גליון 915

העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 2 | מערכת 91.1 05111:1 46£סז א 8 0ז ״ * מוז אאננלי לוני#7וז*-ציזז העורך הראשי : ראש המערכון : אורי #טרי ^ עורך משנה : דוב אייוז שיום כתן עורך תבנית : עורך כיתוב :
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 3 | — אחד הימים יקום הסופר ויבקש לתאר בסמליות נוקבת את הרגע הגורלי, עת היתד• ^ דמות המדינה מונחת על כפות המאזניים ונפלה ההכרעה שהטביעה את חותמה על דור שלם. אם
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 4 | ״לרגליי הפילבוכס של אישדוד נגמרה פלוגת־קוצר, ונגמר גם קוצר עצמו!״ שרידי הפלוגה, שראו פעם את המפלצת לאור הראקיטות ה־המצריות הירוקות, עורפים(בתמונה) אזכרה למפקדם
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 5 | רק לעתים רחוקות ראינוהו פי ח בצחוק חופשי ...הוא היד, משתתף ברצון בכל מעשה תעלול אך לעולם לא היה יוזם בשטח זה... בשיחות הארוכות בקבוצה ובגמר רק לעתים נדירות לקח
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 6 | -במקום לצעוסביאושם״אנא!״ או״אמא!״ אולם ימים מעטים אחרי הויכוח כבר השתתף בטיול של הפלמ״ח, חזר עם אקסמה. מ אס תי בבנות בבית־הספר לבנינו לא למדו באותם הימים בנות.
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 7 | זעקוהגוססים״אריה!אריה!״ אם כן, שמע, אמר קוצר, והוציא מכיסו רשימה של מספרים. היו רשומים בד, מספרי הנעליים של כל אנשי הפלוגה. הוא הסביר : האפסנאי של הגדוד עושה
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 8 | במדינה (בר הזכויות שם ור1ת< • חתימת כררת־הגנה בין בריטניה לישראל עלולה ליהפף לנושא אקטואלי. כמה מראשי מפלגת־העבודה הבריטית מפעילים לחץ בכיוון זה, מתכוננים
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 9 | המעטים שהקדישו את מלוא מרצם לגישור התהום בין ישראל ומערב־גרמניה. העתונאי הגרמני הוותיק ( )50 יסד, יחד עם ידידו, רודולף קוססרמאיר את האיגוד למען שיתוף־ פעולה עם
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 10 | כתבי ״העולם הזה״ ש מ או תג בפסגהו הפכו את מגילת העצמאות לפטיציה -ניסו להחתים מאות אזרחים - ונתקלו ,־ לרום, פסרובם. המפא ״גי ק טוען :״כדאי לחתום רק על דברים,
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 11 | 1האש, מפלגות ומגרות, * המש- אזרחים זת תל־ ׳צמאות ז: היא זפ-גות. לחתום 1כ העם מאשר ,הפעי- רחוב צדדי. נסיון ׳ ראשון: שני נעירים הולכים לקראתנו .״חברה, אולי תחתמו
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )9 למחנה צבאי לבנוני, מהלך 25 קילומטרים בערך מטריפולי, הוכנס לתאים בודדים. רבד,חובל נחקר למשך מחצית השעה, וכל שאר אנשי הצוזת במשך דקות
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 13 | מי התוכנית :״אני מקווה שבהמות־ד,עבודה ירחיקו את השחקן הצעיר מחיי־הבוהימה.״ בת־ים או ר ח מו ר מונו פ׳ ל למאבק הממושך בין חברת ח׳וף־יס, בעלת המונופול על שפת־ימה
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 14 | תשבץ 915 מאוזן .2 :הן משמשות ובאות ; .8מרעי איוב ; .10 הוא ג אך שכוזי ; . 13 נבון ; .14 בפרק בראשית זה מזדמנים אורחים לבית לוט 15 הכובע לחורף האופייני תש״ח ;
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 15 | ציבור הגברים בישראל היה מקופח במשך זמן רב. הם נאלצו לחזות בעשרות תחרויות יופי של המין היפה, בה בשעה שהם עצמם לא יכלו למצוא במה מתא מה, כדי להפגין עליה את
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 16 | קולנוע שתי!נפודים באבן אחת א. תחסוך כספר ב. ת״ינה מטיב מעורה ואריזה נאה שתי מעדות אלה בסיגריה הנהדרת: נווסיאן עגול 230 פד. הקופסה הצטרף גס אתה למע שני ה •בצע
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 17 | כוויכוח אודות חברות התחבורה הציבוריות, בחברת ״דן״ ,הובעו הצעות שונות :״הלאמת התחבורה!״ ״העברתה לעירייה!״ ״שיתופה עם הון פרטי!״ .לכד ההצעות האלה, אשר טובת הנוסע
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 18 | א*דוז ושמה קוצו־*.מי* (המשך מעמוד )7 קום לצעוק ״אמא, אמא !״ או ״אבא, אבא !׳׳ קראו ״אריה, אריה !״ -ה סי סמא: ד לי ל ה שמ שח!״ לאחר שבועות רבים רכים בהם זכו אף
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 19 | י צות האטום והמימן של צרפת, עשה ראש הממשלה אדגאר פור צעד נוסף להפיכת הצבא הצרפתי למכשיר של ימי־שלום : תי ת ח־ני. לאחמאה בשבוע שעבר ישבו רבבות אזרחי ברית״ מפשלת
העולם הזה - גליון 915 - 27 באפריל 1955 - עמוד 20 | ״בטח שזה נזלונלן• איך ת׳חושבת שניקיתי את וזידימז י׳ ״נ,אי -ת׳כנסו. אני חושב שאבא ואמא מתחבאים באיזה מקום 1 ,איפח חנואנסי? יה סתם חושך 1׳ ס־זיזאפי •כשאני רוצח
חזרה לתחילת העמוד