גליון 909

העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 2 | מערכת העובס רוג השבוע וז זיסיויר **יאדדסייזל ידי בט-י ראיס ט*ערבת : ן יורך משנה : דוב איתן •לי כיין עורך תבנית: ויח־ כיתוב ז סיסז־ו אילן •י לפ׳א הצלם הראשי:
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 3 | האומן הצעיר שגינש השבוע להשתמש באמצעי האחרון ש ל האורח במאבקו הוואש למען אהבתו. מתאר לקוראי ״העולם הוהי את תולדות החלמתו• הוא זימן לנו בית בצורת אורווה,
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 4 | שלי דכאון. על החוק בצורה זו או אחרת, לתת הצהרה כוזבת וכר וכר. יום אחד התישבתי בגן ציבורי, על־יד עירית חיפה, והחלטתי: לע־ ,זאזל, למה אני צריך לעקוף כאן את החוק?
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 5 | במדינה חינוך זה. כי אוי לנצחון בקרב אשר קרבנו הראשון הוא דמותם הרוחנית של בעליו. העם סמל טרא*׳ הדמות הטראגית של ממשק עין־הרוד. השבוע היה צעיר אזרחי ישראל קראו
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 6 | במדינה מי בצע חיוך תחרות כר־אדצ׳ ת הנערכת ע״• העוד הזה בשית 1ך ע ת מ רו?׳ י שראל בע״מ אם מעט מדי צוחקים כארץ, רכים מדי הפרצופים ׳החמוצים. אולם הצחוק הוא בריא.
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 7 | רד. ואין ספק שהנקודות העיקריות, אשר ייחקרו, יהיו : • גוד פות פרשת הנחיתה הכפולה, שהיתר, בנילתקנות התעופה, הנותנות לדאון עדי נחיתה לגבי כל כלי־טים ממונע. אם היה
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 8 | במדינה משפט למי שייך ה סרצוד* צלם העתונות המשופם, יצחק מרלין, היה מאושר: ברגע בו ראה הוא את הרק דנית׳ חטובת־הגוף, הלן רבינוביץ, הידועה יותר בכינויה לאלא
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 9 | כמעט איש כישראל לא הרגיש כשכוע שעכר שהגיע -ועכד - יום י״א כאדר, יום הזכרון לגיכורי תל-דוי, וכראשם יוסף טרומפלדור, שהגנו לפני דור על נקודתם הני׳ דחת והכטיחו את
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 10 | במקום שני ימי חגיגות פורים השגרתיות, הנשכחות לידם המחרת, ישאירו חגיגות פורים תשט״ו זכרונות נעימים לשנים הכאות. בנשף אחר נשף, במסיבה אחר מסיבה;שהתקיימו בבתי
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 11 | קווי החנייה הצהובים של האוטובוסים וקווי־החנייה הלבנים של המוניות נעלמו מן העין. הם הוסתרו על ידי רגליהם של אלפי בני אדם שישבו על שפת המדרכה משך כל שעות־הבוקר.
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 12 | הווובס הוו. מוווה או 1מ13ע הו!דלאיזע ווגז 111 כווווצוו ז ו יין לא זרם ברחובות תליאביב. הוא נראה לקהל הרחב רק מתון בקבוקים ענקיים, אשר עברו בתהלוכה בין שאר
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 13 | :יותר הוענק לנמל חיפה׳ שהכין תפאורת ים, סחורות יבוא ויצוא. בעקבותיה לא זכתה בשום פרס. הפרסים חולקו בתשומת לב את כל המוצגים וקיבלה איניה מעוטרת נעה תפאורה אחרי
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 14 | מסע המפעלים ליכד דמכונית של בית חרושת ״ליבו־״ לממתקים ודתה בנוייד, סביב שם אחד: שלגיה, שמו של המוצר האחרון של בית החרושת. על רקע של נוף אגדתי, ניצבו שבעת
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 15 | קולנוע ישראל תקרות ותעמולה תעשיה הסרטים הישראלית אין לה מזל — או אולי אנשי הסרטה של ממש. עובדה זו נזדקרה שוב השבוע כאשר נודע כי אבן על כל מיל, שצילומיו לוו
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 16 | ונול וסיאסריקח • דנדח ־ ני נ ס • בעולם בריטניה העקשנות ניצחה דווה-גלוס א דו ף הר פהלצ פו דני־ ם בארצות זז ב די ת דננות • ד•• ס מג ו וה דורהנרוס • גרס הרגיורו ״
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 17 | בפזורה ארצות־הברית הרקע שד א הודיעו השעה היתד. תשע בערב. הפארק המשולש הגדול של ניו־יורק היה אפוף אפילה. ארבע דמויות חמקו חרש בין השיחים, נעצרו לפני ספסל, עליו
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 18 | נכנס לדירה חדשה? רוצה לרהט את ביתך? בקרו א כן ־ רק ספ1רט כדורגל הגירה מדאיגה ראש עירייה חיפה, אבא חושי, לא היה היחידי שהשתדל למשוך לעירו אנשי שם, יושבי ערים
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 19 | תביעת אורח• ת ל־ א בי ב ״הם תתסדה זורה בשבתו ״החודש עלה באופק התל־אביבי שביב של תקווה: חברת האוטובוסים המקומית, דן, דרשה כי תותר לה התחבורה בשבת, מאחר שממילא
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 20 | במרחב ירדן שניים אוחזים בקבר החודש התלוננו אחדים מן המתפללים בכנסיית הקבר הקדוש בירושלים העתיקה כי גושי טיח גדולים ניתקו מן התיקרה, נפלו על ראשיהם. בה בשעה
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 21 | *01*0 ״העובד הציוני״ ״תגיע השן לשינדם י ההסתדרות תופסת מקום מרכזי בחיי ה־מדינר״ במידה רבה יותר מאשר כל איגוד מקצועי אחר בעולם. הסוד של כוח ההסתד רות הוא בשלושה
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 22 | כבר רב ים אנשים נהנ ים שבעת **0ד• ליום תצטרף גם אתה— למעשני מ טו סי א? המחיר עגול 12 2 3 0׳ הקופסה נוודי י שר איכות משובחת מבחר גדול מביח־החרנשת לצד כן!
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 23 | ת1ס 9ת לסידרה ״בעיה שלודת ללא נתחן״ המומחים הסוציאליים של או״ם היו עסוקים עד למעלה ראש: הם ניסו להסיק מסקנות מן הדו״חות הדו־שנתיים על הפריצות וסחר־האדם, שהגיעו
העולם הזה - גליון 909 - 15 במרץ 1955 - עמוד 24 | הפושע שהנו ארנודד (״אדי״) צ׳פמן ,40 .מלך• הפורצים של בריטניה שלפני מלחמת העולם השנייה (למטה, ליד אשתו) חזר השבוע לכותרות העיתונים בבריטניה וכעולם. הסיבה: פרסום
חזרה לתחילת העמוד