גליון 903

העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 1 | הדו״ח הסודיש׳ הם־דדה על הבע־ד. העתיסת ב־ותד
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 2 | מכתבים העורך הראשי מערכת אודי •נבנדי >£6£וזא*0ז ה מ צוי ר 7יאמ פו ר ם צי ד ה שבו עון ה אנגלי ה שבו עון ל אינ פו ר מ צי ה ראש המערכה : שיום כחז עורך כיתוב : ישי
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 3 | מאת כתב מיוחד אנחנו יושבים על שרפרפים נמוכים, לוגמים מספלי־קפה קטנטנים. ברחוב ממול יושב־ם על מעקר, שלושה, ארבעה בחורים שחומים, לבושים בהידור מרושל, בעלי גבריות
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 4 | הכתה המיוחד, וצוות-החוקרים שעמד לרשותו, ראיינו למעלה ממאה פרוצות לצורך גביית עדותן וגילוי קורות חייהן. רק כמקרים מעטים נתקלו בסירוב מצד הנשים למסור להם אח
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 5 | 13 ,12 איש בלילה אחד. הם שילמו חמש או שש לירות, וזה לוקח בדרך כלל חמש דקות. את הכסף שילמו לי. דאנשים הבאים לשם כולם נורמליים, ד,ש לא ׳מבקשים לעשות דברים
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 6 | ביותו בעורם* הבעית העתיקה (המשך מעמוד )3 אליו לב, שמישהו יעריך אותו. כי האדם הוא יצור חברתי, והפחד האינסטינקטיבי בפני הבדידות, בפני ההרגשה שהוא לבדו, עזוב
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 7 | השט ... הכתובת אץ צורף למלא אם אינך חפץ ככר אולם אתה מתבקש למל* את הפרטים הבאים. הגיל המצב המשפחתי: רווק/נשוי/אב/אם ל ...ילף י3 ארץ הלידה כמה שנים בארץ השכלה:
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 8 | וזשאר סרא׳ השלם הזה גליון זה בא לעזור לעורכי שבועונך לעמוד מהרוב על דעתך /יחסך לעתון וגישתך למדוריו השונים. התוצאות יכוקרו על־ידי מועצה צי פורית כלתי־תרויה
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 9 | תצפית במדינה העם כמהים בקרני השמש האחרונות שחדרו מבעד לאשנבים המסוגרים של תאיהם. הם היו רק חיילים במישחק. מחנה עבסיה הקאהירי, עיר בתוך דיר שנבנתה כדי לשכן אר.
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 10 | במדינה אולם מאחורי המירו׳! המילולי עמדה התרגשות אמיתית של העם. אזרחי ישראל לא שקטו מעולם שעה שיהודים עלו לגרדום. במצב זה היה פיתוי לכל פוליטיקאי לדרוש ״מעשים׳
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 11 | על המשלט האחרון. מגמת ההסתערות : לפצל את העובדים, להקים איגוד נפרד של פועלי נמל, אשר יהיה כפוף למועצה במישרין. התקפת־המחץ הראשונה נפתחה כאשר פנה ועד
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 12 | היפהפיה המשתוללת. ברטים רדינג, היפהפיה בעלת השיער הבלונדי הטבעי, העיניים החומות והשניים הצחורות, חיתח סטודנטית לרפואה כשזכתה לפני שנתיים בתחרות זמרה, לשבוע
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 13 | ואכפיים לקצב עש רול אתה ה /אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה !״ הקוסם בעשרה זרקורים. הקונצרט הקוסם פעור־הפח. קוסם התופים ל ׳יאונל המפטון,
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 14 | במדינה המכירה הנוישדת הנחלה ־ 207 הנחה על כל דברי ההלבשה המוכנים לגבר הנחה על הסחורה ולא על הגיר! תל־־אפיס רה׳ אלנבי ,43 רח׳ נסלת בנימין 39 ירושלים רה׳ יפו,
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 15 | ק1לנ 1ע סרס , מדד רב־מתח לאחר הרומאן והמחזה, הרי הסרט, וכל הדמויות המוכרות — רב החובל קוויג, מאריק, ווילי, קיסר ויתר אנשי שולת־המוק־שים של הצי האמריקאי קיין.
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 16 | הא כבר נרשמת? ההיסטוריה הי הודי ת? בעולם ל ק כל ת ארצזת־הבדית האלוף לא ברח ל קו ראי ״ ידיעותאחרונות ״ דברי ימי עם עולם מאת שמעון דובנוב פ־ 5כרכים בתוספת ״דברי
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 17 | אמנות מוסיקה אחראיס לכל ה* 1ע (ראה שער) המסך האדום של בית־הבימה התל־אב־בי נסגר לאיטו. מחיאות־הכפיים רעמו. הקהל המוקסס לא סרץ לעבר היציאות, לא זינק אל
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 18 | ספורט במרחב כדו רג ל נשים \.זזזז ^ 1 כתזפ(דתגז1יגננגני.ם כן ארוחה פלי יין! עזתוק ;1מון נדמלמ״ווח* מיקבי ראעגון לעמן וזכרון יעקב במחירי סיהוח, הדפסה והגדלת
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 19 | אנשים ספרים על לבניה וצנוו 13ה היח אבא עיתונאית ירושלמית סקרנית גילתה מנה אהובה על ראש הממשלה: לבניה. הנהיגה אותה בבית שרת: חניכת מקווה־ישראל (רסתנות וכוורנור
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 20 | תיאטרון בריטניה *׳ודג, והדרקון התיאטרונים הגדולים והמעולים של בריטניה הם גורם מחנך מאין כמוהו, גורם המעצב את דמותו של העם הבריטי למשך דורות. הם פועלים את
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 21 | מאיש בחפיסותיו נוסך לוו פ ל 1טעימים גם בעבד כוכבי מתוקי א רי ק ל־ביא קלייר בל1ס אן ב לי ת קירק דוגלס חוליה נוספת כשרשרת פרסי הוופלים שהחלח עם חלוקת שעוני-יד
העולם הזה - גליון 903 - 3 בפברואר 1955 - עמוד 22 | האדם מסונל לאהוב כל דבר שבעולם ולשנוא כד דבר שבעודם -אפה• את עצמו עד בך העידו מאות הווידויים, ששלחו קוראי ״העולם הזה״ למדוד המחודש ..אוהב שונא -הנושאים החל
חזרה לתחילת העמוד