גליון 910

העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 1 | בעל מי כ אל קד טן -סיפור השלאשתחללקרב עו ה סי פו רהשעד מאבקם של מ שה ואוריה ברק ברי
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 2 | מערכת אודי **נרי העונ 05 דו ה ח ם * תר תשיג ו עוז שיוט ב1ש דוב אי תן זמץ• תבנית: *ורד כיתוב : סי פ ח איי? שי לבי א הבלם הראשי: הכתב הראשי: *6£קזא£*0 ת שבועון
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 3 | לפגי שלושה שכועות, כמכואות עזה, פגע צרור של מקלע־כינוני מצרי כראשו של גכר כן .38 הוא שם כין רגע קץ לחייו של אדם שאין כדוגמתו כשום צכא כעולם, טיפוס מיוחד כמינו
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 4 | כמלכלהמן } לכי צולם מיסק עם שלושה מחב ריו, במדי הצבא הבריטי (שני מימין) ,הוא היה אז ב! .25ז מן קצר אחרי שהצילום הזה נע שה, ני שאנו. שבאו אליה וביקשוד, למסור לי
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 5 | במדינה העם לפעם הפסיק לרגע קט, אחוז צמרמורת קלה. משה ברק כתב איגרת ליצחק בן- צבי, נשיא מדינת ישראל. המאורע הגדול של השבוע לא אירע במסדרונות מועצת־הבטחון,
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 6 | במדינה הסיגריה ש כו בשתאת ק הל המע שני ם הודות לטיבה. טעמה ומחירה מטזסיאן עגזל תצטרף גם אתה למעשגיה פרי סס 22 33 פדי | המחיר הקופסה נוברג לגברות לגברים לילדים
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 7 | המדינה. כי הוא מבטא הרגשה אינסטינקטיבית שהשתרשה במדינה, והמאיימת על קיומה יותר מכל דבר אחר: הרגשת האזרח ששוב אי־אפשר לשנות את משטר־הקנוניות המאוס בדרכים
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 8 | ,עלל פ ג יא ני׳£ במדינה וגישנות מוועדת־החרם י שליד הליגה הערבית׳ פעלה נגד המבריחים בחצי־לב: מאחורי רשת ההברחה עמדו אישים לבנוניים רבי השפעה, שמצאו בד. הזדמנות
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 9 | האם תמר־כלה היא כתם הטבעית של אכרהם ומרים אייזן? או שמא היא אטד פית שנאספה על ידי-מרים, אשר ביימה לידה? על שא לות אלו ישיב כקרוב בית• המשפט המחוזי החיפאי,
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 10 | לונדון הינה עיר מקסימה על אן? שאונה, ערפיליה וגליל-האדם השוכן כה. היא מקסימה כעיקר מפני שהיא מהווה מזיגה מוזרה של ישן וחדש, דלות ועושר, פאר כל-ישוער וזוהמה.
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 11 | איז ^ -א /ס יז. עינו של אדס רגיל אינה !ו. היא יכולה לקלוט ולתאר זב ״העולם הזה״ באירופה, !י הווי של העיר הגדולה. ל סימטאות משונות, ובו מסעדות זודיות, מזרחיות,
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 12 | ״מיבצע חיור״ מבהג לי ם ב צי בו ר תל־אביכ — 22.3 ,מיבצע החיוך, שעל עריכתו נמסר בגליונות האחרונים של. העולם הזה״ ,עורר התעניגות בחוגים רחבים ביותר. מאות שאלות
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 13 | במדינה שגרירה שד מדינת שראד בברית־־־המועצות (•המשך מ שזוד )8 שים בגדים משונים• ,התייר •מזעזעת, השאירה, לעתים, צלקת נצחית בנפשם. יונים הרגיש במועקה שבמצב זה כבר
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 14 | 11 /׳׳ן׳ י ימתקבלים תלמידים מתחילים ומתקדמים ללמוד בכלי נגינה עממיים. חלילית חליל רועים מפוחית פה אקורדיון קונצרטינה פסנתר גיטרה מנדולינה תוה יי* י * 4 תיאוריה
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 15 | על ברכי הנחה זו של ״בגידודיאלטה״. בימי יאלטה לא היה עוד ברור לאיש אם פצצת־אטום בכלל תומצא בדור זה. כוחות־היבשה של הצדדים היו פחות או יותר שוים. מאזן־הכוחות יצר
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 16 | ערוך כמיוחד לקוראי ״העולם הזה* על-יידי עורכת המדור רנה נאור. לקנות עדיים וספרי צבעים ונעלי ילדים (״לצעד הרא שון״) ,כולן עבודה עצמית ותפיר ת יד. • כל כלה המחפשת
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 17 | קזלנוע שראל על ה מפה (ראה עמוד אחרון) מצלמות הטלביזיה רישרשו. זרקורים האירו את הרחבה, חיממו את הגבירות לבושות־הפרווה. ממול הצטופף קהל ירושלמי סקרני, עקב
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 18 | וכעל• מי טקקד טן (המשך מעמוד )4 השבוע היה זה, לשם חליפין בנראה, שבוע הגברים. המזדהה הראשון היה נחמיה בר-יוסף. המזדהה השני היה אברהם ברטרם. למר ברטרם סיפור
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 19 | ספרים במדף 1ש ם בוליט • מדן עד אילת הוא ספרו העשירי של אפרים (ישראל במערכה) תלמי, פועל חקלאי לשעבר וכיום חבר ׳מערכת דבר. תלמי, סופרו ופרשנו הצבאי של דבר בימי
העולם הזה - גליון 910 - 24 במרץ 1955 - עמוד 20 | ״גבעה 24 אינה עונה״ הוא תעודת־הכגרות לסרט הישראלי. הוא מוכיח פי שחקני הארץ, תחת ידי במאי מנוסה ומאופק, אינם נופלים מבוככי העולם. כשחקניתמעולה מתגלית בסרט חיה
חזרה לתחילת העמוד