גליון 916

העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 1 | יום העצמאות תשט״ו או נו ב אי גל השחיתותגואה ראשית הסידרה של גילויים מרעישים של לידתן וקבורת! של פרשות השחיתות הגדולות במדינה ־ סאת ב רו ך נ
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 2 | מ עונ ת העורך הראשי : אורי אבגרי 0511171דוג יממועח יי 46£קזא*0וז זואננזי •גתה #יומ״ודם יז״ עורך משנה : ראש המערכת : דוב איתן שלוש כהן עורך כיתוב : שי יביא
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 3 | ״דנל אדום — נישא במרום — ני בא היום — נתק את הנבלים...״ משו שלוש השנים האחרונות נשמע השיר הזד. ביום האחד במאי בקול ענות חלושה. דומה היה כי היום הגדול של
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 4 | כל שני עודה חדש ה ס תדר ת צעי1יה מבין 509.919 חברי־ הסתדרות ״״ 33,6 כני 18-29 ״״ 59,7 בני 30-54 בין חברי ההסתדרות ילידי הארץ הם רק •׳י 9,6 24,7 51,6 עלו עד
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 5 | במה ה עוסקים היכן ה ׳ושביס בחקלאות, בחרושת ובמלאכה עוסקים כחמש הערים הגדולות יושבים * 42,4 * 53,3 כבנין, עבודות ציבוריות והובלה עוסקים כהתישכות העובדת במושכות,
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 6 | תצפית (כר הזכויות שפורות) • אץ כל סיכוי בי האלוף חיים רסקוב יפסיק בזמן הקרוב את לימודיו בבריטניה. • יו ץ לא תשלח ציר לישראל, תמשיך להכיר בה דה־פאקטו בלבד,
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 7 | האיש המעז לל חוץ את •די י שר אל באותה שעה ממש את מלחמודהעצמאות של ישראל. אותה שנה התקוממו למעלה מ־״ 407 מצירי הפרלמנט הבורמאי נגד מנהי גם׳ ניסו להשתלם על
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 8 | אוד חדש ונד... במדינה פרשת ברגר־קבלו ינאת בדור נאדר מדי שנה מוברחות ארצה, בראש וראשונה דרך נמל חיפה, סחורות חייבות מכס בסכומים (לפי הערכת מומחי המשטרה הכלכלית)
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 9 | תגהעצמאות איש לא שם לב, כשבוע שעפר, לצעיר שחרחר, אשר נכנס לאצטדיון הרמתוגני בצליעה קלה, כשהוא נשען על מקלו, ישב יחד עם אשתו ובתו, חזה במפגן העצמי אות של צה״ל,
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 10 | הווו ב 0רוו. נלווה אל גיבוו שואל בחג העצמאות הממטרות חגו לאיטן, התיזו זרמי מים על פני הגינה, המקיפה ווילה יפה, בשיכון וותיקי רמת־גן. חלונות־הווילה היו מוארים.
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 11 | החגים הוא, לדעתי, חג העצמאות. אני אוהב :י באותו יום שמחים כולנו בלב שלם. והרי מעסים מיס בשנה כשיש הזדמנות להיות שמחים באמת. אשר חלד לפנינו הזו גהצ עי ד, הזכיר
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 12 | עד ז ה שוש המאבק! הסתדרות עובדים עצמאית ולוח מת ; נייטרליות והתגוננות פעילה ודינמית ; חזית פועלים מאוחדת בראש שלטון מתקדם במדינה ; חיסול המדיניות של הקפאת ה
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 13 | כת העתונות של משרד ראש הממשלה. משך כמה שעות עמדו כל משרדי הלשכה במצב הכן, הטלפונים צילצלו, בקשות רשמיות הופנו לכתובות המתאימות , .התוצאה 1אף עתון לא פירסם את
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 14 | אד החבר הבדת׳ מפראת• המשק ביום 8למאי תלך לקלפי, כדי לעצב את דמותה של הסתדרות העובדים לשנים הבאות. העובד הציוגי. הרשימה הפרוגרסיבית -קורא לו לתת קולר למועמדיה.
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 15 | אנשים פסוק• השכווו הנשיא יצחק בן-צכי, אל כמד. חברי כנסת שבאו לברכו ביום העצמאות. :או, חברי כנסת ! זה זמן רב שלא ראיתיכם בכנ סת ירוחם כהן, חבר מערכת למרחב ולשע
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 16 | קולמע איטליה אוסקאר מול קאזאנובה ״הגרוש והגלגל*׳ תשט״ו ־ 1955 קנה החודש, דרוש?{ל כל קניה אל תחמיץ ההזדמנות לזכות במתנות יקרות־ערך ! של לירה אחת אגרת מפעל
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 17 | דו׳־ח צלצל ל בו ח ר למי מטעם תנועת ״העובד הציוני״ הסיעה הפרוגרסיבית בהסתדרות חנעמונר>׳ אילו, הצבר בן ו 12 מצלצל לעתיד, לקראתו מתכוננים הוא ו־ 250 חבריו בכפר
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 18 | במרחב עיראק מבצע תארתאד בשעה שישראל, ירדן, סוריה והלבנון התנגחו על חלוקת מימי הירדן, עיכבו, בגלל זה את תוכנית המים שלהן, עמלה עיראק בשקט על ביצוע תוכנית ההשקאה
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 19 | טון אל מושל המדינה וביקשו לרשום את המועדון כחברה ציבורית, נוכחו כי הש קי יכול להיות גם חרב פיפיות: המושל החזיר להם את הבקשה בצירוף הערה : ״האם אתם מתכוונים
העולם הזה - גליון 916 - 5 במאי 1955 - עמוד 20 | זוג חמשירי מעשה בעסקן, שמו גבעול, שהבטיח הכל תמורת קול. התאכזר הגורל ונבחר האומלל — אז קיים המסכן את הכל ! היה היה איש ושמו פרדי שקרא :״מהיום אתבודדי ! מן הכל
חזרה לתחילת העמוד