גליון 917

העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 1 | הגאנגססוזס בעדת חינה כיצד התבצרו הטרור !השחיתות בעירו הפרטית של אבא חושי עוגה 3׳ אייד ח שנו״! י 1 2 . 5 .< 9 53 ה מ רו ד 3 5ס רו ס ח פסטיבל קאן ־־ ם
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 2 | ה 111נ ! 0הזה x1611116ה 3*1€1:9.121^ :5^ 6 3 8 0 מ 1דיעי בי שני הסיפורים הישראליים שהוגשו כמסגרת התח רו ת ה עו ל מי תשל הקצר הסיפור זבו כמקום בכור והשיגו
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 3 | שנים אוהד בירדהשותק בחודשים הקרובים, תדפוק הטרגדיה על דלתותיהן של 750 משפחות בישראל. הסטטיסטיקה האכזרית אומרת שזה יהיה מספר זוגות ההורים אשר עולמם ייחרב עליהם,
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 4 | שנים אוחד נירו ששות (המש-ך משזוד )3 הקציבה הממשלה 20 אלף ל״י להנחת הבסיס לייצור התרכיב בארץ — דבר הנראה כרגע לא רק אפשרי, אלא כמעט וודאי. אם כן, לשם מה דרישה
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 5 | מ שדד הבדיא 1ת עונה: אם משרד הבריאות לא יצליח במאמציו ררכדט את תרכיב סאלק נגד שיתוק הילדים, האם יוכלו מופרות אחרים בארץ לרכשו ז שום מוסד בארץ לא יוכל לרכוש
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 6 | תצפית במדינה ( מ זמכויוח סוריה) .הנציגות החדשה של בורמה כישראל, השוכנת לסי שעה ככית מלון, תועלה תוך חודש לדרגת שגרירות, תהיה השגרירות השביעית בישראל. צעד זה,
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 7 | ני ישבו אחים יחדיו ומת אהי מהם ובן אין־לו, לא־תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאשה וייבמה. והיה הבכור אשו תלד יקום עלישס אחיו המת ולא־יימחה
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 8 | במדינה חקירות מינוי בן <3.000 משך החקירה הממושכת בפרשת תת־שר הסעד, הרב ד״ר רוזנברג, האפילה על הדיונים הפנימיים בהפועל המזרחי האשמה אחרת, חמורה פי כמה, אשר
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 9 | בנופית רחובות ב־ 15 לנובמבר 1953 ארע ברחובות מאורע זעיר, אשר גדל לימים ככדור־שלג הנופל מראש־הר, איים לסחוף את הכנופייה אשי שלטה מזה שנים בעיירת רחובות, נסתיים
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 10 | אור חדש על... ״נע אש ועז וווי הענש עד ד,־ 21 לאותו חודש •לא תחזור בה (ד,נ־הלת־העיריה) מעמדתה הקשה ...יכריז וועד־הפקידים מלחמה בהנהלת־העיר״. הוועד הדפים כרוז,
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 11 | כלפי חוץ עירית חיסר, היא יום הפרח, והדרת פני זקן, מי״ירק ומגרשי־משחקים, אשר הקמת כל אחד מהם מלווה פרסומת נרחגת. אולם בפנים, מאחרי הקלעים, מבוצעים בעיריה זו
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 12 | נ?}רת ה זו ה ר סופיה לוריין, הדריכה אח מאריה סיקולון (ימין) תת־אילת. זהו הצילום הראשון המתפרסם בישראל מתוך הצילומים התת־מימיים שצילמה משלחת המסריטים הצרפתית
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 13 | .1באווזות וחובי־הוחצה. ורואה ז״ כקאן ראתה את ו משיריה ונסטאנטין זסגרת הוני סטלה, ; מרקורי, פשית. ה־ימוי היה, ר שניראה הצ׳כוסלו־י־הצהריים. ׳כייס, שבמאה המוניות
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 14 | הו צאת. הדד ״ ש די ר וכתבי 50*7 באפוליאון דוד שחר עברית : בעריכת סדום׳ י. מ .תומססון בתקופת שלטונו כקיסר כתב נאפוליאון, כ־ 70.000 מכתבים. קובץ זה, שנערך בידי
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 15 | ספרים תרגום האשש פי קדבעזת בהיותו צעיר נהג נאסוליון לחתום על מכתביו •בואונאפארסה״ ,לאחר מכן, עם השנים׳ הסתפק ב״נסוליון* .אחר הלכה חתימתי והתקצרה ל-נאפול.״
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 16 | חססטיבדבקאן * (המשך מעמוד )13 בלי עזרת שקספיר. אולם שריו, שונאי האמנות, מוסרים אותו לטיפול פסיכיאסרי — עד סוף הסרט. בהצלחה הגדולה ביותר זכה היום דווקה סרט
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 17 | ההתרגשות שעוררה בואה של קבוצת הכדורגל הברזילית אתלטיקו הביאה קהל רב ( 20 אלף צופים) למשחקה הראשון באצטדיון הרמת גני נגד קבוצת מכבי תליאביג. ההתרגשות פחתה לאחר
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 18 | החי אנשים 9109׳ ר. ש:ו11 ש כ דו ר 9כ נ • הסופר משה שמיר, בתשובה לשאלת כתב על המשמר מדוע אתה מצביע בעד מפ״ם :״כל היהודים הגדולים בהיסטוריה היו אופוזיציונרים.״
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 19 | קן לנזע איטליה דחס. אהבהוהתח רו ת עם הודעותיה ההולכות ותוכפות של סיל־באנה (אנה) מנגאנו על פרישתה הקריבה מן הבד, החריף החודש המאבק בין שתי נערותו,זוהר הראשונות
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 20 | 1951 1951 בימים ההם -כאשר הציונים הכלליים לא שותפו בהנהגה עמדה הארין על עברי תהום. המשק היה קרוב להתמוטטות. תורים היו אפילו לקרח(למעלה<. העולים החדשים לא
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 21 | 1955 וכזמן הזה -כאשר הציונים הכלליים שוממים בהנהגה, הושם הקץ לקיצוג, והאזרח חופשי לקנות כאוות נפשו כאשה שמשמאל והייצור (למטה; הורחב. 1955 היצוא גדל, רשת
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 22 | במרחב מאוזן .1 :דמות ציונית כללית; .5 סבוטז׳ה, בעברית; .8 עצמות האדם מהוות אותו; . 10 לא קוץ שלם; .12 על פרק דברים זה מבוססות ערי המקלט; .14 קומ־סוזיטור
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 23 | תדע לבטא בצורה הקולעת : כי שנות שלטון מפא״י כמעט גרמו להתמוטטות המדינה -הוחמצו הזדמנויות מדיניות כבירות, נעשו שניאות כלכליות חמורות כיותר. כי לנגד עיני מפא״י
העולם הזה - גליון 917 - 12 במאי 1955 - עמוד 24 | לאחרונה נדברנו אני ובעלי עם ידידינו׳ חודה ואורי, ללכת לקולנוע. אולם כאשר באנו לקחת אותם, נתקלנו בהתנגדותו של בנם, בן השבע, שצעק :״אינני רוצה להישאר לבדי ! ״
חזרה לתחילת העמוד