גליון 905

העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 1 | הצבא משתלט ער רוסיה * לידה חדד המדרגות מס׳ 905 שנה <5 ב״ה שב ט תטעט״ו <7.2.1955 המחיר: 350 טרוטת סי 15ר חי עו: מלו
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 2 | העורך הראשי אורי א מרי השבועון המצויר מערכת מכתבים לאינסורמציד עורך משנה ראש המערכת : דוב איתן •לום כהו עורך תבנית: עורך כיתוב : סימה אילן שי לביא הכתב הראשי:
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 3 | 0 8הפכת אוקטובר הגדולה התנהלה תחת סיס־ # 1 1מתו של וולאדימיר איליץ׳ לנין • :כל השלטון — לסובייטים !״ השבוע נתברר כי סיסמה מתאימה מאד למצב המתגבש בברית־המועצות,
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 4 | הגנרלי ם בדי ה ו מדנ קוב סאת יורי ראסטבורוב לשעבר סגן־אלוף של הס. וו. ד. כאחד מימי ינואר 1954 יצא רדיו מוסקבה בהכרזה מפתיעה: יורי ראסטבורוב, סגן היועץ המדיני
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 5 | מרשאל אלכסנדר וואסילייבסקי, שהיה אז תת־מיניסטר הכוחות המזויינים ואמר במרי רות :״ברנש זה אינו יודע את האלף־בית של אמנות־המלחמה. עלינו לשלוח אותו לבית־ספר עממי.״
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 6 | תצפית במדינה (כל הזכויות שמורות) • ממשלת ישראל תדחה סופית את תוככית-המיים של ג׳ ונסטון, למרות הסיכון המדיני ה נ רון בדבר. מניוון שבביקורו השני יביא אתו
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 7 | שה מאשר מתוך ר צון ל ש מור על סודיות. כי נושא הדיונים היה בלתי־רגיל: סיכויי מדינת ישראל לשוב ולהצטרף לקיסרות ה בריטית. הרעיון של צירוף ישראל לחבר־העמיש הבריטי
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 8 | \ טיב וחסכון ־ צו השעה | הס יגר יה החדשה מטוסיאן עגול נתקבלה באהדה ע״י קהל המעשנים. טיבה׳ איכותה וחסכונותה, הם הע ר ובה לסוד הצלחתה י ולכל אלה שטרם עשנו
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 9 | ראש־העיר, במקום את דמי־הרשיון לקרן לשלשלם לקופת־העירייה. • בעל מסעדה גדולה במרכז־הכרמל שילם 1000ל״י פחות היטל סוציאלי, לפי הסכם מיוחד עם העירייה, שנערך בהמלצת
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 10 | נער, נערה סיפור זה עוסק בעיקר כשלושה יצורים אנושיים : וילד. הוא עוסק גם בהמון האנשים הסובכים אותם. את שמותיהם של הנער והנערה נאלצנו לשנות: שניהם בני פחות מ את
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 11 | להנאתם של דורות תל־אביביים צעירים. שנות השלושים היו עדות לעליית הלדר (חורז עם חדר) ,בצק ממותק ע שוי מעיסת אגוזים. את הלדר ירשה הגלידה של וויממן, יצרן הגלידה
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 12 | מחטא לחטא מאת לסליו 111־11 היא אהבה אותו, אד הוא אהב אחרת. מצב בזה בבר נרשם בלי־ספר! כתולדות היחסים כין גבר לאשה, אולם מעולם לא התפתח עוד לדראמה עוצרת-נשימה
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 13 | ידעתי כי אם יוודע מצבי לאבא, יכה אותי בלי רחמים. לא העזתי אפילו לגלות את סודי לדודתי: פחדתי שהיא לא תוכל להתאפק ותספר הכל לאבא.״ ״ואז, באחד הימים, נודע לי
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד ) 9 הסיעה לאמריקה: הוא גור ש מארצות־הברית לפני ז מן רב, בלי זכות לחזור. השבוע עמד ג׳ק בפני שופם־השלום, כ- סוף־השיער, יוסף בן־חנוך, אשר עיין
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 15 | מחצצר אל היים כיל,גי ראשץ־לציון לגמרי על הקו סינית ויפאנית צירה הראשון של יפאן לישראל (ו שג ריר יפאן לתורכיה) ,שיניקו קמימורה, גיל- בתל־אביב שני דוברי יפאנית,
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 16 | הקואופרטיב דתחבורה ציבורית אגד1א.ש.ד [.ודן תובעים: בנו דרך ,אוטובוס! הגנרלים בדיה ווגד;31 וב יי (•ד,משך מעמוד ) 5 המפלגה במטה הראשי של ה־מ.וו.ד. בישי בה זו
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 17 | תמרורים קולנוע נולד. לכוכבת הקולנוע האיטלקית חו שפת הירכיים וגדלת החזה סילבאנה (האו רז המר, אננה) מנגאנו, ילדה השלישי: בן, פ־דריקו. מנגאנו, שגילמה בסרטים,
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 18 | במרחב לבנון קוד קור },ב מד בר בקיץ שעבר נסער בית־הבנחרים הלבנוני בעקבות וויכוח עז בין שר־ההדרכה המצרי סלאח סאלם לבין המדינאי הלבנוני סעיד טאקי דין. טען סאלם *
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 19 | ן ןן ןן 11 ן ןן ןן ןן ןן)ן ןן1ן1ן ןן ן^|^ן ן1ן ןן ןן ן^)ן ןן ןן ןן ןן ן1ן)ן ןן ן)|[ן ןן ןן ןן ןן ןן ןן ן1|1ז||1ז|1|1111ז|1|!|111|11111|111|11 ן ןן ןן ןן ן]1ן
העולם הזה - גליון 905 - 17 בפברואר 1955 - עמוד 20 | האם על־פני 3ל שטף ןד ^ כאשי אתה יו ש ב אל עצמו,י ל3־ ה שי״ הנכונות לגכי ע ! ,שאלות המוכאות להלן, שנערכו לפי שני קכצים של כללי ני! ירופיים. ענה על כל השאלות
חזרה לתחילת העמוד