גליון 908

העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 2 | מכוזבי מערכת הווו 1 0גוג ה מ צוי ר ממגיע יז לאי * *ודפ *יד * 6 £קז א * 0ו 1X1 זזמ כו עון ה אנגלי ח ש בויון חסשרדי לאינם ורסציזז חד* המערכת : •לים כדזן עורך
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 3 | באחד מבוקרי אביב 1926 נערכה בעיריית תל־אביב ישיבה סוערת. השאלה שחוללה את הסערה: לערוך את העדלאידע, או לא לערוך אותה? ראש־העיר׳ מאיר דיזנגוף, ונאמניו תמכו
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 4 | דמויות זעירות של יונה הנביא; שנים־עשר השבטים; שמשון !ודלילה. מובן מאליו שהיו שם גם עגל־הזהב, ארון הברית וכל שאר הדמויות ההיסטוריות־מוכרות. לא רק דמויות תנ״כיות
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 5 | עודדדווךן >< לאן באו ילד זה, אנשים אלה, הרוח אשר ריחפה אז מעל לעיר הצעירה י קרום לודאי מ ״ 1 111י • 0 שהילד חדל לטפם על עצים: הוא כיום ככן ארכעים,, .היו זמנים
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 6 | נסר וסי • וסריקה • דו ר ה־־נ דו ס •. במדינה העם דו ח מי ס מו ל דו ח מי ס דווה-גלוס א לו ףהרסהלצ פו דנ ״ ם באר צו תהב רי ת ת ב אר ר ב בו ת קט ^ 0€ דורר.־ 1ר .
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 7 | ואז קם מר אטד׳ ואמר: ׳ 1נאה צ׳ו־י־ם ם! אר. השמש לא ראיתי, אבל לפי מד, שלמותי בבית־הספר היא זרחה אי שם בשמים. הכל היה קודר ועכור, ודלף משמים וטורד טפטף לו דרך
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 8 | ת צ פי ת במדינה (כי הזכויות שסודות) .השמאל, שרנן פרשנים מעטים האמינו כעלייתו בבחירות הקרובות עלה על המפה עם פרסום תוצאות הבחירות להסתדרות המורים. הבחירות
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 9 | וגם הייתי רוצה שיהיו לי 10.000 בולים וגם הייתי רוצה לעבוד במוסך.״ עוד יותר רעיוני הוא הקטע הבא : •אני הייתי רוצה שיהיה שלום בין העמים, שכל עם יוכל לעבוד את
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 10 | רואה: רוז אל־יוסף הוא שמו של שבועון מצרי מצוייר — שבועון מצויר אמתי: אין בו אף צילום. לעומת זאת, שופע הוא ציורים, רובם קריקטורות. תפוצתו ההמונית ( 400 אלף
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 11 | ־יאהוד הגבר המוצק הוא סמל המדינות הערביות, המועכות את דמותה הקריקטורלית וראל. הכותרת . :חרם בלבלי״ .דמות זו הודי לקוהה בצורה בולטת מה״שטירמר*. אל זעה הנד זהו
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 12 | במדינה כבר רבים נהנים (המשך מעמוד )9 תצטרף גם אתה -למעש נ י מטוסיא! עגול ! המחיר ס 2 5פר׳ הקופסה משלוח מנות לידידיך לבגוד חג הפורים המשקאות עדיני הטעם עירי
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 13 | אמנות ציור ,,ככ שרון. לאב ועוי׳ אך מקרה הוא שביתו המרווח וגדוש השטיחים, התמונות והאור של נחום גוטמן צר־הפנים ושחור־השיער עומד במרחק צע- דים מספר משדרות בן־ציון
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 14 | בשל ארצזת־הברית ההרסהאח רון בשבוע שעבר זרמו אלפים מתושבי ניד יורק לעבר רובע הארלם, המיושב ברובו כושים ופורסוריקאים. הם לא באו לחזות באסיפה דתית, או בכנס
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 15 | לאמיתו של דבר לא היו הדוחובורים • מטורפים כלל. שריפת הבתים וההתפשטות ההמונית לא היו אלא צורות מקוריות של מחאה נגד התרבות המודרנית, שבאה להצר את חירותם של
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 16 | מדע רפואה מה נאהל רו פאד אמטום לוזיטנום 1568—1511 אנוס יליד פורטוגל, היה אחד הרופאים הידועים של תקופת הראנאטנס. גם עובדת שיבתו ליהדות, אחר הגירתו לתורכיה, לא
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 17 | קולנוע ישדאר כר ה ת חד ת? שה בשבוע שעבר ישב קימץ מוזמנים באולם בית־החינוך ברחוב ריינס התל־אביבי, נעץ עיניים מלאות סקרנות במסך קסן, מוארך י, קעור במקבת. סיבת
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 18 | במרחב מצרים הסגרהפ ״ ס גי ת 1ומיים״ 1111ם1יים יהיה קשה מאד לנחש מי הזדהה ראשון השבוע. זה לא היה נוסע מקרי, או נוסע קבוע, או נוסע לעתים מזומנות. היה זה נוסע
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 19 | ?,ג״לקסח __ 8 5 5 ^ 0 5 3 --ערוך כמיוחד עכור קוראי ״העולם הזה״ על-ידי עורכת המדור, רינה נאור. רהיטים וכל בי ת מי שרוצה לגרום לי קורת רוח גדולה שיקנה לי אחת
העולם הזה - גליון 908 - 8 במרץ 1955 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד