גליון 902

העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 1 | סיפזר השער: מלך־הב׳אז הם פט?ן העתקה בשדם הדוי׳ח השני ב סיד ר ה על הפריצות בי ש ר אל מס* 902 שנ ה 10 ד׳ שבט ת שט״ו 27.1.1903 ה מ חי ר! 35 0מ רו ט ה בלי מורא ־ ב
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 2 | מערכת העורך מ ר מי להצ די ע בי דשמאלז ק פו תיו ה פו לי טיו ת ז או רי א בנדי 05111171הוה ה ש בו עון ה מ צוי ר ראש המערכת : עורך משנה : ש לו ם כהן דו ב עורך
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 3 | מאת כתב מיוחד גרם־מדרגות ארוך ותלול מוביל מפתח הבית הישן ברחוב --תל־אביב, למסדרון מוארך בקומה השניה. במסדרון, שמרצפותיו שבורות מרוב שימוש אך המצטיין בנקיון
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 4 | עיה העתיקה ביותו בעולם* הבעיה העתיק השכלה ולעתים גם בעלות חברתית. מעמד נעלה זה של הפרוצה התנוון עם שקיעת העולם היווני הקדום. רבבות שבויות־מלחמה הורידו את רמת
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 5 | ר איין מי וחד ,״..הפקרנו מוחרמת בענף זה ר כמה בתי־כושת ישנם ביום בתל •אביב? ישנם כעשרים מקומות פרטיים. חוץ מבתי״המלון. איזה בתי־מלון? כמעט כל בתי־המלון. ישנם
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 6 | תצפית במרינה ; 72 הזבויות ש1/2ו1ו;1 • יש להגיח שישראל תקים צירות כפקין, כירת סין העם־ מית, עוד כשגת־הכספים הכאה. הקצבה לצורך זה, ללא ציון שס־הצירות, תופיע
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 7 | כו זוכרים האנגלים אח ההעפלה -לונדץ ב־ 27 בינואר עומד להופיע כאן ספר שיחולל סנסציה לא מעטה, ספרם של ג׳ון ודוד קמחי הדרכים הנסתרות, המגולל את פרשת ההעפלה מאירופה
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 8 | במדינה (המשך מסמוד )6 ע ם. דיו הפלא 2ס הפתעה •קוז לן ג ד כו׳ ם אבק ת הנ א מני ם בבי 0ה ״ 1 • 1ה י׳ על כל קיפסת אבקת כביסה. זיוה״ נמצא תלוש שיש לגזור. מי ששולח
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 9 | השקות כמיליון דונאם אדמה, בעמק־היר־דן בלבה להזרים לתכלית זו 1213 מיליוני מסרים מעוקבים של מים. לסי התוכנית, הי־חד, רשות־הפיתוח המרכזית צריכה להקציב 490 אלף
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 10 | במדינה את ורבבר • .אמנם, הדבר נעשה בצינעה ...יש־מ עוהו היום לפני הצהריים, כשהגברים אינם בבית והגשים עסוקות במסבה, למען ש־נתרגל אליו קמעא, קמעא. ברם, הצנעה הזאת
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 11 | בם וקרון גועשים בפגישתם (למעלה) יותר מהמפטון הפוגש בתוף(למטד!) שם גילה אותו ב־ 1936 מלך הסודינג בני גודמן, שהציע לו לעבור לניו־יורק, להצטרף לתזמורתו. חמש שנים
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 12 | לצרכן... דדייח לצרכן... דו״ח לצרכן... דדייח לצרכן... דו״ח לצרכן... דוי׳ח לצרכן... ד ו ״ זזלצ רכך בגישה בחצי הדרך משך עשר שנים שררה בארץ תקופת פורעניות. היו אלה
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 13 | מעיי ו׳ .את האופנע האיטלקי שהיה יכול לקנות ~ את הטיול המאורגן לחוץ־לארץ בו רצה להשתתף ״ את המכונית שביקש לרכוש לפרנסתו.. את הפריג׳ידר שקיווה להתקין כביתו ~ את
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 14 | קולנ 1ע די כו ת שלסה1ה׳י פל הקוראים המבקשים לפרוד את גליונות ״העולם הזה״ מהשנה שעברה ( )1954 מתבקשים להמציאם כדואר >ת, ד ,136 .תל אביב) או כאופן אישי (רחוב
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 15 | אנשים ד 3 3דו זעירח־־אן ס! מבסס תורת־הגזע בדרום אפריקה׳ יוצי האפרטהייד (הפרות הגזעים) ולשעבר ראש ממשלה דניאל מלא* ,גרשם בספר הזהב של הקרן הקיימת לישראל על־ידי
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 16 | במרחב ספורט עזה איגרוף הדג ווונל 3ד המדע חני חלק בלוני נפרד בחיי יום יום. חידושיו ותגליותיו בשדה הטכניקה מאפשרים לנו היום את הבלתי אפשרי של אתמול. תגלית הבטון
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 17 | ה ב עי תהע תי ק ה ביו תרב עו ד ם 8 1 (ה מ שן מעמוד )4 ראש על־ידה — חדר בבית־מלון, או חדר בדירה פרטית השייכת לאשר. הגובה חלק מן המחיר. כמעט כל הבחורות פועלות
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 18 | מדע ארכיאולוגיה הכל ולמען הג שים כל התרבות האנו שית נוצרה על ידי נשים. אמרם ו1 משוחט€ הנוסע שזיהה עצמו שני השבוע, היה איש משק פלמחים משה אמר (בעיגול הגדול)
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 19 | בעול בריטניה עזרו ל מווגו ששה או מלל שלושת הצעירים, אחד בריטי, אחד סקוטי ואחד אירי. הנאשמים כזה שערב אחד לא עבות גררו ככח למכוניתם את מיס בד, צעירה שמנמונת,
העולם הזה - גליון 902 - 27 בינואר 1955 - עמוד 20 | כף־היד וקוויה, צירופי־קלפים, מזלות השמים, משקע הקפה והססיכי אנאליזה -כל אלה באו, כל אחד לפי דרכו, לספק את שאיפתו של האדם מראשיתו ועד ימינו למצוא את המפתח להבנת
חזרה לתחילת העמוד