גליון 919

העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 2 | מעד כת העורך הראשי : אורי אמרי ה סו & ס הוג 4 6 £קז א 8 0ז ויי •ו * ח ראש ממערכת : • לו ס עורך משנה : דוב אימן כהן עורך כיתוב : למ 588 גז!<3ן מנגמ\י*ר
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 3 | לכבוד כיקכשי גמאל עבד אל •נאצר. שיכון הקצינים, מחנה עכסייה, קאהיר, מצריים. תל אביב, 23.5.55 הרשי. לי לפנות אליך בדרך בלתי־מקובלת זו׳ מאחר ששרדתי הדואר בין
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 4 | תצפית בסדינה (כל הזכויות •סודות) • פנייתו של שגריר ספרד כארצות-הכרית לנציגי ישראל, לשם כינון יחסים דיפלומטיים כין שתי המדינות לא תענה. משרד החוץ לא ידון על
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 5 | מסיר חייליו, בתיאור המוגזם בלי־ספק של ספר דברי־הימים .307.500 : מוסר-השכל חינוכי. המשך הסיפור משמח פחות, והוא עשוי לעורר מחשבה נם בלב. תלמידו בדור זה. אתרי
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 6 | בעקם וז תגליות הסצ״רית תם 1נה חדשה ש .״ דו ק רי התהום כך קראו החברים לשני מטפסי־ההרים המושבעים, ויקו ממשק ברעם ודניאל הכהן ממשק בית־אלפא. מצוידים בציוד
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 7 | הנודר מדע אל ״מערת האימים״ ומצאו אחרית ימי מרד בר ־ כוכבא חרון המורדים מנאמני בר־כוכבא גווע במערה. הרומאים ׳ 4קיפלו את אוהליהם והסתלקו׳ שמחים שנסתיימה מלחמה
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 8 | בדוד נאדר 1ודק חמש קרניים לראש מעשה פלילי מוסיף נאמנים ותלויים לכנופייה. מהזלזול בחוק חייב תמיד להרוויח מישהו. ומישהו זה הוא תמיד האיש המתאים. מובן — החושיזם
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 9 | אור חדש עד... העיד עוברת — מם בן 50 פרוטה׳ היה המספר מ־חזק מתעתע ומפריוו־כזבים. אולם הבא ומספר, כי אבא חושי מעכב דשיונות״בנייה, עד שאין משלמים לו׳ לקרנו
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 10 | ה ש 0 !1רוג מלוות את ״מלכת הודוו 955ר מאת זאת אני. בסלון בת־אדם ברחוב בן־יהודה בתל־אביב, מדדו לי עריסה של בגדים. כתרומת הסלוו למיבצע. בסוף מדדו לי בגדיים.
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 11 | בית־המלון, כשחיכית לאורחים. באו הנדון. אל תשאלו. ;ה הוא צבר נהדר. אני אוהבת מכנסים שלושת־רבעי הולכת בהם ברחוב צועקים אחרי ״פיג׳אמה׳. יופי להשתזף ככליכה, שהיא
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 12 | במדינר. (המשך בעמוד )5 תספיקי לעשות הרבה יותר במשק ביתך אם תבשלי בסיר לחץ •בזק״ .בעזרתו את חוסכת עד מחצית זמן הבישול, מקמצת כ־ס 407 מהוצאות הדלק וגם שומרת יותר
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 13 | קולנוע בריטניה חנ צ חון ה.ג דו ל האשד. בעלת הפנים המענינות ביותר בקולנוע הבריטי — והשער הכי בהיר — חייכה. הסרט הגדול הראשון בו היא מופעי׳ בתפקיד ראשי עלה יפה,
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 14 | דד׳׳ה נ*ב 1ח ר המשק הכלכלה הנ אהפלל ־ו ו לפי חישוביו האחרונים של הומוריססן אפרים (חד־גדיא) קישון מגיעות ההוצאות הממוצעות של מפלגה בינונית במשך שלושה חודשים
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 15 | בשלם המלחמה הקדה ש דו סי בזח ״המלחמה הקרה מפנה את מקומה לשלום קריר 1״ אמר שבועון אמריקאי, הידוע כלאומני קיצוני. אחרים דיברו בפחות הסתייגות. הכל הרגישו: השלום
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 16 | התחרות האיגרוף המקצועית הראשונה בישראל ביום רביעי ,25.5.1955 ,נשעה 8בערב באיצטדיון רמת־גן *9 1 0 0ה ש בו ע אמלטו פאלצ׳ינלי-דוד עובד (אלוף איטליה) אנשים (ישראל)
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 17 | במרחב החי 111־ אחאס סו א דיו ת סוריה * ברמע כו תושבי חיפה זוכרים היטב את אחמד שוקיירי. עורכי־וין היו נפגשים בבתי־הניש־פט עם הגבר סרוע־השיער. הם לא התפלאו
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 18 | מדע מוביל בכל הדרכים האם אתה יודע את ארצך ז האם תובל לזהות את הנקודה המסתתרת תחת סימן השאלה שכמרבז המפה אשר לפניך? גם אליה מגיע יום יום אוטובוס ״אגד״, בשם שהוא
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 19 | ירד האוץ. בן ,25 נשוי. נער השכרה תימנית. קצין. מורה.או נוער מקצועי, זח: השיטה: מנהלו המדעי של המכון למחקר חברתי שימושי, פרופסור אליהו לואי נוטמן (עס היד אל
העולם הזה - גליון 919 - 25 במאי 1955 - עמוד 20 | כזאת אני מחדשת מדור וותיק ב״העולם דמיו 11ו הזח״ .כל קורא מוזמן לספק חומר לפינה זאת, וכל קטע שיפורסם יזכה את בעליו כפרס ספר. המעשיות יכולות להיות גנוכות -כתנאי
חזרה לתחילת העמוד