גליון 904

העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 1 | אחדי תליו ת קהיר: התמוטטות המדיניות שלי שר אל* כי צד א תהפריצו ת* מסי 904 שנה 10 ׳״וו שב ט תשט״ו 10.2.1950 סיסזר הסער : סארי אל 1_1צ1 ה מ חי
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 2 | מערכת העורך הראשי אודי אבנר׳ ראש ממערכת : עורך משנה : שיום כהן השבועון עורך תבנית: שי י בי א * 6 £קזא 10 וז השבועון דוב איתן עורך כיתוב : המצויר לאינפורמציה
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 3 | נסיו! לחשבון נפש לאומי הידיעה על תלית שני הנאשמים כקאהיר, לפני שבוע, הרעידה את לבם של במעט בל אזרחי ישראל. היה זה הלם, שחייב גם את האדישים לפקוח עיניים, לראות
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 4 | איטליה: אט1וז0$א 1£ו^ו -בלעדינו צ׳יאנו, חתנו של הדוצ׳ה * בחדרו, חדר שר החוץ בפאלאצו קיג׳י, המשקיף אל הקולונה המצרית העתיקה המפארת את הככר שלמטה (והנקראת על שמה
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 5 | שאץ 6000 8 ובסיס נגחו דו״ח מאלף זה על מסירת הבסיס הבריטי האדיר כסואץ לידי המצרים לקוח מעתון ערבי. משתקף בו, בין השאר, הבטהון העצמי החדש של העולם הערבי נוכח
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 6 | תצפית במדינה (כל הזכויות שמורות) • הרוב לוודאי שהדיונים כין דארס ואירן כענייני המרחב, לאחר וועידת עמי אסיה, יסתיימו כהצהרה מדינית על בעיות ישראל -ערכ. בהצהרה,
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 7 | ניות־מים ברורה. אם השיחות לא יתקדמי, יהיה על ג׳ונסטון להצהיר על כשלונן — ומשרד־החוץ האמריקאי יסיק את המסקנות. הוראות אלו, אשר לא היו בגדר סוד, סיבכו את המצב
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 8 | במדינה במה מן הכושים לבית־ימלונם הריק ברובו, כמשיכה מיוחדת לסנובים של תל־אביב אשר השאירו אותו ערב ממיטב כספם בכים בעלי המלון הנידח, לצלילי הג׳אז של האורחים.
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 9 | אולם שטטנר לא נרגע. הוא פנה אל היועץ המשפטי באמצעות עורו־הדין התל־אביבי פנחס הרצברג, ביקש לפתות תיק נגד שלושת הפקידים. חיים כהן סירב, אך נתן לר.רצ־ברג רשות
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 10 | ספורט א תלטיקה־קלה טוגות ב רו כ ת החזאי הבטיח כי השבת ירו גשם עז. נבואתו נתבדתה. החקלאים נשאו את עיניהם אל השמים התכולים, קיללו את;השירות המיטיאורולוגי הכושל.
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 11 | במרחב תיאטחן התיאטרון הקא מרי מצרים אל הכסף! ש >1גנדאלים וסגו־ אלור משך שתי מערכות הקמ צן, הנמשכות 120 דקות, הוכיחו 14 שחקני הקאמרי, המשחקים בעברית של נתן
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 12 | אנשים אסטרונומיה ירמיהו עטים ג ל 1ב 1ס ע ם. די ו הפל א 2ם וותיק• האצ״ל ואילת, איש הים הלפרן, תאר השבוע, בסדרת כתבות בחרות את יחסי האצ״ל והוותיקן, שנתרקמו
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 13 | ד 1״ ח ר בי עי בסדרה צד לחסל מאת כ תב מיוחד תעשית האהבה דומה לכל תעשיה אחרת. היא כפופה לחוקי המסחר הקפיטליסטי. חוק היסוד: במקום שאין ביקוש, שם אין גם היצע.
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 14 | נוצר הפרדוכס שככל שגוברת מוסריותן של הצעירות ההגונות, כן גובר הצורך בפרוצות. טיפוס אחר לגמרי הוא הגבר הנשוי שאינו מוצא עוד סיפוק בחברת אשתו, אינו יודע פתרון
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 15 | גלעד־ .שופט השלו הראשי. תד־א *3ב מאד על קהילה של כמה עשרות אסירים בלתי־שפויים בדעתם שנמסרו לטיפולו בין כתלי בית״סוהר רמלה. ד״ר רוזנר לא היה אופטימי כלל.
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד )8 גדול מנשוא. עתה אינני בטוח עוד כי אשאר בישראל.״ מ שפט הפרט והמדינה החוק האוסר חניית כלי רכב אחרים בתחנות אוטובוסים, מכוון לאפשר לתחבורה
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 17 | קולנוע הוליבוד מידוץ־הדמים (ראה שער) במת־ההסרטה של אולפני יונ״טד אר־טיסטס בהוליבוד היתד, מוארת באור חזק, אפופה שאון בלתי־פוסק של יריות, חבטות אגרופים וזעקות
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 18 | בשלם צרפת האיש ה רגיל לי פו ל ״מאחר שאני שוכב בל היום מתחת לאוטובוסים, אני נהנה מאד באשר אני יבול לשפת שעתיים באוטובוס חס• כיד לנו דוב זילברשטיין >ראה תמונה)
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 19 | בעול התחתון שד חיפה רבת•: שעת־הצהריים של יום חיפאי רגיל משמשת כנראה למספר רב של עיסוקים בבת אחת. אחד העיסוקים: ממכר חשיש בסיטונות וליחידים, אינו שובת ממלאכתו
העולם הזה - גליון 904 - 10 בפברואר 1955 - עמוד 20 | לפי הערכת מומחים זקוקים 12 עד 40 אלף מתושכי ישראל לעזרה פסיכיאטרית, כצורה זו או אחרת. הערכה זו לא נתכוונה לקכוע כי כל האזרחים הללו הינם חולי* נפש, זקוקים
חזרה לתחילת העמוד