גליון 907

העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 1 | ערס! הרגלים? בלי מורא - משוא פנים הדחת חתגשח משפחת נום׳ 9 0 7 ש 1ה 10 ט׳ אדד ת ש טיו 3 .3 .1 9 0 0 ה א חי ד; 3 0 0ט רו ט
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 2 | !וערכת מן וו״ך סו ועי ודי אסרי עורף ממנה : וזו * גמד ־ כ ח ; חשגיעון הסבויר יווי1ידדש*יד *6£קזא0מז !451 £$ השבועון זזשבועו! חי מ(י ל א מפור ם בי ח •יו סא זיורך
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 3 | המדורה הקטנה דעבה לאיטה. עודד ( )18 הטיל חול על האודים העשנים. שושנה ()19 אספה את קופסות השימורים הריקות וקליפות התפוזים לערימה אהת, הטילה אותם לתור כור. היה
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 4 | סיימה את לימודיה במוסד החינוכי של בית־אלפא, נבחרה ללמוד בסמינר הקיבוצים התל- אביבי, להדריך, יחד עם זאת, את בני הסניף הרמת־גני של השומר הצעיר. דו״חות־הלי־מודים
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 5 | במדינה העם תזמורתהמקל עי ם לפי תאורו של דובר צד,״ל, היה הדבר כך: בתשע בערב התקיפה יחידה מצרית כוח ישראלי. הישראלים רדפו אחרי המצרים לתוך שטח רצועת עזה. לפי
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 6 | הלידות הנמסות של משפחת צבו *־ 1 1עד, ש־ 120 הח״כים מתפנים רק פעם אחת בשנה, לתקו־פה קצרה, לדיון על התקציב, עוסקות בכך, כמעט כל יום, חצי מיליון המשפחות בארץ.
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 7 | בגדים ונעליים זוכים להקצכה חודשית של 20ל״י. החודש רכשה המשפחה כמכירה כללית שמלה כ־ 35 לירות, נעלי־גכר כ־ 11 לירות. חשמל, דלק ומים החשבון לחודשיים הוא , 620״
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד <5 ביותר לכל הפרשה הוא המן המנוצח, המוביל את סוסו של מרדכי המנצח. גרונדמן התנגד לנושא הפלאקאט, טען כי כל אחד מן המתחרים יגיש את אותו הדבר,
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 9 | אוכספורד העיר שוכנת באוניברסיטה של אוכספורד. היא היא העיר בה טופחה האנגלית האוכספורדית, בה למד יגאל אלון, העורכת מדי שנה תחרות שיוט עם קמברידג׳. שעה וחצי נסיעה
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 10 | זיאן בפטיסט פדקליין נולד כ־ !622 לחדרן מלך צרפת, ששימש גם פרפרו הפרטי. למיליוני צופי תיאטרון ידוע בן רפד זה בשמו המאומץ -מולייר. אחר תקופה קצרה כחדרן־המלד
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 11 | מותו של מולייר לא שם קץ להצגת מחזותיו, המשתייכים עד היום לרפר־י טוארים של טובי התיאטרונים כעולם. שלושה הם היסודות ככל מחזה מוליידי: תיאור אופי, יצירת מצכים
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )9 את אותו היהודי פעמיים בשבוע לשתי סעודות־חגיגיות שונות, להשמיע לו שני נאומים שונים של גולדה מאירסון, לדרוש ממנו שתי חתימות על שני צ׳יקים
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 13 | היה כמעט ברור כי אפילו ההגנה התת- כבודית לא תאפשר לחושי ואנשיו להעלים את המתרחש בעיריית חיפה. יצחק קיבל את המצבים השונים בקור־רוח ולא־איכפתיות גמורה. הם נוכחו
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 14 | ספורט איגרוף קו ק בי סשלא נולדו דווה-גלוס א לו ףהלקה לן ג פו דנ ״ ם ב ארצו ת זזגרית ממאד המפיצים היחידים : חברת נורית בע״גו רבבות דנרה־נלוס • הלמה רצפודנ ״ םשל
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 15 | אנשים הקר בן הרא שון חובבי הג׳ז הישראליים יכלו לרשום השבוע שיא חדש: הכנסותיו של קוסם התופים, לייאונל המפטץ, בעת שהותו בארץ, הגיעו ליותר ממאה אלף לירות, הסכום
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 16 | שו שנה: נתיב שנ פסק הגשימה חלום אחר משלה, חצתה את מדבר יהודה מירושלים לעין־גדי. שיחה טלפוניה עם דגניה גילתה כי גם עודד נעלם. מיד הודיעו שני הקיבוצים את הדבר
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 17 | קולנוע ינטו־אל עו ב דו תוב די הסרט העובדתי (או, כפי שאחדים מבכרים לכנותו — התעודתי) הגיע לשנתו העשרים וחמש. בסוף תקופת האלם נעשו באנגליה על ידי סר ג׳ון גרירסון
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 18 | בשל צרפת ובל מסח רי אילן אפשטיין, שהזדהה השבוע ראשון, הוא מהנדס בניין חיפאי צעיר, ששהה כחוץ־לארץ לשם השתלמות, היכול להשוות את טיב שירות האוטובוסים שם לזה
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 19 | בשנת 1948 היה השם קסטל בפי כל. היה זה משלט על אס הדרך לירושלים, שכיבושו סימל את ראשית הסוף של צבאות הערבים. גם השנה ,1955 ,השם קסטל בפי כל. אולם שוב אין קסטל
העולם הזה - גליון 907 - 3 במרץ 1955 - עמוד 20 | ״הישמר מפניהן של נשים יפות, אף כפל כפליים הישמר מרגליהן,״ אמר החכם הסיני הקדום קונפוציום. הוא לא טעה: כיום נחשפות הרגליים החטובות לכלי הנשק הנשיי המסוכן כיותר
חזרה לתחילת העמוד