גליון 920

העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 1 | מיפה חוש׳ גובה ומ 1וידון היעלה הפאשיז בישראל>־ ספור השער: שייקה 1ש 1ת שגה • 990.0114 ׳״ב סיון תשטו 9 4995 ה ס חי ר 3 5 0פד. בלימווא־בלי משוא
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 2 | מערכת העורך הראשי : אורי אבנרי ראש ממערכת : העונ 5םהזג עלום כהן עורכי־משנה : דוב איתן, ברוך נאדל. אורי סלע עורך כיתוב : > * 6 £וזא 8 0ז ימיבוזנד? לווי*
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 3 | הוא מטיף לכםסגנע ורעב.״ צננש בני הראד .״אבד הואוחברי! גרים ^ייי .בגו ר ד׳ השחק׳ .ווודדי ארבע פעמי ביו1״ ״מי, לכל הרוחות, הוא בני הראל?״ רתח ראש־המטה הכללי,
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 4 | ביותר. בני הראל וכרוזיו המגוחכים נשכחו כל ל. שרת פותח וסוגר את סושב הכנסח דיין ס 1קר את הסצב הסדיני בישיבת הממשלה הוזכר שמו של בני הראל רק דרך אגב. שר־החינוך,
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 5 | המכוער בפנים.״ .חיי הכנסת ארכו כחמש דקות בלבד. ושב־ראש הכנסת הזקן, משה שרת, אך פתח את המושב, והספיק לומר כמה מלים שגרתיות על רצון המדינה למזג את גלויות ישראל
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 6 | זמן שלא נתחיל. אחרת היו מחסלים אותנו בשעתיים. צריכים לשמור על החוק. כמובן, אחר־כך חיוך מכוער עיוות את פניו, ״אחר־כך נראה להם מד, רס״ר קסן יכול לעשות לאלופים
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 7 | תצפית העם פד ה ב׳ כי ר ־ ם ברחבי ישראל צעדו, רקדו ושרו השבוע רבבות ילדים קטנים, עטופים בגדי לובן, והביאו בטכסים סמליים את פירו,ת הביכורים לעמם, המבוגרים עמדו
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 8 | במדינה בביתו החיפאי קוים המגע עם האנגלים שגרם להקמת הפלמ״ח, בביתו תוכננו רבות מפעולות החבלה בארצות הבאלקאן הכבושות׳ בביתו תוכננה השתתפות ההגנה במלחמה נגד סוריה
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 9 | תלונה חריפה של צלמי עתונות קרובים יותר והזוכים ביחס נוח פחות: אלה הפועלים בישראל. לטענת הצלמים, נהגה בהם לישכת הקשר הצבאית לעתונות בזילזול ובאפלייה. יום אחו,
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 10 | בדוד נאדר 111־ כ ש בי ת ה קרנו ת מוג כאילו השבוע — לפי דברי אבא חושי — לבקורת ההאשמות נגד תושיסטאן. אל דאגה, חסידי־חושי ! ממש כמו במועצה האזורית אונו, יקבלו
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 11 | ; אור חר שעל .. 7יח קר־נ בהן מוכרת החברה כרטיסים לקהל או מחזיקה מכשירי־טלפון לצרכיהם של סדרני־התנועה. החברה התנגדה, בטענה׳ כי סילוק הסוכות יכביד לשווא על הקהל,
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 12 | מ ק סיס 10# נערת. שלטוקם״ מחפשת סיסמה לפרסום תוצרתה. הסיסמה צריכה לבטא את מעלות ״שלטוקס״, להיות קולעת וקצרה כיותר, רצוי בחרוזים. דם דאש?ן פרס שני ־־100 . (המשך
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 13 | מתאגד שווארץ לאחר הפסקת — משה לא הספיק לזוז כשנכנסה הצעירה. מנדל ציווה על שני האחים להשאיר אותם לבד. השניים יצאי, מיהרו להזעיק את המשטרה*. קולות דבוריהם הרמים
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 14 | בשלם מוביד בכל הדרכים האם אתה יודע את ארצך? האם תוכל לזהות את הנקודה המסתתרת תחת סימן השאלה שבמרכז המסה אשר לפניך? גם אליה מגיע יום יום אוטוכוס ״אגד״, כשם שהוא
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 15 | > 1יקוז 31ו ת! כיצד לומר משהו ללא מלים 7על כעייה זאת ניסו לענות פני טומימאי ה״קאמרי״ בתוכניתם החדשה. קרנייםלאיל. לשם בימוי הקטע איילות בילה שייקה שעות רבות בגן
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 16 | קולנוע י שר אל ת ע מו ל ה שו עדמה הבחירות הביאו בכנפיהן המזוהמות שפע לעובדי ההסרטה בישראל: במאים צעירים שנסו את מתניהם, הפיקו בשביל המפלגות סרטי תעמולה
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 17 | החי לאהדהעצמ או ת בקיבוץ משגב־עם, מקום בו נשארה תלוייד. על קיר חדר־האוכל כתובת מיום העצמאות: ״אין מדינה ניתנת לעם על מגש כסף״׳ נתלה סדין להצגת סרט׳ הסתיר את
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 18 | דו״ה לב 1חר (המשך מעמוד )6 מצדה. תמונות משפחתיות, תמונות המלחמה של אבא... לפתע עצרה מצדה. מבטה ננעץ בתמונה. שני אנשים חבושי כובעי־גרב עמדו בה. האחד היה אבא,
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 19 | דו״חלס חו ״אל תרימי את ראשך ! אל תסתכלי ! ״ פקד הקול הלוחש. מצדה עבדה בכביש־הגבול א־לת־דפיח, ככל האסירות של מחנה־המיון באר־אורה, האיש המדבר עמד מאחוריה. היא
העולם הזה - גליון 920 - 2 ביוני 1955 - עמוד 20 | £9931351 או, אם רצונך לנסח זאת אחרת: האם חיי •הקיבוץ מתאימים לך? כי חיי הקיבוץ איגם דורשים אומנם סוג מיוחד של כני-אדם, אך אנשים כעלי תבונות מסויימות משתלבים
חזרה לתחילת העמוד