גליון 918

העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 1 | ב ד מוו א ־ בלי משד,
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 2 | מער 3ת הו1וו ! 0ו !.ג > 4 6 £ח א * 0וז *יוה **נ41י יוויזיור•׳״ העורך הראשי ; אורי *גנ רי ראש ממערכה • : עורך משנה : דוב איסז • רו ם כ הו עורך תבנית : עורך
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 3 | ברי גוא, ברימשוא־פניס מעולם לא הצליח מאמר קטן ובודד בארץ לזעזע עיר שלמר״ כפי שקרה בשבוע שעבר בחיפה. היתד, זאת רעידת־אדמה קטנה על כמה מאזורי העיר, וביחוד על
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 4 | תצפית במדינה (כר הזכויות ס מו רו ת) .פגישות נוספות בין בי. ג׳י. ויגאל ידין יתקיימו כקרוב, כתוצאה מהפגישה שלהט כקבלת הפנים של הנשיא ביוטה- עצמאות. • אלוף חיים
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 5 | אכאחושי: שקט נ שקט ! אל תתנו סיפוק לרודפי סנסציות! צימרמן 1הכרח להקים ועדת חקירה לטיהור האוירה. יעקובחושי: אתה עוכר את האוירה 1 צימרמן: השם שאנחנו נתנו לעיריה,
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 6 | בדור נאדר 11 דק כך התארגנה הכנופיה חדשים, הפרשה הורדה מסדר־היום, המכונה המשיכה בדרכה, רומסת את האדם הקטן, אשר בשמו יצאה לפעול. במהופך למקרה הנזכר, בו הגישה
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 7 | אוד חדש עד ... מזימת השבירה הגדולה ביום ד׳ האחרון באו פקידי עיריית חיפה לעבודתם כמימים ימימה, נכנסו למחלקותיהם, קיבלו קהל, לא ידעו כי בחדרי־חדרים, בשיחות
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )5 דולי ( :א) כיצד אוכל לפרסם את .׳!כחבר, אם אינך רוצה שאציין כל פרס אישי עליך? (ב) על חברתו המורה יהיה לכתוב מכתב משל עצמה. אני מניחה שהיא
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 9 | (ראה שער) החיוכים חיילת דמת־גניח. מקידה חל־־אב־בית ותופרת טבדיינית 131 השבוע למס ממלכתייהזויוד, שעה שהגיוו לשיאו -מיבצע-החיוד״ שנערך מסעס ״העול הזה״ ו מ מעל׳
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 10 | כל הבדיחות על החותנת שאתם שומעים בחברה מצחיקות אותכם עד מוות — אולם נסו נא לחיות שנים מספר בחברת החותנת שלכם עצמה. לפעמים, החותנת היא מקורם של הקשיים החמורים
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 11 | ן תמיד במבט ביקורתי מעבד לכתפו של הבן, תחשוק שפתיה בתרעומת מוסווית. היא לא תוכל להשלים עם ־־הנסיון של הכלה הצעירה, תקונן תמיד בעמקי לבד. ה האהוב נפל לידיים
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 12 | אנשים פ סו ק• ה*ם בו 11 הסופר אברהם שרון, שואף למדינה ליברלית, הדואגת לכל אזרחיה ללא כל הפלייה. יודע כי רק היוזמה החופשית תפתח את הארץ ותמשוך את ההון. רוצה
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 13 | קן למע ישר אל ססטיבאד מס 2 בשנה שעברה נערך בחיפה פסטיבאל ה־סרטים הישראלי הראשון. השם פסטיבאל לא הלם ביותר את המאורע ! .הוא היה נטול חגיגיות ותככים בינלאומים,
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 14 | שתי צפורים נאבן אחת הארץ מתוחה לקראת התחרות המקצועית הראשונה באיגדוד. יותר מכל מתוח צעיר שחרחר, כ ת ח סו ךכספך ב. ת הנ ה מ סי ב מ עו ל ה ואריזה נאה שתי מ ע לו
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 15 | מהירות ונעליים כבדות. לבוש בגדי ספורט ונעליים כבדות נמצא עובד ברחוב. הוא מתחיל את א מוניו בריצה הנמ שכת שעה. לנעליו הכבדות תפקיד מיוחד, כ שיגיע לזירה נעול
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 16 | ^ \ ד מוביל בכל הדדכים ששים מליון קילומטרים עוברים אלן? מאה וחמישים האו־טובושים של ״אגד״ לשנה. אך מאה וחמישים מיליון הנוסעים אותם מוביל ״אגד״ משך שנה ככל
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 17 | במרחב תימן ראשים 3ר 1תי עד עץ הפליטים שהסתננו לעדן לאחר דיכוי ההתקוממות בתימן, הביאו עימם נוסף על תמונות. חשאיות מטכס ההוצאה להורג של המורדים( ,ואה תמונות) גם
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 18 | חמשה עשר פרים יוגרלו בין פותרי המשק __ תשבץ 918 מאוזן .2 :אחד מחברי סנבלט ; .6 שמו הפרטי של אחד ומשגרירי ישראל ; .8מאכל כמעט לאומי 10 אותו מאד, אירח לרגע 1 .
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 19 | 0 *3 0 1 1 פאריס וכל השאר במטרו חם ומסריח, אבל 60 אלף ציירים מקצועיים מציירים כאן מיליון ו־ 560 אלף תמונות לשנה. אלף נקנות, מאה עולים לגדולה ומתחילים לעסוק
העולם הזה - גליון 918 - 19 במאי 1955 - עמוד 20 | א׳/ן־1׳8מ0ין 6הוליבוד לילה אחד מצא שוטר בהוליבוד, ילד בכן , 10 העומד בקרן הרחובות ווייט וסאנסט־בולבאר וממרר ככבי. מה קרה, שאלו השוטר, האבדת את דרפך הביתה? לא,
חזרה לתחילת העמוד