גליון 913

העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 1 | י י ״ י י ׳ י יי +י ^ 1ו ^ 711 7־ 7 .1 11־ 1111־ 0 1 171 11־1־1 תגמול! האס הוא גגארדון מו עיד בואש ס יפ ור השע ר : זוכה פרס אוסקר ״•4׳י י בלימווא־בלי משוא נניס
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 2 | מערכ ת ריש ממנרכת : ה עו מ ס מז ה חסע וי ר ת שגו ע דז *6£קזא*0ח מ ס כויוז ד דו מאנו?י *ורך משגר: , עורך תבנית: ב תנ ״ ך סי סמהמת אי מהל־אמש פ ש תי מי בצע־ חיו
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 3 | טמטום ושמו תגמול מאת אורי א בנר׳ את הסתירות, הנחית מכד. על כל צבא ערבי בנפרד, בזה אחר זה. זוהי כותרת מרגיזה. בשם התגמול בוצעו פעולות מפוארות מבחינה צבאית, עמדו
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 4 | תצפית במדינה ( כ ל הז כויו ת ש מו רו ת ) • יחסי ישראל־ארצות-הברית יתבהרו עוד בחודש מאי, לאחר שיפגש שגריר ישראל בארצות־הברית, אבא אבן, לשיחת מסכ מת עם שר־החוץ
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 5 | הוא משתמש בו, ולפעמים כשהוא עושה זאת, מבקשים ממנו לשתוק. אבל קול יש לו בכל זאת. בעוד זמן קצר יבקשו ממנו קולו, ואז יש לו ערך עצום. הוא ועוד כמה דודים — והרי לר
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 6 | 3 0 £ 1י ל מ ח ^ו המדורה של גלילי הותקנה בעיקול של הוואדי, הדומה לחור עמוק באדמה הטר־ש ת. מכל הצדדים מתנשאים הקירות התלולים. המדורה קטנה, מספיקה בדיוק לפח בו
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 7 | אקסט אז ה ז עיי פו תדקשתלפענחאתהבעת פניו שלנ ער !ה, ש תגי עלראשהגבעה. ברגע 1ח הוא אדי ש לנו ףהנהדרהמשתרעסביבו. גםהמשקפתהתולהל צידו. אינה מנו צלת אני מודה בלבי
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 8 | 1 9 0 0ב שביל הנחש אני מקנא בהם, משתדל לא לפגר, תופס את עצמי מדי פעם שנים־שלושה צעדים אחריהם, רץ להשיגם, מבלי לדרוך בכל הכף• כל אבן היא אויב פוטנציאלי, שיש
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 9 | המצלמה אינה משתייכת לכל מפלגה פוליטית. אין לה השקפות משלה. היא קולטת הכל כמות שהוא, ללא כל אפשרות לם לן ז את המראות המו- פיעים בעדשתה. על כן היא האמצעי הטוב
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 10 | כתורל אז כרה. תמונות אלה צולמו באותו מקום, בהפרש של שעה: שורות ארוכות של לן ולחוזאים, תלמידים, אנשייצבא ותושבי מחוזות נידחים של רוסית האסיאתית מחכות בכיכר
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 11 | |מ§!81 ׳ 11 ,ידיים למעלה ׳ 1תלמידי כיתה א׳ של בית־ספר מוסקבאי חדש מניפים את ידיהם, כדי להידמות | לעננים, שעה שמורתס מספרת אודות מזג־האוויר, יורשיו של סטאלין
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 12 | מברג לגברות לגברים לילדים נ ע לי במדינה (המשך מעמוד )5 איכות משובחת מבחר גדול מ בי ח ־ ה ח רו שתלצרכן ! ת ל -אביב, ו ח׳ ה ג לי ל * 5 * 1.11. 57. 2 - 4 ו/ץ*7£1
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 13 | בניגוד לחופי הכרך, לא השתמשו העסקנים עד כה באמצעים הנהוגים בנמל ניו־יורק : הריגת מתנגדים. במקום זה קיימו באפריל , 1948 שעה שאלפי חיילים סיכנו את חייהם בחזיתות,
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 14 | י\ די ה ש 3ו 3ווות קולנוע קהל המעשנים אנשים חשמליתושמה 3ש רון הודות רטיבה, טעמה ומחירה מטוסיאן עגול תצטרף גם אתהלמעשניה 2 3 0פר׳ המחיר הקופסה (ראה שער) סלוב —
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 15 | שהשקיע לפני הסרטת הנידונים לחיים, סרט בו הוא מעצב את דמותו של קן, נכה־מל־חמה משותק :״הלכתי לבית־החולים לנכי- מלחמה משותקים בבירמינגהאם וישבתי בו שבועות אחדים
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 16 | מדע היגיינה צ • ד -ה ח ״ ד קי ם שעה שתותחי החוף של סין העממית ירו את פגזיהם לעבר •האיים שבידי הלאומנים, התחולל בתוך סין עצמה מאבק מסוג אחר לגמרי: מאבק על
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 17 | רמלה. קרב זה, שנערך במשקל קל בינוני, היווה את אחת ההופעות הנאות ביותר של הערב. בי־רנבלום, אשר יצא בתחרות הראשונה בתיקו, בקפריסין החליט הפעם לנצח — ויהי מה. הוא
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 18 | בעולם בריטניה השער. הי פ ה ביו ת ר /1ק 6 1א ״נילחם על החופים, נילחם בשווות־הנחיתה, נילחם ב שדות וברחובות, נילחם בגבעו ת — לעולם לא ניכנע 1״ האיש עגול־הפנים
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 19 | א פעם אמרו לי ידידי כי אני נחשבת למומחית הגדולה ביותר של דורנו בשטח הגברים. אינני בטוחה כי אני ראויה לתואר זה. אינני בטוחה אם דברים אלו היו עלבון, או מחמאה.
העולם הזה - גליון 913 - 12 באפריל 1955 - עמוד 20 | רחל אורן חנה פרלמוטר תל־אדיב אסתר לוי יהודית כר אלי תל־אביב מבצע חיו ך ..ש בו עאחד בלו חנ םבמ לו ןרמת -א ב ־ בלמלכת החיוך•׳ ״סוף ש בו ע ב לוי חנםלבדאחת
חזרה לתחילת העמוד