, שהיה חביב חבריו בעמדות גבול תל־אביב בחורף תש״ח לא היה
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 16 | מגן דוד אדום בישראל ס פ 1ר ט באולם ה״זידטרוך רמת־גן עסקנים ד ח־דב שקצר במשך 10 ימים בלבד בישראל — 2הצגות בכל עיב 9.15 — 7.15 נציגי בית״ר בארץ היו מאז ומתמיד
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 17 | ק 1לנ 1ע סרטים שתי גשי ו דו כ סי ת אשה ללילה אחד. מבוסס על המחזה מאת אנה בונאצ׳י על אודות הרוזן ד׳אורי־ג׳י (ג׳ינו צ׳רבי) ׳,המאוהב בז׳רלדין, זנונית צרפתית,
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 18 | ספ רי ם לחישות תמוהות על הפרסים הספרותיים של עיריית תל־אביב נשמעו כמעט מראשיתם. נוצר הרושם כי הם נעשים, כחלוקת שלל, על פי תור. בשבוע שעבר התגלה כי רושם זה
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 19 | אנשי ב שלם נור .0יה שדו. שדו -ואין פרס ההדדעד. שבאר״ בחודש שעבר, גמודסניה ובישרו: כי לא יחולק פרס גובל לשלום לשנת 1954 הוסברה רק השבוע. אם כי עצם אי־ההענקה לא
העולם הזה - גליון 901 - 20 בינואר 1955 - עמוד 20 | מאוזן . 1 :מפלגתו של דבומינסקי ; .4לכל אשד. שתיים ; 3רטוב ; .9מין ; .11 גם ביום זה אץ עובדים ; .14 רשיון חופשה לחייל ; .16 היא פוגעת בפרי הדר ז . 19 עשד
חזרה לתחילת העמוד