גליון 911

העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 2 | מערכת הע ״ 05 הזה ח שגו מ ח ה &צויר י *י * 0דרם**וז השבועוז א י רי א מ רי עורך משנה : חוש המערכת : דוב איתן מיו כחן עורך תמית: עורו כיתוב : סימה איין שי יביא
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 3 | תניעה1מעש מאת אור׳ אבנר׳ המשה הצעירים והצעירות אשר יצאו לפני שנה וחצי לדרך אל החורבות האדומות של אמנם מורכבת ההיסטורית מדברי ימיהן של תרבויות (או ״חברות״ ,בפי
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 4 | פרופיטור ארנודד ׳5טוינבי נחשה סיום, כעיני חסידיו ומתנגדיו גם יחד, לגדול ההיסטוריוניט החיים כימינו. עשרת הכרכים של ״העיון בהיסטוריה״ ,עבודת חיים של שלושים שנה,
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 5 | ו/ים ותצלבלסר ג הנורחב מבחינ ה ופוסית. כלכ לי ת ומרינית־ווה. למשל, היה עליכם לתמוך בדרישתה של מצרים לפינוי ד,סואץ. האם אינך סכור שתמיכה מעין זו היתה מחלישה את
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 6 | ת צ פי ת במרינה (כי הוכויות שמורות) • שינויים רציניים בצמרת המנגנון של שרותים מסוימים יח!לו רק כאשר בי. ג׳י. יחליט סופית 8ם יש ברצונו לכהן כראש־ממשלה אחרי
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 7 | בדרום אין 3ר חדש בטחון נין שולחנות הנתיבה כשנטלו אז־הי ישראל את עתוני־הערב לידיהם וקראו את הידיעה על הקרב ליד עזה, יצאה מחשבתם הראשונה אל חיילי צה״ל. כשקראו,
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 8 | לסו־את ח\ הפסח דתקופה הצרה!ש רו ת ה ס 9די 00111:1פ1 מגי ש פרומה וורדה פרידמן ()1934 ,היום הפכתי לבתיאדם׳. ר ק! ד איו אבא קובנר על מלחמת חטיבת גבעתי כדרום כסדרת
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 9 | להשתתף בפתיחת בית־הספר לכלכלה על־שם בנידבר, נפגעו מסכנות המלחמה פחות מאשר אליעזר קפלן, נודע להסתדרות ממקור מהימן מפגעי השיעמום. פלוגה אחת, בה שרת כי מונטור
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 10 | גואיד־ו אורלאנדו מספר: כיצד הולכתי שו ל ל בראשית שנת 1950 הגעת* בין לקוחות משרו־הפרסומת ש׳ לפחות מלך אחד. המלך המתא׳ פארוק, שהיה אז עדיין שלים הסתבך בצרות
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 11 | *מסקנה כי צריך להיות ביותר היה :ריים: הוא פות יקילקל יט מצריים ־פת ושקע פיל דייוויל. נל־הקאזינו, יי עם אנשי עם רפאל יד מצריים. הראשונה : י־ביי, הינו פגש אתו.
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 12 | שרות לנקיון היסודי להקלטה ישראלי לפני חג הפסח סומכת בעלת חבית הנבונה רק על טקסטיל־שמפו לכביסת אריגים עדינים במו וילונות, כרים, מפות שמיכות ובו׳. ע׳׳י רדיו
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 13 | קרב, בריחה מן השבי, טיולים באירופה את ידו, אלא החוורתי קידה ואמרתי לו שאנו יהודים, ילידו־ירושלים, המשרתים ביחידה עברית, במסגרת הצבא הבריטי, כל זאת אמרתי
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 14 | (המשך מעמוד )3 מרגרינה בדר בנ ד חדשי המטבח בתוצרתו והמשובחת פלאלוס כרטיס, וביה להשיג במוסדו ת יזזועזד בגלל מסקנות אלה נחשב טוינבי לאנטישמי׳ גרם לגל מחא־ת מרות
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 15 | ק 1לנ 1ע הצנזורה התא בו ןגוברעהאכילה (ראה שער) ״אלוהים אדירים קראה האנגליה הזקנה, בראותה את הנמרים מוכים בשוטו של המאלף• ״הרי זה צער בעלי חיים !״ ״פגיעה בכבוד
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 16 | ב מדינ ה (המשך מעמוד ) 13 דינה מתי. החיפאית החיננית שגבתה השבוע את הפרס הראשון נסעה כ״ישיר״ פשוט משום שהוא מגיע דקרבת כיתה .״הנסיעה״ אמרה היא ,״אינה ברובה כשום
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 17 | נוברג ספורט איגרוף •ריבים עונים שמונה שנור. ההפוגה הגיעו אל קיצן. השבוע שבו אנשי אצ״ל וותיקים ויצאו לקרב נגד הצבא הבריטי. למאבק החדש היה חיסרון גדול: הוא היה
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 18 | ספ רי ם כמסגרת מאמציו להרחיב ולהעשיר את ספריות קוראיו כמיטב הספרות העברית והמתורגמת, שמח שרות הספרי שד העופס חוה להודיע לקוראיו כי לאחר הסדר מיוחד עב הוצאת
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 19 | אנ שים פשוק ה ש: וע שר האוצר לוי אשכול, בדיון על תיקוני מסיד,הכנסה בכנסר כל הנחלים הולכים אל הים וכל הכספים הולכים לאוצר.״ ח״כ יוחנן כאדר, רב־נואם של חירות,
העולם הזה - גליון 911 - 31 במרץ 1955 - עמוד 20 | מבצע חיוך אלד, הן המועמדות הראשונות לתואר, מלכת־היזיוך׳״. נ ש ארו ר? ש די שהש בו עו ת לסיום פרסום תמונות המועמדות. אל תחכי עד שתיתקלי בצלמי המיבצע, המחפשים
חזרה לתחילת העמוד