גליון 912

העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 2 | מערכת העוב ח ש כו ע ת הפמנוי־ר סזידך הראשי : ודי מרי מוח ל אי *יו ר מ *יד 46£קזא 80 ה מ בויון יז אנגוי י אינ מו ר ם *י ח ראש תפערכח : עורך משנה : דוב איתן *יו
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 3 | ה ס נו ל דו כאשר הנאצים כבשו את פאריס ה ס היו בני 4 כאשר נודע על רצח המדיונים. השהל •3לגי כאשר שינה האטום את העולם1 מי הם האנשים החשובים ביותר במדינה ז כותרות
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 4 | בן הקיבוץ יפתח פקטור: ונו הלאה הנגב והערבה. אבל זה יבוא מאוחר יותר. יפתח רוצה להיות טייס רק בתקופת שרותו הצבאי. עדיין לא ברור לו מה יעשה לאחר מכן. התשובה אשר
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 5 | ב ת המעברה מיל חנונה ל־מוד־ם וחים טונים הגשם נפסק זה עתה. אדמתה האדומה של מעברת בני- ברק הפכה לבוץ כבד ודביק. אדם היד. יכול לשאת בוץ זה על נעליו משך שבועות ללא
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 6 | נוסעי האוטובוס נדהמו: הנער, אשר ישב על הספסל האחורי, מרר בבכי. אולם משה משיח לא בוש בדמעותיו. היו אלה דמעות עלבון וזעם. הוא לא ידע מה משניהם הכאיב לו יותר.
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 7 | עלי1ד. שחר: השעורים לפני שנה. אולם היא לא תשכח לעולם את קסם המחול, לא תיטוש לעולם את התקווה לעלות כרקדנית — אל אור הזרקורים. מלבד זאת לא חסר לה דבר. בחייה אין
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 8 | הנער העולה שדו אמסל האדמה הסונה דג קטן התרוצץ הלוך ושוב בתוך צנצנת ריבה גדולה מלאה מים. שתי ידים גדולות־כבדות אחזו בצינצנת. שתי עיניים גדולות־עצובות התבוננו
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 9 | רחבה כייתר של בני־גילה. גם היא נימקה :״סרטים אלה חושפים את כל האמת שבתיים, אפילו כאשר האמת היא מרה, או מכוערת.״ דעתה של רות על דורה הצעיר לא היתד, חיובית ביותר
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 10 | חוש ההרפתקנות, השאיפה אל הבלתי־רגיל והבלתי־סלול, הם הנכם היקר ביותר של כל נוער. הם הקיטור הדוחף קדימה את הקטר החברתי. בלעדיהם נידונה החברה לחלודה ולהתפרקות.
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 11 | הערביה עפאף מובד: שניות הכבדת ערבים לכפות נישואין על ובניהם ובנותיהם. היא עצמה אינה מתכוונת להינשא בגיל רך — לפחות לא לפני היותה בת עשרים. היא רוצה להיות
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 12 | חניך התנועה דניאל בלאו: מקבל חינור פוליטי וסוציאליסטי. הוא ממלא את כל התפקידים החיוביים אשר ממילה התנועה אפילו על חניכיה הצעירים ביותר, כגון יציאה לחודשי
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 13 | יד הסוף. עיות הגדולות ביותר, המוטלות, לדעתו של דניאל, ;תנועה, היא בעיית חיסול העדות השונות וגיבושן בזה שונה דניאל משאר חברי תנועות הנוער, ן יבוץ־הגלויות יותר
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 14 | משד שבועיים ימים עכרו חוקרי ״העולם הזה״ ככל רחבי הארץ, ריס הציגו להם, נוסף על השאלות השוטפות, שאלון אחיד, מור ראיינו כני נוער ישראליים, בני בל השכבות ההכרתיות.
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 15 | במדינה העם 1או ט בין פ טי ש וסדן נציג ישראל לא היה נוכח בישיבת מועצת־המהפכה המצרית שדנה כיצד להגיב על תקרית עזה. אולם השבוע קיבלה ישראל דו״ח מלא על התכנית
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 16 | צינקוגרפיה רינדזונסקי מברכת את מערכת העולם הזה במלאת חמש שנים לקיומה מ ה הו א או מ ר פלה הבסחון והסודיות אשד נותן הבנק לנו? ואף אתה אמור לו כהלכות חכמים
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 17 | במדינה מתנדבים ה פ תי לשכבה ישנו סוג של בני־אדם, הדומים לערימות של חציר: הם משתלהבים, דועכים תוך שעה קלה. החייל הוותיק משה פורצקי ()57 היה דומה יותר לפתיל:
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 18 | במדינה ווו טופל ובניו חל־אביב מברכים אח ״״י״׳ ״השלם הזה״ במלאת לה חמש שנים. ום אחלים לקוראיה ולכל בית ישראל שמח אסונות שרב במכתש אורי סינקרסלד, חבר הנהגת
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 19 | במדינה קנלמע תתתיר. כזאת לכלי המדידה שלו, כדי לחסוך חלק מן החלב שעליו למסור ללקוחותיו. המהפכנים שנתפסו בשעתו עם מזוודות כפולות־תחתית נידונו בדרך כלל לגירוש
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 20 | במרחב אנשים תימן פ סו ק• ה ש בווו ח£יחטס המזדהה הראשונה של השבוע, תמר אלינשטיץ שחומת השיער, נמנית עד אותם האנשים שאינם סבורים כי הארץ גדודה כל כך, עד בי אין
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 21 | בשלם ארצות־הברית האקדחהק דו ש הוא היד. בן שתים עשרה כאשר ביצע את הרצח הראשון, לא קיבל עדיין זכות בחיהרצח האחרון. רה׳ כאשר ביצע הוא היה נער גוץ וצנום, בעל
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 22 | מברג הסיגריה שסבשתאת קהל המעשנים הודות לטיבה, טעמה ומחירה נעלי מטוסיא? עגול עוד תצטרף גם אתהלמעשניה המחיר ע י רזרנרונה רזבדתכזית 805 $ 747/0* 1 הקופסה כריכו ת
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 23 | ספורט איגרוף בדרך הפוכר. כאותו שפוט, כו הלכו כני קפריסין כדרכי אצ״ל ולח״י, פוצצו את המפקדה הכריטית כאיים, הלכו אנשי אצ״ל לשעבר כדק־־ הפוכה: נכחדת האיגרוך של
העולם הזה - גליון 912 - 6 באפריל 1955 - עמוד 24 | מרים בינהייב חדרה מ סי ע ח־ור זוהי הסידרה השניה של המועמדות לתואר ,״מלכת־החיוך״. נ ש ארו רקש כו ע ״ ם לסיום פרסום תמונות המועמדות. אל תחכי עד שתיתקלי בצלמי
חזרה לתחילת העמוד